Контакти

11200 Житомирська обл.
смт.Ємільчине
вул.Соборна 51
тел. (04149)21210

emrada1@ukr.net
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини

 

23 травня 2019 року  •Сесія селищної ради

 

28 травня 2019 року о 10.00 год. в залі засідань селишної ради відбудеться 16 сесія селищної ради.

З проектами порядку денного та рішень можна ознайомитись тут.

 

 

23 травня 2019 року  • Оголошення про конкурсний відбір

 

Ємільчинська селищна рада Житомирської області оголошує конкурс
на визначення суб’єктів оціночної діяльності на проведення робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, що розташована в межах населеного пункту
 смт. Ємільчине,  вул. Шевченка, 29 А, Ємільчинського району, Житомирської області, з метою її подальшого продажу.

Дата конкурсу – 14  червня  2019 року.
Місце проведення конкурсу – Житомирська обл., смт  Ємільчине, вул. Соборна, буд. № 51.
Час проведення конкурсу – 10:00 год.
Основні характеристики земельної ділянки, що підлягає експертній грошовій оцінці:
Земельна ділянка розташована на території Ємільчинської селищної ради Житомирської області, в межах населеного пункту смт. Ємільчине, вул. Шевченка, 29 А.
Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Цільове призначення:  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02).
Площа  – 0, 8000 га.
Претенденти, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні до 08.06.2019 року  подати до Ємільчинської селищної ради заяву та конкурсну документацію.
До підтверджуючих документів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія свідоцтва про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, який повинен бути документально підтверджений) .
До підтверджуючих документів можуть додаватися рекомендації та висновки контролюючих органів та інших державних установ щодо практичної діяльності претендентів.
Заяву з конкурсною документацією слід подавати у запечатаному конверті до Ємільчинської селищної ради Житомирської області за адресою: 11201, Житомирська область, смт Ємільчине, вул. Соборна, буд. № 51. Телефон для довідок (04149) 2-12-10, 097-33-60-213. Адреса електронної пошти: emrada@i.ua
На конверті повинно бути зазначено «На конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності»:

 • повне найменування і місцезнаходження замовника;
 • повне найменування і місцезнаходження виконавця.

На окремому конверті  «Конкурсні пропозиції»  повинно бути маркування: «Не відкривати до 14.06.2019 року, до 10 год. 00 хв.»

 

 

18 травня 2019 року  • Захист прав власності на земельну ділянку

 

Консультує Міністр юстиції Павло Петренко


Що таке  самовільне зайняття земельної ділянки?


Це дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними.


Що таке подвійна державна реєстрація права оренди земельних ділянок?


Нагадаю, право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки підлягають обов’язковій державній реєстрації.
Подвійна державна реєстрація права оренди земельних ділянок  - це наявність двох зареєстрованих прав оренди за різними орендарями.


Як запобігти подвійній реєстрації?


Перед укладанням договору оренди земельної ділянки та державною реєстрацію цього права рекомендую попередньо отримати витяг з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку задля того, щоб володіти повною інформацію.


Як захистити своє право?       

  
Законодавство передбачає два шляхи  захисту -  у досудовому  та судовому порядку.
Досудовий порядок передбачає звернення до:
- правоохоронних органів;
- Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції України;
- регіональних оперативних штабів, які працюють у режимі оперативного реагування на спроби рейдерських захоплень земель або вирощеного врожаю. Контакти штабів шукайте  на сайті Головного територіально управління юстиції у Вашій області;
- мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги з метою повідомлення про факт рейдерської атаки та консультування щодо подальших дій;
Крім того, реальний власник земельної ділянки може звернутися  до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса із заявою про заборону вчинення реєстраційних дій, яка невідкладно реєструється  в базі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.


Які скарги розглядає Комісія?


Мін’юст розглядає скарги:
- на рішення державних реєстраторів про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
- на рішення, дії або бездіяльність Головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України (з питань розгляду скарг, які належать до їх компетенції).
Проте, до компетенції Міністерства юстиції України не відноситься розгляд скарг:
- на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав, коли таке право набуто на підставі рішення суду;
- коли наявний судовий спір;
- розгляд скарг на реєстраційні дії, проведені на підставі рішення суду.


Який порядок і форма подачі скарги до Комісії Мін’юсту?


Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації прав або територіального органу Міністерства юстиції України подається особою, яка вважає, що її права порушено. Скарга подається за формою, встановленою законом. Вимоги до оформлення скарги розміщені на сайті Міністерства: https://minjust.gov.ua/m/4626.
          Звертаю увагу: скарга, подана без урахування зазначених вимог, Комісією по суті не розглядається!


Які строки звернення до Комісії?  


- 60 календарних днів  - на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації;
- 15 календарних днів - на рішення дії або бездіяльність територіальних органів Мін’юсту.
Відлік часу починається від дня прийняття рішення або з дня, коли особа могла дізнатися про порушення її прав.


Які строки розгляду?


Загальний строк розгляду та вирішення скарги – до 45 календарних днів з моменту надходження скарги.  
Комісія готує висновок протягом 2 - 3 тижнів, на підставі якого Мін’юст приймає рішення у формі наказу.
Рішення надсилається скаржнику протягом 3-х робочих днів з дня його прийняття. Особа, яка звернулась зі скаргою, не згодна з рішенням Міністерства юстиції України,  може звернутись до суду.


Коли може бути відмовлено у розгляді скарги?  


Існує низка випадків, коли Мін’юст може відмовити у розгляді скарги, та випадки, коли закон зобов’язує відмовити у задоволенні скарги. Найчастіше підставою  є  недотримання  встановлених законом вимог до оформлення скарги.


Куди можна звернутись за консультацією з питань діяльності Комісії Мін’юсту?


Необхідну інформацію та контакти можна знайти на офіційному веб-сайті Міністерства за посиланням: https://minjust.gov.ua/pages/commission_civil_register.


Як захистити своє право через суд?


Особа, чиї права порушено, може звернутися до суду з позовом про скасування рішення про державну реєстрацію прав, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування записів про проведену державну реєстрацію прав та з  позовом про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки.


До якого суду звертатись?  
- До господарського суду, якщо сторонами спору є юридичні особи та/або громадяни – суб’єкти  підприємницької діяльності;
- до адміністративного суду, якщо оскаржуються рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, компетентних у сфері земельних правовідносин.
Усі інші  випадки - до судів загальної юрисдикції в порядку цивільного судочинства.
Відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки?
Громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність за самовільне зайняття земельних ділянок.

 

Самовільне зайняття земельної ділянки тягне за собою накладення штрафу

на громадян від 170 до 850 грн

на посадових осіб від 340 до 1700 грн

Самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику, карається:

штрафом від 3400 до 5100 грн
або арештом  на строк до 6 місяців

Самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою, раніше судимою за самовільне зайняття земельної ділянки або самочинне будівництво або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, карається:

обмеженням волі на строк від 2 до 4 років
або позбавленням волі на строк до 2 років

Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці,яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику карається:

штрафом від 5100 до 8500 грн
або арештом на строк до 6 місяців,
або обмеженням волі на строк до 3 років

Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, або вчинене особою, раніше судимою за такий саме злочин, або за самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці карається:

позбавленням волі на строк від 1 до 3 років

 

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?


Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером: 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.

 

 

25 квітня 2019 року  • Техніка безпеки

 

Ємільчинське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Житомирській області наполегливо рекомендує роботодавцям, керівникам сільськогосподарських підприємств, головам фермерських господарств, інженерам з охорони праці під час розпалу весняно-польових робіт посилити профілактичну роботу із запобігання виробничому травматизму; організувати роботу згідно з Правилами з охорони праці в сільськогосподарському виробництві; дотримуватись нормативних актів з охорони праці, а саме:


- закінчити проведення навчання працівників безпечним методам роботи;
- провести інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки з усіма працівниками, які братимуть участь у весняно-польових роботах;
- забезпечити працюючих спецодягом, засобами індивідуального захисту (рукавиці, окуляри, респіратори тощо), засобами пожежогасіння та поповнити медичні аптечки для надання першої долікарської допомоги;
- відвести місце для відпочинку, споживання їжі та куріння;
- до роботи на тракторах й інших транспортних засобах допускати працівників віком не молодше 18 років, які пройшли медогляд, навчання та інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки і мають посвідчення на право управління такою сільськогосподарською технікою;
- ознайомити під розписку всіх водіїв та механізаторів із безпечними маршрутами руху транспортних засобів;
- не допускати до роботи осіб хворих, перевтомлених, у нетверезому стані або тих, що не пройшли інструктаж з охорони праці та медогляд;
- провести заходи щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни;
- для виконання технологічних процесів не допускати машини й обладнання, які мають технічні несправності;
- замінювати, регулювати та очищати робочі органи машин дозволяється тільки при непрацюючому двигуні трактора, після того, як будуть опущені або встановлені на підставки робочі органи;
- не допускати експлуатацію машин без передбачених конструкцією огорож рухомих елементів;
- здійснювати постійний контроль за дотриманням правил безпеки під час весняно-польових робіт.


