Контакти

11200 Житомирська обл.
смт.Ємільчине
вул.Соборна 51
тел. (04149)21210

emrada1@ukr.net
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет

 

 

26 лютого 2021 року  • Оголошення

 

 

Заявка - пропозиція щодо розміщення у 2021 році тимчасово вільних коштів бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади на депозитних рахунках у банках

 

Фінансовий відділ Ємільчиської селищної ради повідомляє про можливість розміщення тимчасово вільних коштів бюджету селищної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках в обсязі до 5 000 000 грн.


Відповідно до вимог ст.16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), згідно з п. 10 рішення Ємільчинської селищної ради від 18.12.2020 № 30 «Про бюджет Ємільчинської селищної територіальної громади на 2021 рік», фінансовий відділ Ємільчинської селищної ради оголошує проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитних рахунках у 2021 році.


1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) за умови якщо держава володіє 75 чи більше відсотками їх статутного капіталу;
2. Конкурс проводиться при наявності не менше двох пропозицій від банків, які прийняті до розгляду.
3. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади, без обмеження граничною сумою розміщення.
4. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади на депозитних рахунках, такі документи:
4.1. заяву на участь у конкурсі;
4.2.конкурсну пропозицію, в якій обов’язково вказується:
4.2.1. річна процентна ставка, яка не може бути змінена протягом року;
4.2.2. термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунки бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади, відкриті в Казначействі за письмовим зверненням фінансового відділу селищної ради;
4.2.3. незнижувальний залишок на депозитному рахунку або відсутність такої вимоги банку;
4.2.4. умови та періодичність сплати процентів;
4.3. завірені належним чином копії:
4.3.1. свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;
4.3.2. статуту банку;
4.3.3. положення про філію (відділення) банку;
4.3.4. банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій;
4.3.5. довіреності керуючому філією (відділенням) банку;
4.4. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо юридичної особи та відокремленого підрозділу (філії) юридичної особи (в разі наявності).
5. Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим відділом селищної ради і банком є:
5.1. можливість постійного поповнення вкладу;
5.2. права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;
5.3. заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового відділу селищної  ради;
5.4. недопущення зменшення річної процентної ставки по вкладу (депозиту) на протязі року, або протягом строку розміщення депозиту, який зазначений в Договорі банківського вкладу (депозиту). В разі якщо банком буде запропоновано зменшити процентну ставку, це буде підставою для ініціювання розірвання Договору банківського вкладу (депозиту) та проведення нового конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади на депозитних рахунках у 2021 році.
5.5 в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади, відкриті в Казначействі, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки (до п’яти календарних днів) повернення вкладів або процентів на вклад. Якщо строк затримки складає більше п’яти календарних днів, починаючи із шостого дня такої затримки повернення коштів (вкладу або процентів) банк сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасного виконання грошового зобов’язання за кожен день прострочення. За прострочення понад тридцять календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 1% від неповернутої суми за кожен день прострочення.
6. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, визначені у договорі банківського вкладу (депозиту), не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.
7. В Договорі банківського вкладу (депозиту) з банком - переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01. 2011p. № 6 (зі змінами).
8. Критеріями при визначенні банку - переможця є:
8.1. розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);
8.2. термін повернення коштів на рахунок бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади за письмовим зверненням фінансового відділу селищної ради;
8.3. розмір незнижувального залишку на депозитному(-их) рахунку(-ах) або його відсутність;
8.4. строки перерахування до бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади процентів за вкладом;
8.5. позитивний досвід спільної роботи.
9. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.
10. Пропозиції подаються в запечатаному конверті до  05 березня 2021р. за адресою: смт. Ємільчине, вул. Соборна, 51 кім. № 16. Контактний телефон 2-13-70 (Кириленко І.Б.) На конверті з пропозицією необхідно вказати: "Не відкривати до 10-00 год. 10 березня 2021р."
11. Розкриття пропозицій відбудеться 10 березня 2021р. о 10-00 год.
12. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.
13. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.
14. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.
15. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.
16. До участі в конкурсі не допускаються банки:
16.1. які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі;
16.2. які були визначені переможцем конкурсу, проте з ними було розірвано Договір банківського вкладу (депозиту) через вимогу банку зменшити процентну ставку, яка була заявлена установою банку на конкурсі та завдяки якій банк став переможцем конкурсу. Таке обмеження діє протягом трьох років з дня розірвання Договору банківського вкладу (депозиту).
17. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені в пунктах 8 та 9 умов проведення конкурсу.
18. Про результати розгляду наданих пропозицій учасників конкурсу буде повідомлено 12 березня 2021 року.
19. У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовляється від укладення з фінансовим відділом селищної ради договору банківського вкладу (депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