Виходячи з проведеного аналізу причин і обставин виробничого травматизму за останні роки та враховуючи рекомендації комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві, визначено, що основними причинами нещасних випадків є послаблення контролю з боку безпосередніх керівників робіт, служб охорони праці за дотриманням безпечних правил роботи, невиконання працівниками інструкцій з охорони праці, невикористання працівниками засобів індивідуального захисту, формальний підхід до проведення навчання та інструктажів з охорони праці.


З настанням весняного періоду інтенсивність роботи в полі значно збільшується, потребуючи постійної уваги щодо забезпечення безпечної організації праці. Тому закликаємо при виконанні польових робіт особливу увагу приділяти дотриманню вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту. Ці заходи не вимагають від керівників сільгосппідприємств значних фінансових, трудових та матеріальних витрат, в той же час сприятимуть збереженню життя і здоров'я працюючих, зменшенню матеріальних та моральних збитків.


Шановні роботодавці, здійснюйте профілактичні заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам на виробництві та профзахворюванням, це збереже здоров’я і життя ваших працівників та дозволить уникнути трагедій!

 

18 квітня 2019 року  • Відкриття басейну

 

У 2004 році, після розформування військової частини в смт Ємільчине, залишилось приміщення військового клубу «Зірочка» зі спортивним залом, глядацьким залом та іншими кімнатами.
А в 2011-му було прийнято рішення про будівництво басейну в глядацькому залі, що не використовувався за призначенням.
Загальна площа приміщення, яке почали реконструювати - 822 м кв, із них безпосередньо під басейн - 525 м кв.
З огляду на старт в далекому 2011-му - цей об'єкт можна назвати довгобудом, але враховуючи, що реальні і активні роботи з будівництва басейну розпочалися восени минулого року (2018) - це справді приклад фінансової децентралізації в дії.
Сьогодні басейн "Дельфін" урочисто відкрили Ємільчинський селищний голова Сергій Волощук, голови Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич та обласної ради Володимир Ширма.

 

 


 

 

 

16 квітня 2019 року  • "Я маю право голосу"

 

За незаконні маніпуляції у день волевиявлення порушники нестимуть відповідальність, - консультує Міністр юстиції Павло Петренко
       
Перш за все, хочу нагадати, що повторне голосування відбудеться 21 квітня. Вважаю, що кожний свідомий громадянин має прийти на виборчу дільницю та зробити свій вільний вибір.
Для того, щоб не допустити будь-яких незаконних маніпуляцій у день  голосування на виборчих дільницях, сьогодні розповім вам про види правопорушень та відповідальність за їх вчинення.
        Шановні українці,  будьте уважні: якщо ви стали свідком нижчезазначених правопорушень, негайно звертайтеся до голови відповідної виборчої комісії,  офіційних спостерігачів та поліції!

 

Порушення

 

Відповідальність (вид покарання)

 • - видача  виборчого бюлетеня для голосування особі без документа, який підтверджує громадянство України;

- демонстрація заповненого виборчого бюлетеня стороннім особам;

 • - винесення виборчого бюлетеня за межі виборчої дільниці;

 • - фото-, відеозйомка заповнених  виборчих бюлетенів;

 • - голосування більш ніж один раз;

 • - отримання виборчого бюлетеня  від іншої особи, крім уповноваженого члена комісії, який видає виборчий бюлетень.

 • штраф від 1700 до 5100 грн;

 • виправні роботи строком до 2 років або обмеження волі до 3 років.

 

 • - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем коштів, іншого майна, переваг,  пільг, нематеріальних активів за вчинення чи невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією свого виборчого права або права голосу;

 • - передача виборчого бюлетеня сторонній особі;

 • - пропозиція, обіцянка, надання виборцю коштів, іншого майна, переваг,  пільг, нематеріальних активів за вчинення або невчинення  будь-яких  дій, пов’язаних безпосередньою реалізацією права голосу.

 • штраф від 1700 до 5100 грн;

 • виправні роботи строком до 2 років або обмеження волі до 2 років.

 

 

 

обмеження волі до 3 років або позбавлення волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 1 до 3 років;

 • - пошкодження виборчих скриньок.

 

 • позбавлення волі від 5 до 7 років з позбавленням  права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 1 до 3 років.

        

Додаткову корисну інформацію Ви можете знайти за посиланнями:
- інформація про вибори Президента України: www.cvk. gov.ua/vp_2019/ ;
- Державний реєстр виборців: www.drv.gov.ua.
Веб-сайт проекту Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!»: www.pravo.minjust.gov.ua .

 

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?
Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до Єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером: 0 (800)213103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.

 

15 квітня 2019 року  •

 

Благоустрій території напередодні відкриття басейну в Ємільчиному.

 


 

 

12 квітня 2019 року  • "Я маю право голосу"

 

Міністерство юстиції України з метою ефективної реалізації просвітницької кампанії «Я маю право голосу» надає ряд роз'яснень щодо виборчого процесу, а саме :

 

Я маю право обирати !

 

Як змінити місце голосування

 

 

Як проголосувати за місцем перебування

 

 

Вибори без порушень

 

10 квітня 2019 року  • Питання благоустрою

 

Коли ми говоримо про благоустрій, як візитівку міста чи села – найперше акцентуємо на естетичному вигляді населеного пункту. Адже прибрані вулиці – це не тільки обличчя і влади, і громади, а й потрібний мінімум, аби місцеві жителі пишалися своєю малою батьківщиною.

 

Ємільчинська селищна рада також приділяє особливу увагу даному питанню: відповідні служби щоденно проводять свою роботу по прибиранню селища, тримається під контролем і благоустрій у селах громади, проводяться екологічні акції, толоки.

 

Цьогоріч рішенням виконкому від 29 березня було затверджено проведення місячника санітарної очистки та благоустрою населених пунктів селищної ради «За чисте довкілля», який триває з 1 квітня по 1 травня.

 

Відповідні листи з визначеними ділянками для прибирання вже направлені в установи й організації, навчальні заклади та приватним підприємцям.

 

Разом із тим ми розуміємо, що питання чистоти в Ємільчиному не вирішиться толокою лише трудових колективів.

 

Велике прибирання дасть найкращий результат за умови, якщо в ньому візьме участь кожна ємільчинська родина.

 

Шановні односельці, члени громади!

 

Ми -господарі на своїй землі. Тож давайте разом зробимо наше селище кращим:  наведемо лад не тільки у власних подвір’ях, а й приберемо на прилеглих до них територіях.

 

Можливо маєте стареньких немічних сусідів – допоможіть і їм!

 

Сподіваюсь на Ваше розуміння та підтримку в проведенні місячника з благоустрою.

 

Зробімо разом наше життя чистішим і затишнішим!

 

Любімо свою малу батьківщину дієво!

 

 

Сергій Волощук,
Ємільчинський селищний голова

 

8 квітня 2019 року  • Відділ освіти інформує

 

    Кожного року учні наших закладів освіти є активними учасниками і переможцями в обласних етапах Всеукраїнських акцій «Годівничка» та «День зустрічі птахів».
Цього року, за підсумками обласного етапу Всеукраїнської акції «Годівничка», нагороджено дипломом управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації  переможців:


у номінації «Краща годівничка»:
Хруща Владислава, учня 10 класу Березниківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
(керівник Шнайдер А. М.).


у номінації «Краща фоторобота»:
Карпенко Яну, ученицю 11 класу Андрієвицького ЗЗСО І-ІІІ ступенів
(керівник Карпенко О.В.);
Волошина Анатолія, учня 9 класу Симонівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
(керівник Денисюк Т.І.).


у номінації «Кращий малюнок»:
Козловську Оксану, ученицю 11 класу Симонівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
(керівник Жовновський Ю.О.);
Голяку Анастасію, ученицю 4 класу Андрієвицького ЗЗСО І-ІІІ ступенів
(керівник Шроль С.П.).


у номінації «Кращий вірш, оповідання»:
учнівський колектив 5 класу Андрієвицького ЗЗСО І-ІІІ ступенів
(керівник Шроль С.П.);
Яремчук Валентину, ученицю 9 класу Горбівського ЗЗСО І-ІІ ступенів
(керівник Яроменко Ю.В.);
Бондарчук Вероніку, ученицю 7 класу Ємільчинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1
(керівник Чиж І.І.);
Ігнатенко Яну, ученицю 10 класу Підлубівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів (керівники
Дмитренко Н.Б., Ешмуродова Л.М.).


у номінації «Краща листівка, поробка про зимуючих птахів»:

Воловікова Артема, учня 2 класу Андрієвицького ЗЗСО І-ІІІ ступенів (керівник Шроль С.П.);
Туровську Арину, ученицю 3 класу Сергіївського ЗЗСО І-ІІ ступенів (керівник
Антоненко А.С.);
Шелест Маргариту, ученицю 3 класу Підлубівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
(керівники Дмитренко Н.Б., Ешмуродова Л.М.);
Шелест Валентину, ученицю 4 класу Підлубівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
(керівники Дмитренко Н.Б., Ешмуродова Л.М.);
Лугину Анастасію, ученицю 9 класу Підлубівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
(керівники Дмитренко Н.Б., Ешмуродова Л.М.);
Требусь Катерину, ученицю 4 класу Хутір-Мокляківського ЗЗСО І-ІІ ступенів
(керівник Савчук Г.В.).


    Переможцями в обласному етапі Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів» стали:


у номінації «Найщедріша годівничка»:
учнівський колектив7 класу Ємільчинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 (керівник Чиж І.І.).
у номінації «Агітаційна робота»:
учнівський колектив 6 класу Підлубівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
(керівники Дмитренко Н.Б., Ешмуродова Л.М.);
учнівський колектив 9-11 класів Кулішівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
(керівниГерасименко С.А.).

 

Висловлено подяку управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації за активну участь:


Дмитренко Наталії Борисівні та Ешмуродовій Ларисі Михайлівні, вчителям Підлубівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів;
Яроменко Юлії Володимирівні, вчителю Горбівського ЗЗСО І-ІІ ступенів;

Коваленко Єлизаветі, учениці 4 класу, Омельченку Володимиру, учню 3 класу, учнівським колективам 6 та 11 класу Підлубівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів;
Зеленській Діані, учениці 4 класу Симонівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів;
Ігнатенко Анні, учениці 6 класу Кулішівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів;
Третяк Богдані, учениці 4 класу та учнівському колективу Андрієвицького ЗЗСО І-ІІІ ступенів;
учнівському колективу Хутір-Моклянського ЗЗСО І-ІІ ступенів;
Чиж Ірині Іванівні, вчителю Ємільчинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1.

 

  З 27 по 29 березня в приміщенні Житомирського обласного еколого-натуралістичного центру пройшов обласний етап Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім». За підсумками журі висловлено подяку управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації за активну участь команді закладу загальної середньої освіти Ємільчинської гімназії «Агенти змін».


 

2 квітня 2019 року  • Оголошення

 

У рамках місячника з благоустрою Ємільчинська селищна рада ініціює проведення екологічної акції очищення від сміття берегів Уборті.
Запрошуємо всіх свідомих ємільчинців долучитися до великого прибирання нашої річки.
Толока відбудеться в суботу, 6 квітня.
Збір учасників акції о 10:00 на набережній у центрі селища.
З собою бажано взяти робочі рукавиці та реманент (на вибір).

 

5 квітня 2019 року  • Виплата заробітної плати у “конверті”

 

Виплата зарплати у «конвертах» в умовах сьогодення є непідйомним тягарем сучасності, який несе за собою багато негараздів як державі так і кожному з нас.

Нелегальна заробітна плата послаблює соціальний захист працівників, зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів.

Ухиляючись від офіційного укладання трудових відносин, виплачуючи заробітну плату «в  конвертах», роботодавець фактично позбавляє захисту трудових прав працівника на основну та додаткову відпустки, на оплату лікарняного, на дотримання встановленої законодавством норми тривалості робочого часу, отримання допомоги при травмуванні у разі нещасного випадку на виробництві, на гарантії за колективним договором, отримання допомоги по безробіттю залежно від страхового стажу та інше.

Також через несплату єдиного соціального внеску і податків наймані працівники втрачають страховий стаж та можливість одержання заробленої пенсії по старості, по інвалідності та в інших випадках, передбачених законодавством, адже пенсію буде призначено тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати.

Якщо з якихось причин роботодавець не сплачує внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за своїх найманих працівників (причиною може бути і виплата заробітної плати „в конвертах” без сплати страхових внесків, і нарощування заборгованості як з виплати заробітної плати, так і зі сплати страхових внесків), то періоди, за які не сплачені внески, випадають із страхового стажу найманого працівника та не включаються в заробіток для розрахунку розміру пенсії.

З 1 січня 2015 року набрала чинності нова норма Кодексу законів про працю України (ст. 265) щодо відповідальності роботодавців за використання найманої праці без юридичного оформлення, а також виплату зарплати «у конвертах».

Ст. 41 КУ «Про адміністративні правопорушення» порушення вимог законодавства про працю тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності від 30 до 100 неоп. мін. доходів громадян.

Відповідно до ст. 172 ККУ грубе порушення законодавства про працю карається штрафом до 50 неоп. мін. доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, виправними роботами на строк до двох років.

 

4 квітня 2019 року  • Як реалізувати право на працю

 

Консультує Міністр юстиції Павло Петренко


Конституція України гарантує кожному право на працю та можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.


Що є основою для виникнення трудових правовідносин?
Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою, отже, трудовий договір є основною, базовою формою виникнення трудових правовідносин. Особливою формою трудового договору є контракт.


Що таке трудовий договір?
Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.


Як укладається трудовий договір?
Трудовий договір укладається, як правило, у письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим у випадках:
- при організованому наборі працівників;
- при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я;
- при укладенні контракту;
- у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;
- при укладенні трудового договору з неповнолітнім;
- при укладенні трудового договору з фізичною особою;
- в інших випадках, передбачених законодавством України.


Які документи необхідно подати?

При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- трудову книжку;
- документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи (у випадках, передбачених законодавством).
При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.


Які умови випробування при прийнятті на роботу?
При укладенні трудового договору випробування може бути обумовлене угодою сторін, метою якого є перевірка відповідності працівника роботі, яка йому доручається. В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. Наведу декілька прикладів, коли випробування не встановлюється при прийнятті на роботу для: 
- осіб, які не досягли 18-ти років;
- молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
- молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;
- осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;
- осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
- вагітних жінок;
- одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю;
- внутрішньо переміщених осіб.


Що таке контракт і в чому його особливість? 
Контракт – це особлива форма трудового договору, в якому строк дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.
Чим відрізняється контракт від звичайного трудового договору?
Контракт – це обов'язкова письмова форма. Трудовий договір укладається, як правило в письмовій формі.
Контракт укладається лише у випадках, прямо передбачених законами України. Трудовий договір не має таких обмежень.
Контракт може бути укладений тільки на певний строк, який встановлюється угодою сторін. Трудовий же договір може укладатись на певний строк, безстроково, на час виконання певної роботи.
В контракті передбачено можливість прав, обов'язків і відповідальності сторін (в тому числі матеріальної), умов матеріального забезпечення і організації праці працівника, умов розірвання договору.


Який порядок, зміст та умови контракту?
Контракт укладається у письмовій формі, у 2-х примірниках, для кожної з сторін. У контракті зазначається:
- обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання;
- строк дії контракту;
- права, обов'язки та взаємна відповідальність сторін;
- умови матеріального забезпечення й організації праці;
- підстави припинення та умови розірвання контракту;
- соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання роботи.


Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?
Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером: 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.