 

Фінансовий відділ Ємільчинської селищної ради

 

 

2021

Рішення щодо бюджету

 

 

 

Рішення четвертої сесії Ємільчинської селищної ради 8 скликання №185 від 12.02.2021р. "Про внесення змін до бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади на 2021 рік" та додатки

 

Рішення третьої сесії Ємільчинської селищної ради 8 скликання №108 від 26.01.2021р. "Про затвердження звіту про виконання бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади за 2020 рік" та додатки

 

 

Рішення третьої сесії Ємільчинської селищної ради 8 скликання №109 від 26.01.2021р. "Про внесення змін до бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади на 2021 рік" та додатки

 

 

Рішення другої сесії Ємільчинської селищної ради 8 скликання №30 від 18.12.2020р. "Про бюджет Ємільчинської селищної територіальної громади на 2021 рік" та додатки

 

 

Паспорти бюджетних програм

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 24.02.2021р. №16 "Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік"

 

 

 

Наказ начальника відділу соціального захисту Ємільчинської селищної ради від 10.02.2021р. №3-од "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік"

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 05.02.2021р. №10 "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік"

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму Ємільчинської селищної ради від 28.01.2021р. №13/3-21-О "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік"

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 28.01.2021р. №7 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік"

 

 

Наказ начальника служби у справах дітей Ємільчинської селищної ради від 28.01.2021р. №8 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік"

 

 

Наказ начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради від 28.01.2021р. №2-од "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік"

 

 

2020

Банківські рахунки Ємільчинської селищної ради (IBAN)

з 01 січня 2020 року:

 

Додаток 1

 

Додаток 2

 

Рішення щодо місцевих податків і зборів на 2021 рік

 

 

Рішення двадцять третьої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №1690 "Про встановлення місцевих податків та зборів на 2021 рік"

 

 

Рішення двадцять третьої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №1691 "Про  затвердження порядку та нормативу відрахувань до селищного бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами, що належать до   комунальної  власності Ємільчинської селищної ради"

 

 

Рішення другої сесії Ємільчинської селищної ради 8 скликання від 18.12.2020р. №28 "Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 20.05.2020 року № 1690 «Про встановлення місцевих податків та зборів  на 2021 рік»

 

 

 

Рішення щодо місцевих податків і зборів на 2020 рік

 

 

Рішення шістнадцятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №948 "Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік"

 

 

Рішення шістнадцятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №949 "Про  затвердження порядку та нормативу відрахувань до селищного бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами, що належать до   комунальної  власності Ємільчинської селищної ради"

 

 

 

2020

Рішення щодо бюджету

 

 

Рішення другої сесії Ємільчинської селищної ради 8 скликання №26 від 18.12.2020р. "Про внесення змін до бюджету Ємільчинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" та додатки

 

 

Рішення двадцять дев'ятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №2118 від 20.11.2020р. "Про внесення змін до бюджету Ємільчинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" та додатки

 

 

Рішення двадцять восьмої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №1983 від 16.10.2020р. "Про внесення змін до бюджету Ємільчинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" та додатки

 

 

Рішення двадцять сьомої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №1978 від 16.09.2020р. "Про внесення змін до бюджету Ємільчинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" та додатки

 

 

Рішення двадцять шостої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №1913 від 04.09.2020р. "Про внесення змін до бюджету Ємільчинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" та додатки

 

 

 

Рішення двадцять п'ятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №1824 від 31.07.2020р. "Про внесення змін до бюджету Ємільчинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" та додатки

 

 

Рішення двадцять четвертої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №1744 від 19.06.2020р. "Про внесення змін до бюджету Ємільчинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" та додатки

 

 

Рішення двадцять третьої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №1689 від 20.05.2020р. "Про внесення змін до бюджету Ємільчинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" та додатки

 

 

Рішення двадцять другої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №1582 від 31.03.2020р. "Про внесення змін до бюджету Ємільчинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" та додатки

 

 

Рішення двадцять першої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №1501 від 07.02.2020р. "Про внесення змін до бюджету Ємільчинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" та додатки

 

 

Рішення двадцятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №1379 від 20.12.2019р. "Про бюджет Ємільчинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік" та додатки

 

 

 

Інформація про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2020 року

 

 

Інформація про виконання селищного бюджету за 1 півріччя 2020 року

 

 

Інформація про виконання селищного бюджету за 1 квартал 2020 року

 