 

3 квітня 2019 року  • Оголошення

 

Оголошення про результати конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до виконання робіт з експертних грошових оцінок  земельних ділянок комунальної власності, з метою їх подальшого продажу

 

          Конкурсна комісія з відбору суб'єктів оціночної діяльності Ємільчинської селищної ради повідомляє, що 29.03.2019 року було проведено конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до  виконання робіт з експертних грошових оцінок земельних ділянок:
- земельна ділянка комунальної власності, площею 0,0760 га,  яка знаходиться за адресою вул. Шевченка, 44 смт. Ємільчине,  цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
- земельна ділянка комунальної власності,  площею 0,0111 га, яка знаходиться за адресою вул. Соборна, 19 смт. Ємільчине, цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

 

До участі в конкурсі були допущені 3 конкурсанти. Враховуючи запропоновані строк та вартість виконання робіт з оцінки вищезазначених земельних ділянок, беручи до уваги досвід учасників у виконанні робіт з оцінки подібного майна, відповідно до результатів голосування членів конкурсної комісії, переможцем конкурсу було  визначено Українську Універсальну Біржу, згідно до протоколу засідання конкурсної комісії від 29.03.2019 року.


 

27 березня 2019 року  • "Кров дарує небайдужий"

 

 

Сьогодні існує проблема з недостатньою кількістю донорів як загалом в країні, так і в нашій області та районі.
Між тим, донорська кров є життєво необхідною, адже нерідко чиєсь життя залежить саме від рятівників, що згодились поділитись власною кров’ю зі стражденними.
28-29 березня Ємільчинська ЦРЛ проводить акцію безоплатного добровільного донорства "Кров дарує небайдужий".
Шановні жителі Ємільчинщини!
Долучайтесь до акції!
Кров можна здати у відділенні трансфузіології Ємільчинської ЦРЛ.

 

26 березня 2019 року  • Досвід щодо поводження з відходами

 

Перший заступник голови Ємільчинської селищної ради Володимир Євтух у складі делегацій Житомирської, Волинської та Дніпропетровської областей наразі перебуває в Словенії, де представники ОТГ переймають досвід організації та функціонування системи поводження з відходами в країні.
У перший день міжнародного навчального візиту "Від сміття до добробуту: найкращі практики поводження з відходами в Словенії", який триватиме з 24 по 29 березня більша частина занять пройшла в замку Жабле в м. Менгиш.
Участь у заходах зі словацької сторони взяли проектний менеджер Центру європейської перспективи Меліна Мухеріна, експерт поводження з ТПВ Маг Радован Тавзес, представники Міністерства навколишнього середовища та просторового планування Словенії Люсія Юкіч Соршак і Татьяна Орхіні-Вальявець.
Учасники делегації прослухали інформацію про стан поводження з ТПВ в Словенії, здобутки із 2004 року й дотепер у цій сфері та перспективи розвитку даної діяльності в Європі до 2035 року.
26 березня навчальний візит продовжився відвідуванням заводу по переробці ТПВ Snaga в Любляні.
Snaga - міжмуніципальне комунальне підприємство, яке надає послуги 155 тисячам домогосподарств в Люблінському та ще в 10 муніципалітетах країни. Річний оборот - 42 млн. євро, працює 600 працівників, 150 тисяч сміттєвих контейнерів. Крім цього, підприжмство проводить благоустрій зелених зон та догляд за трьома національними парками.
Делегація оглянула основні виробничі дільниці підприємства.
Учасники також побували в містечку Верхніка на підприємстві Kemis Vrhnika, яке здійснює операції збирання небезпечних відходів (хімічних речовин, мастил, виробничих відходів, батарейок тощо). Екскурсію провів директор фірми Боштьян Шіменс.
Про роль неурядових організацій у сфері поводження з ТПВ в Словенії та в Європі розповіли керівники громадських організацій Альбіна Кеуч та Яка Краньік. Інформація стосувалася того, як небайдужість громадян Словенії та європейських країн дозволяє успішно проводити реформи у сфері "кругової економіки" та екології.


 

26 березня 2019 року  • Влада звітує

 

У присутності керівників району та районної ради Ігоря Євтушка і Віктора Сороки та депутата обласної ради Юрія Довгополого сьогодні в Степанівському старостинському окрузі звітувався за виконану роботу в 2018 році Ємільчинський селищний голова Сергій Волощук.
Зустріч керівництва зі степанівською громадою розпочалася з концерту артистів Житомирської філармонії, тож градус емоцій у залі місцевого будинку культури від початку й до кінця заходу був підвищеним.
Чи не на кожен коментар Сергія Володимировича до відеопрезентації звіту активні сельчани мали свої коментарі: поганий придбаний шкільний автобус (пропускає пил), вуличне освітлення не по всьому селу (між тим, поточний ремонт освітлення в селі в 2018 році коштував майже 30 тис. грн), «чим підлубівці кращі, що їм і амбулаторія, і дитячий садочок», чому селищний голова не прибирає стихійні смітники в Степанівці (які виростають завдяки місцевим жителям), чому в бк холодно і дірявий дах і т. д.
Узагальнено ж – чому за рік після створення ОТГ зміни торкнулись загалом лише Ємільчиного, а життя Степанівського округу так і не зазнало кардинальних змін у бік покращення.
Пояснення просте.
На відміну від Ємільчинської селищної ради, яка на час створення ОТГ мала кілька проектів,  жодна сільська рада не прийшла до об’єднання зі своїм проектом. Відтак, логічно, що левова частка змін, які стали можливі завдяки фінансовій децентралізації у 2018 році відбулися саме в Ємільчиному.
Щоправда, Степанівка мала таки проект на будівництво дитсадка, проте після перерахунків, при  прогнозованій малій кількості дітей (приблизно 30) його вартість на сьогодні складає майже 15 млн грн, сума, непідйомна для місцевого бюджету.
Щодо вирішення поточних проблем, як то допомога технікою, чи дірявий дах тощо – ви, жителі громади, маєте в. о. старост і депутатів, які мусять не лише володіти інформацією що і де, а й представляти і відстоювати інтереси округів у селищній раді. Проекти для розвитку кожного округу після громадських обговорень повинен подавати в. о. старости округу, адже безпосередньо селищний голова фізично не в змозі відслідкувати щоденні проблеми 61 населеного пункту ОТГ.
Повертаючись до звіту очільника громади, який також поінформував присутніх про перспективний план розвитку Ємільчинської ОТГ на 2019-2020 роки.
Зокрема, передбачається перенесення бібліотеки та, ймовірно, ФАПу у адмінприміщення Степанівського округу.
На сьогодні зроблено проект вуличного освітлення с. Королівка.
На всіх дорогах місцевого значення (на території даного округу в тому числі) планується поточний ремонт тощо. .


 

22 березня 2019 року  • Сесія селищної ради

 

 Із рішень сесії Ємільчинської селищної ради 22 березня. 
Затверджено: склад робочої групи з розроблення Стратегії розвитку Ємільчинської ОТГ до 2030 року; створення опорного закладу освіти (ЗЗСО №1), його філій та реорганізацію закладів загальної середньої освіти шляхом приєднання (Горбівський ЗЗСО, Мокліківський ЗЗСО, Хутір-Мокляківський ЗЗСО); Селищні програми (протидії захворюванню на туберкульоз, оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2020 роки та інші); проектно-кошторисні документації на реконструкцію існуючого майданчика під літній спортивний комплекс (Ємільчине, вул. Соборна, 14), капітальний ремонт селищної вул. Мічуріна, капітальний ремонт покрівлі вечірнього закладу освіти.
Внесено зміни до селищного бюджету.
Виділено, зокрема, 10 тис. грн – для перевезення пільгових категорій дітей на оздоровлення, 9 тис. грн – на придбання навчальних дошок та меблевих стінок для перших класів ЗЗСО №1, 32 тис. 262 грн – на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертну оцінку капремонту Підлубівсьокї ЗОШ для розміщення дитячого садочка, 18 тис. 577 грн – на поточний ремонт даху Сергіївської ЗОШ, 42 тис. грн – ЦРЛ на придбання монітору пацієнта та коагулюючого монополярного багаторазового електроду до гастродуоденоскопа, 121 тис. 950 грн – ЦПМСД на придбання туберкуліну.

 

20 березня 2019 року  • Влада звітує

 

 

Впродовж робочого візиту на Ємільчинщину 20 березня голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма разом із головами РДА Ігорем Євтушком та районної ради Віктором Сорокою, депутатом обласної ради Юрієм Довгополим та Ємільчинським селищним головою Сергієм Волощуком побували сьогодні в Підлубівському старостинському окрузі, с.Рихальську та с. Руденька.
Очільники обласної ради та Ємільчинської ОТГ звітували перед громадами про діяльність Житомирської обласної ради та виконану роботу в 2018 році в умовах фінансової децентралізації та підсумки економічного та соціального розвитку Ємільчинської селищної ради та перспективний план розвитку на 2019-2021 роки.
Володимир Васильович детально розповів землякам і виборцям про відновлення та будівництво об’єктів у галузях охорони здоров’я, освіти, культури і спорту.
Сергій Володимирович також ознайомив громади з результатами першого року життя в об'єднанні 18 сільрад та 1 селищної ради: про надбане та зроблене за перший рік реформи можливостей - реформи децентралізації. .
На завершення зустрічі сельчани озвучили керівникам те, що їх турбує сьогодні: зокрема, питання благоустрою, в Руденьці - відновлення освітлення на двох вулицях, грейдування вул. Молодіжної та інше.

 

20 березня 2019 року  • Як змінити місце голосування ?

 

 Вибори Президента України: як змінити місце голосування?

 

          31 березня 2019 року в Україні відбудуться президентські вибори.  Реалізуючи всеукраїнську правопросвітницьку кампанію «Я МАЮ ПРАВО ГОЛОСУ!», фахівці Головного територіального управління юстиції у Житомирській області з’ясували одне з питань, яке сьогодні є актуальним,– зміна місця голосування.


Отже, якщо виборець не може проголосувати на виборчій дільниці за виборчою адресою (місцем реєстрації), закон передбачає можливість проголосувати на іншій виборчій дільниці. Для цього громадянину необхідно до 25 березня (включно) подати письмову заяву про тимчасову зміну місця голосування до органу ведення Державного реєстру виборців:
· за місцем перебування в день виборів, яке зазначено у заяві або за місцезнаходженням виборчої дільниці, дільниці для голосування, яку бажано визначити місцем голосування, або за своєю виборчою адресою (адресою реєстрації).


У заяві необхідно вказати:
· прізвище, ім’я, по батькові;
· дату, місце народження та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
· виборчу адресу;
· обґрунтування необхідності тимчасової зміни місця голосування;
· адресу перебування в день виборів;
· номер виборчої дільниці (дільниці для голосування), яку необхідно визначити місцем голосування, із зазначенням виборчого округу та його номера (за наявності).


До заяви долучити документи (копії документів), які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування:
· довідки про навчання або з місця роботи;
· посвідчення про закордонне відрядження;
· проїзні документи;
· договір найму (оренди) житла або документ, що підтверджує право власності на житло;
· путівки в санаторій;
· довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи тощо.


Важливо! Виборці, виборча адреса яких знаходиться на окупованій території Донецької й Луганської областей та Автономної Республіки Крим, можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.    

         
Заява розглядається органом ведення Реєстру невідкладно, але не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування – до 25 березня (включно).

 

20 березня 2019 року  • До сесії селищної ради

 

 

22 березня об 11.00 год. в залі засідань відбудеться чергова 15 сесія Ємільчинської селищної ради.

З порядком денним та проектами рішень можна ознайомитись тут.

 

 

19 березня 2019 року  • Влада звітує

 

Відповідно до плану роботи селищний голова Сергій Волощук продовжує звітуватися в старостинських округах Ємільчинської ОТГ за виконану роботу в 2018 році.
Сьогодні Сергій Володимирович відвідав Малоглумчанський, Великоглумчанський та Кочичинський старостинські округи.
На зустрічах із сельчанами очільник громади розповів і, власне, показав у відеопрезентації про надбання ОТГ за перший рік децентралізації.
Цьогоріч, зокрема, в Малій та Великій Глумчі планується завершення вуличного освітлення, до 1 вересня буде зроблено ремонти в класах першачків, буде придбано меблі та дидактичні матеріали за державною програмою "Нова українська школа" тощо.
Можливо, хтось скаже, що особливо села не надто й відчули, бодай, якісь зміни, проте.
Проте нехай лише вуличне освітлення, нехай лише в окремих населених пунктах проведено поточні ремонти доріг - але йдеться про результати лише одного року  децентралізації і це лише початок. Тим більше, що також і громади на місцях отримали нині великі ресурси від права розпоряджатися землею до інших повноважень.
Малоглумчанці розповіли про проблеми: нема де випасати худобу, учасники АТО мають клопіт із отриманням землі.
Вже традиційно прозвучало багато нарікань на роботу Укрпошти.
Жителі обох округів подякували Сергію Володимировичу за сприяння у збереженні посади лаборанта в амбулаторії.
У Кочичинській громаді піднімались питання харчування дітей, лікарського обстеження на місцях (особлива потреба в послугах стоматолога), автобусного сполучення (село вже багато років буквально відрізане від райцентру через відсутність рейсового автобуса).
Оскільки на зустрічі був присунім і депутат від округу Олег Дідус, рішення частини нагальних питань обидва керівники вирішуватимуть спільно, як то ямковий ремонт асфальтованої дороги в селі, зрізання аварійних дерев тощо.
Разом із селищним головою робочий виїзд в округи здійснили керівник виконкому селищної ради Олександр Бондар та головний спеціаліст із мобілізаційної роботи Олександр Павленко, які перевірили стан роботи з мобілізаційного обліку в округах і діловодства.

 

 

18 березня 2019 року  • Я маю право голосу

 

Міністерство юстиції України надає роз'яснення щодо актуальних питань виборчого процесу :

 

Загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!»

 

Як проголосувати вдома

 

Пам'ятка виборця

 

 

18 березня 2019 року  • Оголошення

 

Управління Державної казначейської служби  України у Ємільчинському районі пропонує для здачі в оренду вільну площу у будинку розміщеному за адресою смт Ємільчине, вул. Соборна, 45.
Додаткова інформація за телефоном  2-13-90

 

 

15 березня 2019 року  • З нагоди свята

 

17 березня - День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення.
Напередодні професійного свята наших представників сфери побутового обслуговування привітали Ємільчинський селищний голова Сергій Волощук та керівник КП "Водоканал" Віктор Климчук.
Так, грамотою Ємільчинської селищної ради нагороджено Віктора Ортліба - водія КП «Водоканал», Миколу Ярошука - водія-тракториста КП «Водоканал», Олександра Примака - оператора КНС КП «Водоканал», Катерину Остапчук - оператора-контролера КП «Благоустрій», Миколу Ушакова - водія КП «Благоустрій», Ігоря Сівченка - водія КП «Благоустрій».
Грамотою Житомирської обласної ради та годинником нагороджено Руслана Журавського та грамотою Житомирської обласної ради - Івана Василенка.

 

 

 

15 березня 2019 року  • Сільська медицина

 

У рамках ініціативи Президента України «Сільська медицина» цьогоріч у Житомирській області планується збудувати 21 амбулаторію нового зразка.
Наразі будівництво такого медичного закладу -  із житлом для лікаря, власним автотранспортом  триває  і в Підлубах.
Тож за участі  першого заступника селищного голови Володимира Євтуха, заступника селищного голови Ольги Онищук та керівника ЦПМСД Тетяни Соколової сьогодні в Підлубах  відбулися громадські слухання з обговорення  проекту містобудівної документації, а саме: «Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 0,3 га, розташованої по вул. Центральна, 6 у с. Підлуби, Ємільчинського району, Житомирської області для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги (під будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом».
По завершенні слухань та погодження проекту перед сельчанами виступила  керівник ЦПМСД, закцентувавши як на важливості проходження жителями медоглядів, так і  на укладанні  угод із сімейними лікарями. Адже на сьогодні лише  60% населення району підписали декларації, стільки ж відсотків - і в  Підлубах, що є критичним  для фінансового забезпечення нашої медичної галузі,  яке нині здійснює національна агенція "Здоров'я".

 

 

15 березня 2019 року  • Конкурсний відбір

 

Ємільчинська селищна рада Житомирської області оголошує конкурс
на визначення суб’єктів оціночної діяльності на проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, з метою їх подальшого продажу.

Дата конкурсу – 29 березня  2019 року.

Місце проведення конкурсу – Житомирська обл., смт  Ємільчине, вул. Соборна, буд. № 51.
Час проведення конкурсу – 10:00 год.
Основні характеристики об'єктів, що підлягають експертній грошовій оцінці:

Об'єкт № 1:
Місцезнаходження об’єкта:  смт. Ємільчине, вул. Шевченка, 44.
Категорія земель: землі громадської забудови.
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  (03.07).
Площа  – 0, 0760  га.