 

Звіт про виконання селищного бюджету за 2019 рік ____та_____ додаток

 

 

 

Паспорти бюджетних програм

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму Ємільчинської селищної ради від 24.12.2020р. №119/3-20-О "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 24.12.2020р. №116 "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму Ємільчинської селищної ради від 26.11.2020р. №112/3-20-О "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 26.11.2020р. №99 "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

 

Наказ начальника служби у справах дітей Ємільчинської селищної ради від 27.10.2020р. №41 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму Ємільчинської селищної ради від 27.10.2020р. №101/3-20-О "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 23.10.2020р. №91 "Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 21.09.2020р. №81 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 15.09.2020р. №78 "Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму Ємільчинської селищної ради від 05.08.2020р. №76/3-20-О "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 05.08.2020р. №67 "Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму Ємільчинської селищної ради від 26.06.2020р. №71/3-20-О "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 30.06.2020р. №53 "Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 27.05.2020р. №47 "Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 10.04.2020р. №30 "Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

Наказ начальника служби у справах дітей Ємільчинської селищної ради від 08.04.2020р. №16 "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

 

Наказ начальника служби у справах дітей Ємільчинської селищної ради від 17.02.2020р. №13 "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму Ємільчинської селищної ради від 17.02.2020р. №34/3-20-О "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 10.02.2020р. №6 "Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

Наказ начальника служби у справах дітей Ємільчинської селищної ради від 22.01.2020р. №7 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму Ємільчинської селищної ради від 21.01.2020р. №08/3-20-О "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 15.01.2020р. №3 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

Наказ начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради від 14.01.2020р. №1-од "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2020 рік"

 

 

 

 

 

2019

Банківські рахунки Ємільчинської селищної ради (IBAN) :

 

Додаток 1

 

Додаток 2

 

 

 

Паспорти бюджетних програм

 

 

Результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2019 рік

 

 

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2019 рік

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 20.12.2019р. №88 "Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму Ємільчинської селищної ради від 23.12.2019р. №144/3-19-О "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

 

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 29.11.2019р. №74 "Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму Ємільчинської селищної ради від 02.12.2019р. №136/3-19-О "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

 

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 24.10.2019р. №67 "Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму Ємільчинської селищної ради від 23.10.2019р. №121/3-19-О "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 29.08.2019р. №52 "Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 06.08.2019р. №48 "Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

 

Наказ начальника відділу культури і туризму Ємільчинської селищної ради від 14.08.2019р. №92/3-19-О "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 11.06.2019р. №39 "Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

 

Наказ начальника відділу культури і туризму Ємільчинської селищної ради від 12.06.2019р. №68/3-19-О "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

 

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму Ємільчинської селищної ради від 22.03.2019р. №42/3-19-О "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму Ємільчинської селищної ради від 26.02.2019р. №27/3-19-О "Про втрату чинності"

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 27.03.2019р. №23 "Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 05.03.2019р. №17 "Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму та начальника відділу фінансів Ємільчинської селищної ради від 26.02.2019р. №26/3-19-О/7-ОД "Про втрату чинності"

 

 

Наказ начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради від 26.02.2019 №8-ОД "Про втрату чинності"

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 12.02.2019р. №13 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 11.01.2019р. №2 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік" та Наказ начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради від 11.01.2019 №2-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму та начальника відділу фінансів Ємільчинської селищної ради від 11.01.2019р. №1/3-19-О/3-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

 

 

Наказ начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради від 11.01.2019 №1-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2019 рік"

 

 

 

Рішення щодо бюджету

 

 

Рішення двадцятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №1380 від 20.12.2019р. "Про  схвалення прогнозу бюджету Ємільчинської селищної об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки"

 

 

 

Рішення двадцятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №1378 від 20.12.2019р. "Про внесення змін до селищного бюджету Ємільчинської  селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік" та додатки

 

 

 

Рішення дев'ятнадцятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №1283 від 22.11.2019р. "Про внесення змін до селищного бюджету Ємільчинської  селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік" та додатки

 

 

 

Рішення вісімнадцятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №1179 від 11.10.2019р. "Про внесення змін до селищного бюджету Ємільчинської  селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік" та додатки

 

 

 

Рішення вісімнадцятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №1101 від 21.08.2019р. "Про внесення змін до селищного бюджету Ємільчинської  селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік" та додатки

 

 

Рішення сімнадцятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №1033 від 10.07.2019р. "Про внесення змін до селищного бюджету Ємільчинської  селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік" та додатки

 

 

Рішення шістнадцятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №947 від 28.05.2019р. "Про внесення змін до селищного бюджету Ємільчинської  селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік" та додатки

 

 

Рішення п'ятнадцятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №877 від 22.03.2019р. "Про внесення змін до селищного бюджету Ємільчинської  селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік" та додатки

 

Рішення чотирнадцятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №853 від 22.02.2019р. "Про внесення змін до селищного бюджету Ємільчинської  селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік" та додатки

 

Рішення тринадцятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №797 "Про внесення змін до селищного бюджету Ємільчинської  селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік" та додатки

 

 

Рішення дванадцятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №730 "Про селищний бюджет Ємільчинської  селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік" та додатки

 

 

 

 

 

Інформація про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2019 року

 

 

Інформація про виконання селищного бюджету за 1 півріччя 2019 року

 

 

Інформація про виконання селищного бюджету за 1 квартал 2019 року та додаток

 

 

Звіт про виконання селищного бюджету за 2018 рік ____та_____ додаток

 

 

Рішення щодо місцевих податків і зборів на 2020 рік

 

 

Рішення шістнадцятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №948 "Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік"

 

 

Рішення шістнадцятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №949 "Про  затвердження порядку та нормативу відрахувань до селищного бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами, що належать до   комунальної  власності Ємільчинської селищної ради"

 

 

 

Рішення щодо місцевих податків і зборів на 2019 рік

 

Рішення п'ятнадцятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання від 22.03.2019р. №879 "Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 27.06.2018 року № 415 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік"

 

 

Рішення дванадцятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №733 "Про внесення змін
до рішення сесії селищної ради від 27.06.2018 року № 415 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік"

 

 

Рішення дев'ятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №527 "Про внесення змін
до рішення сесії селищної ради від 27.06.2018 року № 415 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік"

 

 

Рішення восьмої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №465 "Про внесення змін
до рішення сесії селищної ради від 27.06.2018 року № 415 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік"

 

 

Рішення сьомої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №415 "Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік"

 

 

 

 

2018 рік

 

 

Звіти по виконанню паспортів бюджетних програм селищного бюджету за 2018 рік

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 27.12.2018р. №69 "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік" та Наказ начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради від 27.12.2018 №47-ОД "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму та начальника відділу фінансів Ємільчинської селищної ради від 27.12.2018р. №87/3-18-О/46-ОД "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

 

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 05.12.2018р. №63 "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік" та Наказ начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради від 05.12.2018 №44-ОД "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму та начальника відділу фінансів Ємільчинської селищної ради від 05.12.2018р. №80/3-18-О/43-ОД "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

 

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 18.09.2018р. №46 "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік" та Наказ начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради від 18.09.2018 №34-ОД "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму та начальника відділу фінансів Ємільчинської селищної ради від 18.09.2018р. №50/3-18-О/32-ОД "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 01.08.2018р. №37 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік" та Наказ начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради від 01.08.2018 №29-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

 

Наказ начальника відділу освіти, молоді та спорту та начальника відділу фінансів Ємільчинської селищної ради від 01.08.2018р. №38/30-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму та начальника відділу фінансів Ємільчинської селищної ради від 01.08.2018р. №41/3-18-О/31-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 05.07.2018р. №34 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік" та Наказ начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради від 05.07.2018 №26-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

Наказ начальника відділу освіти, молоді та спорту та начальника відділу фінансів Ємільчинської селищної ради від 05.07.2018р. №32/28-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму та начальника відділу фінансів Ємільчинської селищної ради від 05.07.2018р. №37/3-18-О/27-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 12.06.2018р. №29 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік" та Наказ начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради від 12.06.2018 №22-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

Наказ начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради від 12.06.2018 №23-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

 

Наказ начальника відділу освіти, молоді та спорту та начальника відділу фінансів Ємільчинської селищної ради від 12.06.2018р. №27/24-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму та начальника відділу фінансів Ємільчинської селищної ради від 12.06.2018р. №06/3-18-О/25-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 19.04.2018р. №21 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік" та Наказ начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради від 19.04.2018 №19-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму та начальника відділу фінансів Ємільчинської селищної ради від 19.04.2018р. №20/3-18-О/20-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму та начальника відділу фінансів Ємільчинської селищної ради від 19.04.2018р. №21/3-18-О/21-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 01.03.2018р. №11 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік" та Наказ начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради від 01.03.2018 №15-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму та начальника відділу фінансів Ємільчинської селищної ради від 01.03.2018р. №14/3-18-О/13-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