Об'єкт № 2:
Місцезнаходження об’єкта:   смт. Ємільчине, вул. Соборна, 19.
Категорія земель: землі громадської забудови.
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (03.15).
Площа  – 0, 0111 га.
Претенденти, які бажають взяти участь у конкурсі, повинні до 25.03.2019 року включно подати до Ємільчинської селищної ради заяву та конкурсну документацію.
До підтверджуючих документів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія свідоцтва про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів; інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його практичного досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів) .
До підтверджуючих документів можуть додаватися рекомендації та висновки контролюючих органів та інших державних установ щодо практичної діяльності претендентів.


Заяву з конкурсною документацією слід подавати у запечатаному конверті з позначкою «Конкурсні пропозиції» до Ємільчинської селищної ради Житомирської області за адресою: 11201, Житомирська область, смт Ємільчине, вул. Соборна, буд. № 51. Телефон для довідок (04149) 2-12-10. Адреса електронної пошти: emrada@i.ua


На конверті повинно бути зазначено:

повне найменування і місцезнаходження замовника;

 • повне найменування і місцезнаходження виконавця;

 • маркування: «Не відкривати до 29.03.2019 року, до 10 год. 00 хв.»

 

13 березня 2019 року  • Влада звітує

 

Про виконане та надбане в 2018 році Ємільчинською  ОТГ в результаті впровадження реформи децентралізації - автообнови, відновлення вуличного освітлення в селах, будівництво басейну та амбулаторії і дитячого садочка в Підлубах тощо за кошти місцевого, державного й обласного бюджету звітувався 13 березня в Осівському старостинському окрузі (Чмелі та Осівці) селищний голова Сергій Волощук.
Щодо перспективи розвитку територій громади,  Сергій Володимирович озвучив плани, які, з урахуванням кількості сіл в ОТГ (61),  можливо здійснити лише в умовах нинішньої реформи, тобто, за підтримки держави: придбання реанімобіля, автобуса, будівництво спортивного майданчика і т. д.
У планах цьогоріч для Осівського округу - автобусне сполучення та вуличне освітлення.
До слова, напередодні 8 Березня Сергій Володимирович особисто доставив в чмілівський клуб тенісний стіл, музичну колонку та мікрофон, які пообіцяв сельчанам під час виїзного прийому громадян. А сьогодні на зустріч із осівцями привіз обіцяні нові киї для більярду.
По завершенні візиту очільника громади в клубах Чмеля й Осівки дав концерти творчий колектив ЦБК.

 

 

12 березня 2019 року  • Влада звітує

 

Представники селищної ради на чолі із головою громади 12 березня здійснили робочу поїздку в Тайківський та Березниківський старостинські округи.
Так, керуючий справами виконкому Олександр Бондар та головний спеціаліст із мобілізаційної роботи Олександр Павленко перевірили стан роботи з мобілізаційного обліку в округах і діловодстві.
Селищний голова Сергій Волощук ознайомив жителів громад із результатами виконаної роботи місцевим самоврядуванням за 2018 рік в умовах реформи децентралізації  та перспективним планом розвитку Ємільчинської ОТГ на 2019-2020 роки.
Вже традиційно у фінальній частині зустрічі сельчани мали змогу задати питання Сергію Володимировичу та розповісти про наболіле.
Найголовніший клопіт населених пунктів, і це зрозуміло, незадовільний стан доріг, які потребують щонайменше грейдування і підсипки. Очікують люди й відновлення вуличного освітлення, автобусного сполучення.
Березниківський сільський клуб має потребу в тенісному столі, а місцева школа, зокрема, в комп’ютері та проекторі з екраном і т. д.

 

12 березня 2019 року  • Актуальні питання оренди землі

 

У зв’язку з наявністю суспільного попиту на інформацію, в даній статті - важливі моменти укладення договорів оренди землі на основі узагальнення діючого законодавства України.

Що таке земельна частка (пай)?

Законодавство України не містить чітко визначеного поняття земельної частки (паю). Однак, аналізуючи ЗУ «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» (текст – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/899-15), можна його означити як «землі, що належали колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам на праві колективної власності, право на отримання у власність яких мають особи, визначені у ст. 1 цього Закону».
Документами, що посвідчують право на земельну частку (пай), є: сертифікат на право на земельну частку (пай), виданий районною (міською) держадміністрацією; свідоцтво про право на спадщину; посвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі-продажу, дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на земельну частку (пай); рішення суду про визнання права на земельну частку (пай).

Чи є різниця між земельною ділянкою та земельною часткою (паєм)?

Це різні поняття, оскільки перше визначене статтею 79 Земельного кодексу України (текст – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14) як «частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами». Земельний пай стає земельною ділянкою виключно у разі визначення його меж в натурі (на місцевості) шляхом затвердження виготовленої у встановленому законом порядку документації із землеустрою, їй присвоюється окремий кадастровий номер та реєструється право власності. Підтвердженням права власності на земельну ділянку є державний акт або витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Яким чином укладається договір оренди?

Договір оренди земельної частки (паю) укладають за формою, затвердженою наказом Держкомзему (текст – https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0101-00).
Договір оренди земельної ділянки укладається відповідно до вимог ЗУ «Про оренду землі» (текст – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14) і має містити інформацію про: земельну ділянку (кадастровий номер, місце розташування, розмір); строк дії договору оренди; орендну плату.
Не менш актуальним є зазначення позиції щодо наявності чи відсутності у орендаря права на передачу земельної ділянки в суборенду іншим користувачам.
З метою забезпечення своїх прав, власникам землі доцільно підписувати договір оренди не менше, як у двох повних екземплярах і лише тоді, коли його попередньо вже підписав орендар, обов’язково залишаючи другий примірник для себе.

З ким укладається договір оренди?

Із будь-якою фізичною або юридичною особою. Перевірити наявність реєстрації того чи іншого орендаря (крім фізичних осіб) можна тут –https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch.

Де і яким чином реєструється договір оренди?

Договір оренди земельної частки (паю) безоплатно реєструється виконавчим комітетом сільської, селищної, міської ради за місцем розташування земельної частки (паю) згідно Порядку, затвердженого КМ (текст – https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/119-2000-п).
Реєстрація права оренди на земельну ділянки проводиться у відповідності до вимог ЗУ «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15) нотаріусами чи державними реєстраторами за визначеною вартістю. Здійснювати реєстрацію такого права може як власник, так і орендар. Сторони в договорі можуть врегулювати дане питання, передбачивши, на кого покладаються відповідні витрати.
Важливо: можливість використовувати земельну ділянку в орендаря виникає лише після державної реєстрації права оренди, а до такої реєстрації – є незаконним. За бажанням сторін договір також може бути посвідчений нотаріально.

На який строк укладається договір оренди?

Строк дії договору оренди землі сільськогосподарського призначення визначається за домовленістю сторін, однак не може бути меншим ніж 7 років (для меліорованих земель – 10 років) та перевищувати 50 років.
Строки оренди земельних часток (паїв) чинним законодавством прямо не передбачені. З метою уникнення конфліктних ситуацій, на практиці часто дотримуються наведених вище строків.

Яким чином визначається орендна плата?

Розмір орендної плати за земельний пай визначається за домовленістю сторін, однак згідно п. 2.2 Типового договору оренди, затвердженого згаданим вище наказом Держкомзему цей розмір не може бути меншим за розмір, установлений чинним законодавством. Згідно Указу Президента України (текст – https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/92/2002) орендна плата за користування земельним паєм повинна становити не менше 3 % його вартості.
У договорі оренди земельної ділянки розмір орендної плати узгоджується за домовленістю сторін. Крім цього, у договор і має бути передбачена її індексація, спосіб та умови розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду, відповідальність за несплату.
При цьому верхньої межі орендної плати не існує.
Форма розрахунку та спосіб, у який орендодавець зобов’язаний буде перерахувати орендну плату власнику землі, є важливим пунктом договору. Типовим є визначення розміру орендної плати у грошовій сумі. Однак за згодою сторони можуть передбачити у договорі розрахунки оренду землі у натуральній формі, яка має відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати.

Чи утримуються податки та збори із суми нарахованої орендної плати?

Так, утримується податок на доходи фізичних осіб, який наразі складає 18% від суми річного оподатковуваного доходу. Крім того, сума орендної плати включається до бази обкладення військовим збором, ставка – 1,5 %.
Утримання податку та збору здійснює орендар, які у подальшому перераховує до бюджету, а власнику землі виплачується сума за їх виключенням.

Чи можна змінити умови договору або розірвати його?

Зміна умов договору оренди землі здійснюється лише за взаємною згодою сторін або у судовому порядку.
Договір також може бути розірваний за згодою сторін або ж на вимогу однієї із сторін за рішенням суду.
Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, окрім випадків, коли така можливість прописана у самому договорі. Таким чином, при укладенні договору необхідно звернути особливу увагу на їх визначення.
Відповідальність орендаря за незаконне користування земельною ділянкою або невиплату орендної плати
Стаття 53-1 КУ про адміністративні правопорушення: самовільне зайняття земельної ділянки - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 50 неоп. мін. доходів громадян і на посадових осіб - від 20 до 100 неоп. мін. доходів громадян.
Стаття 197-1 КкУкраїни: самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику карається штрафом від 200 до 300 неоп. мін. доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
У разі несплати орендарем орендної плати власнику земельної ділянки необхідно звернутись до нього з листом, а в разі відсутності позитивної відповіді – до суду, сплативши судовий збір у встановленому законом розмірі.
Умисне ухилення орендаря від виплати власнику земельної ділянки чи земельного паю орендної плати також може по-різному кваліфікуватись, зокрема, як шахрайство (ст. 190 КкУ).

 

Інформацію надано Новоград-Волинською місцевою прокуратурою

 

07 березня 2019 року  • З нагоди свята

 

Сьогодні в центральному будинку культури відбулися урочистості з нагоди Міжнародного жіночого дня.

Грамотами Житомирської обласної ради нагородили:
- начальника фінансового відділу Ємільчинської селищної ради Інну Кириленко;
- завідуючу організаційно-методичним кабінетом центральної бібліотеки Наталію Вишневську;
- викладача Ємільчинської музичної школи Ніну Килимник;
- учителя початкових класів Сергіївського ЗЗСО І-ІІ ст. Ірину Струтинську.

Грамотами Ємільчинської селищної ради нагородили:
- медичну сестру терапевтичного відділення ЦРЛ Інну Абросімову;
- зоотехніка ПОСП «Великояблунецьке» Ганну Барилюк (с. Великий Яблунець);
- жительку смт Ємільчине Надію Волощук;
- вихователя Ємільчинського ЗДО №2 «Сонечко» Лесю Гордєєву;
- фельдшера с. Осівка Надію Демиденко (с. Осівка);
- робітника відділу з благоустрою селищної ради Валентину Євсеєву;
- художнього керівника Підлубівського будинку культури Галину Ігнатенко;
- соціального робітника КУ «Територіальний центр соціального обслуговування» Тетяну Козак (с. Горбове);
- багатодітну та прийомну маму 7 дітей Людмилу Піку (с. Королівка);
- в. о. старости Кривотинського старостинського округу Любов Тичину (с. Кривотин);
- діловода Березниківського старостинського округу Олену Шнайдер (с. Березники);
- депутата Ємільчинської селищної ради Раїсу Шроль (с. Андрієвичі).

 

Подяками Ємільчинської селищної ради нагородили:

- вчительку Хутір-Мокляківського ЗЗСО І-ІІ ст. Наталію Остапчук;
- працівника КП «Водоканал» Аліну Колесник; 
- керівника гуртків БДТ Наталію Шмарко;
- діловода Великоглумчанського старостинського округу Людмилу Штиль.

 

Після офіційної частини прекрасну стать вітали великим концертом Алла Попова та Олександр Зайченко.

 

06 березня 2019 року  • Юридична консультація

 

Як зареєструвати право власності на нерухоме майно, - консультує Міністр юстиції Павло Петренко

 

        Для того щоб уникнути плутанини, перш за все хочу пояснити, що таке державна реєстрація речових прав на нерухоме майно.  Це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

 

Які права підлягають  державній реєстрації?

 

        У нашій державі обов’язковій державній реєстрації прав на нерухоме майно підлягають:
- право власності;
- речові права, похідні від права власності, такі як право користування (сервітут),   право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);
- право забудови земельної ділянки (суперфіцій), іпотека тощо;
- право власності на об’єкт незавершеного будівництва.


До кого необхідно звернутись?

 

Сьогодні державну реєстрацію, зокрема права власності на об’єкти нерухомого майна (квартиру), здійснюють:
- виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації;
- акредитовані суб’єкти;
- нотаріуси.

 

Які документи необхідно подати для державної реєстрації права власності?

 

Для реєстрації права власності на нерухоме майно на підставі рішення суду необхідно подати такі документи:
- паспорт та податковий номер;
- рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно або ухвали суду про затвердження (визнання) мирової угоди з оригіналом підпису секретаря та мокрою печаткою;
- квитанція про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав.

 

Як довго чекати?

 

Загалом державна реєстрація права власності та інших речових прав (крім іпотеки) проводиться  протягом 5 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав і становить 190 грн.
За бажанням особи, реєстраційні дії можуть вчинятись у менші строки, але доведеться сплатити додатково. За реєстрацію протягом 2 робочих днів – 1920 грн, за реєстрацію протягом 1 робочого дня – 3840 грн, а якщо протягом 2 годин – 9600 грн.

 

Чи можуть відмовити у державній реєстрації прав?

 

Так, Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» містить  перелік  обставин через дію яких, може бути відмовлено у державній реєстрації прав. Наведу декілька з них:
- заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;
- подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом;
- подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно;
- наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;
- наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;
- заявника, який звернувся із заявою про державну реєстрацію прав, що матиме наслідком відчуження майна, внесено до Єдиного реєстру боржників.

 

Який результат розгляду поданих документів?

 

За результатом розгляду заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор приймає рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації.
Після проведення реєстраційних дій та внесення відповідного запису до Державного реєстру прав формується витяг з такого реєстру, після чого реєстратор/нотаріус роздруковує витяг без використання спеціальних бланків з проставленням підпису та печатки. Тобто витяг з реєстру, що підтверджує проведення реєстрації права власності.

 

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?

 

Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером: 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.

 

05 березня 2019 року  • Із роботи селищної ради

 

Селищний голова Сергій Волощук, керуючий справами виконкому Олександр Бондар, головний спеціаліст із мобілізаційної роботи Олександр Павленко та головний спеціаліст у справах дітей Олена Мариніна 5 березня працювали у Кривотинському, Степанівському старостинських округах і с. Горбове.
Окрім перевірок спеціалістами документообігу, військового обліку та сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах, очільник ОТГ звітувався за виконану роботу за 2018 рік перед громадами в Кривотині, Королівці та Горбові.
Після звіту сельчани озвучили ряд важливих для їхніх населених пунктів питань: у загальному - вуличне освітлення, стан доріг та автобусне сполучення.  Королівчани потребують, зокрема, криту зупинку і дитячий майданчик. Також спільна проблема для всіх - пасовища.
Вирішення нагальних проблем у селах - в пріорітеті роботи селищної ради, тож цьогоріч вуличне освітлення з'явиться у Кривотині та Королівці, одні дороги підсипатимуться, інші грейдуватимуться. Після отримання ліцензії на пасажирські перевезення та  затвердження Положення про надання відділом освіти селищної ради платних послуг, наразі триває розробка схеми автобусного маршруту територією ОТГ.
Щодо пасовищ - сьогодні земельний відділ селищної ради працює над реєстрацією переданих державою земель резерву і запасу, і лише по завершенні відповідних процедур буде вирішуватись дане питання.

 

04 березня 2019 року  • Влада звітує

 

Про діяльність Житомирської обласної ради та  виконану роботу в 2018 році в умовах фінансової децентралізації звітував сьогодні в Кулішівському старостинському окрузі (Хуторі Мокляках та Кулішах) голова обласної ради Володимир Ширма під час спільної робочої поїздки із Ємільчинським селищним головою Сергієм Волощуком.
Володимир Васильович детально розповів землякам про відновлення та будівництво об’єктів у галузях охорони здоров’я, освіти, культури і спорту.
Також про підсумки економічного та соціального розвитку Ємільчинської селищної ради та перспективний план розвитку на 2019-2021 роки поїнформував і очільник Ємільчинської громади Сергій Волощук.
Під час зустрічі з керівниками жителі сіл підняли ряд проблемних питань, як то поточний ремонт доріг, транспортне сполучення з райцентром, відновлення роботи комісії з розподілу майнових паїв та потребу в юридичному супроводі щодо розірвання угод із сербослобідським агровиробником.