 

Наказ начальника відділу культури і туризму та начальника відділу фінансів Ємільчинської селищної ради від 01.03.2018р. №14/3-18-О/13-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 31.01.2018р. №6 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік" та Наказ начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради від 31.01.2018 №6-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

частина 1--------------------частина 2

 

 

Наказ начальника відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради та начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради від 31.01.2018 №1/7-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

частина 1-----------------частина 2

 

 

Спільний наказ начальника відділу культури і туризму та начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради від 30.01.2018 №06/3-18-О/5-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

 

Розпорядження Ємільчинського селищного голови від 30.01.2018р. №4 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік" та Наказ начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради від 29.01.2018 №4-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

частина 1------------------ частина 2 ----------------------частина 3

 

 

Наказ начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради від 29.01.2018 №1-ОД "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення дванадцятої  сесії   Ємільчинської селищної ради VІІ скликання від  21.12.2018 року  № 729 "Про внесення змін до селищного бюджету  на 2018 рік" та Додаток до рішення

 

 

 

Рішення одинадцятої  сесії   Ємільчинської селищної ради VІІ скликання від  28.11.2018 року  № 666 "Про внесення змін до селищного бюджету  на 2018 рік" та Додаток до рішення

 

 

Рішення десятої  сесії   Ємільчинської селищної ради VІІ скликання від  28.10.2018 року  № 609 "Про внесення змін до селищного бюджету  на 2018 рік" та Додаток до рішення

 

 

Рішення дев'ятої  сесії   Ємільчинської селищної ради VІІ скликання від  14.09.2018 року  № 529 "Про внесення змін до селищного бюджету  на 2018 рік" та Додаток до рішення

 

 

Рішення восьмої  сесії   Ємільчинської селищної ради VІІ скликання від  27.07.2018 року  № 464 "Про внесення змін до селищного бюджету  на 2018 рік" та Додаток до рішення

 

 

Рішення сьомої  сесії   Ємільчинської селищної ради VІІ скликання від  27.06.2018 року  № 413 "Про внесення змін до селищного бюджету  на 2018 рік" та Додаток до рішення

 

 

Рішення шостої  сесії   Ємільчинської селищної ради VІІ скликання від  30.05.2018 року  № 345 "Про внесення змін до селищного бюджету  на 2018 рік" та Додаток до рішення

 

 

Рішення п'ятої  сесії   Ємільчинської селищної ради VІІ скликання від  13.04.2018 року  № 246 "Про внесення змін до селищного бюджету  на 2018 рік"

 

 

Рішення четвертої  сесії   Ємільчинської селищної ради VІІ скликання від  21.02.2018 року  № 162 "Про внесення змін до селищного бюджету  на 2018 рік"

 

Рішення третьої  сесії   Ємільчинської селищної ради VІІ скликання від  24.01.2018 року  № 112 "Про внесення змін до селищного бюджету  на 2018 рік"

 

 

 

Рішення 2 сесії Ємільчинської селищної ради VIIскликання від 22.12.2017р. №66 "Про селищний бюджет на 2018 рік"

 

Додатки до рішення №66 від 22.12.2017р.

 

 

 

 

 

Звіт про виконання селищного бюджету за 2018 рік ____та_____ додаток

 

Інформація  про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2018 року

 

Інформація  про виконання селищного бюджету за 2-й квартал 2018 року

 

Інформація  про виконання селищного бюджету за І-й квартал 2018 року

 

Стан виконання бюджету селищної ради за 2017 рік

 

Стан виконання бюджету селищної ради за 1 півріччя 2017 року

 

Виконання бюджету селищної ради за 2016 рік

 

 

 

 

 

 

 

Рішення дванадцятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №733 "Про внесення змін
до рішення сесії селищної ради від 27.06.2018 року № 415 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік"

 

 

 

Рішення дев'ятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №527 "Про внесення змін
до рішення сесії селищної ради від 27.06.2018 року № 415 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік"

 

 

Рішення восьмої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №465 "Про внесення змін
до рішення сесії селищної ради від 27.06.2018 року № 415 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік"

 

 

Рішення сьомої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №415 "Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік"

 

 

 

 

 

 

Рішення дев'ятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №528 "Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 22.12.2017 року № 77  «Про внесення змін до рішення 15 сесії 7 скликання від 13.07.2017 року № 591 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік на території Ємільчинської селищної ради»

 

 

Рішення п'ятнадцятої сесії Ємільчинської селищної ради 7 скликання №591 "Про встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік на території Ємільчинської селищної ради"