 

 

01 березня 2019 року  • Децентралізація

 

Ігор Гундич: Карти з перспективами Житомирщини отримають жителі області вже у березні

 

З 1 березня волонтери будуть доставляти жителям Житомирської області конверти із буклетами-результатами децентралізації та картами перспективного розвитку Житомирщини на 2019-2021 роки.
Про це розповів журналістам голова ОДА Ігор Гундич під час прес-конференції.
«З березня жителі області отримають конверт із пакетом інформації про результати децентралізації, а головне – із картою перспектив Житомирщини та анкетами для зворотнього зв’язку. Такі дорожні карти розвитку підготувала Рада Регіонального Розвитку за дорученням Президента України Петра Порошенка для того, аби кожен житель області знав і впливав на те, що буде відбудовуватися у його селі, місті, районі і загалом області. Загалом область у найближчі 3 роки реалізовуватиме понад 700 проектів регіонального розвитку. І це ті проекти, які визначають люди», – сказав Ігор Гундич.
Нині Житомирщина тримає 1 місце в реалізації головної реформи – децентралізації.  І всі 30 утеплених шкіл, 21 дитячий садочок, 54 шкільні автобуси, 28 майданчиків зі штучним покриттям, близько 20 серйозних медичних об’єктів, реставрація закладів культури, найкращий в Україні центр вертебрології та інші об’єкти – це прямі результати децентралізації.
«Децентралізація – це та реформа, яка досить потужно йде в області. За декілька минулих років нам вдалося зробити більше, ніж за всю історію незалежності», – сказав Ігор Гундич.
Керівник області підкреслив: головним і для подальшого розвитку є те, щоб люди включилися у процес і висловлювали свої побажання та пропозиції щодо розвитку громади. Все, що для цього потрібно – написати свої пропозиції у зворотній формі та відправити у конверті, який отримають із пакетом матеріалів.
Ігор Гундич закликав жителів Житомирщини активно долучатися до створення перспективного плану, ставити маркери розвитку громади і формувати дорожню карту розвитку всієї держави.
Кожна ідея важлива. Сьогодні – це ваша ідея, завтра – перспектива вашої громади, післязавтра – конкретний результат.

 

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської ОДА

 


 

 

27 лютого 2019 року  • Рада регіонального розвитку

 

27 лютого Ємільчине приймало виїзне засідання ради Регіонального розвитку при Житомирській обласній державній адміністрації за участі голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича, в ході якої присутні заслухали як інформацію про підсумки впровадження реформи децентралізації в області за 2015-2018 роки та перспективний план розвитку Житомирської області на 2019-2021 роки, так і про підсумки економічного та соціального розвитку Ємільчинської селищної ради та перспективний план розвитку громади на 2019-2021 роки. 
Зокрема, про набутки децентралізації загалом на Житомирщині Ігор Гундич розповів мовою інфраструктурних об'єктів, які будуються, реконструюються або внесені в перспективні плани. 
Так, завдяки фінансовій децентралізації реконструйовано Бердичівський театр, розпочато ремонт Малинського БК, в перспективі - ремонт музично-драматичного театру ім. Кочерги і т. д.; реконструйовано Центри вертебрології та реабілітації, відкрито інсультний, інфарктний Центри та два відділення гемодіалізу (Житомир, Овруцька ОТГ), будуються амбулаторії, басейн в Ємільчиному тощо.
Про підтримку реформи децентралізації та про можливості, які отримали громади з її впровадженням говорив у своєму виступі і голова обласної ради Володимир Ширма. 
Ємільчинський селищний голова Сергій Волощук поінформував про придбання громадою автотехніки, ремонти доріг, відновлення вуличного освітлення в населених пунктах та інше і поділився найближчими планами, як то капітальний ремонт ємільчинської вул. Мічуріна, ремонти ділянки шляху від траси до Андрієвичів та дороги до Яблунця (через Великий Яблунець), будівництво дитячого садочка в Підлубах тощо.
Згідно порядку денного засідання присутні також отримали змогу поставити питання керівникам області та громади. 
За наслідками ради Регіонального розвитку, перспективний план розвитку Ємільчинської громади включено до перспективного плану області на 2019-2021 роки. 
По завершенні зустрічі перші особи оглянули басейн, де тривають будівельні роботи та який, за їхніми словами, запрацює вже в наступному місяці.

 


 

 

 

25 лютого 2019 року  • Рада регіонального розвитку

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

27 лютого 2019 року о 12.00 год в приміщенні Ємільчинського центрального будинку культури відбудеться виїзне засідання Ради регіонального розвитку при Житомирській обласній державній адміністрації за участі Гундича Ігоря Петровича, голови ОДА.

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь.

Реєстрація учасників розпочинається з 11.00 год.

 

25 лютого 2019 року  • Звітує влада

 

Спільні виїзні робочі поїздки в старостинські округи перших осіб району та громади продовжуються, тож сьогодні Ємільчинський селищний голова Сергій Волощук, очільник району Ігор Євтушок та голова районної ради Віктор Сорока зустрічались із громадою Великояблунецького старостинського округу.
Сергій Володимирович розповів жителям Непізнанич, Малого та Великого Яблунців як про набутки Ємільчинської ОТГ за перший рік після об’єднання сільських рад, так і перспективи розвитку територій. А сельчани, в свою чергу, ділились власними проблемами.
Люди чекають ремонту доріг, автобусного сполучення з райцентром тощо. Особливо багато звучало нарікань стосовно роботи Укрпошти (друковані видання привозять у село замалим не один раз на два тижні) та на орендарів: в одних населених пунктах – надзвичайно низькі виплати за паї, в інших – їх і зовсім не платять. Аграрії також не переймаються дотриманням норм по зберіганню отрутохімікатів, зокрема, в Непізнаничах, а на доважок, техніка агровиробників, як і лісовозів ущент знищує і без того погані дороги.
Із деяких питань керівники надали консультації, з інших пообіцяли особисто сприяти їх вирішенню.

 

 

 

 

 

25 лютого 2019 року  • Децентралізація

 

На запрошення Варварівської сільської ради, перший заступник Ємільчинського селищного голови Володимир Євтух прийняв участь у громадських слуханнях зазначеної сільради щодо приєднання до Ємільчинської ОТГ.
Варто додати, що замалим не два роки Варварівська громада  визначається стосовно об’єднання: частина населення бачить себе в складі Чижівської ОТГ, частина – тільки з Ємільчиним.
Тож під час свого виступу Володимир Євтух у загальному розповів присутнім про сьогоднішній день Ємільчинської ОТГ: напрацювання, проблеми та перспективи. Відповів також і на ряд поставлених жителями питань, зокрема, про розвиток комунального господарства, надання адміністративних послуг у селищі тощо.
Вкотре за результатами голосування переважна більшість присутніх на громадських слуханнях віддала свій голос Ємільчиному.

 

22 лютого 2019 року  • Сесія та засідання виконкому селищної ради

 

На позачерговій сесії Ємільчинської селищної ради 22 лютого депутати погодили:
зміни до бюджету на 2019 рік; виготовлення проектно-кошторесних документацій; розроблення генерального плану Ємільчиного; встановлення рівня кошторесної заробітної плати, який враховується при вартості будівництва для підрядних організацій Ємільчинської селищної ради на 2019 рік (8528 грн); затвердження Положення про юридичний відділ селищної ради тощо.


Також сьогодні відбулося засідання виконкому, де про стан організаційної роботи щодо забезпечення нормальних умов для проживання жителів населених пунктів старостинських округів прозвітували в. о. старост Денисюк С. М., Левченко О. С. та діловод Коваль І. Ю.
Серед інших рішень члени виконкому затвердили: графік прийому громадян селищним головою, заступниками голови, секретарем ради та керуючим справами виконкому; Положення про порядок подання установами та організаціями пропозицій і розгляду питань, пов’язаних із видатками селищного бюджету; створення робочої групи для обстеження нерухомого майна селищної ради.
32 громадянам було виділено матеріальну допомогу.

 

 


 

 

21 лютого 2019 року  • Робота постійних комісій

 

Члени бюджетної та комунальної постійних комісій, що працювали напередодні позачергової сесії селищної ради рекомендували сесії затвердити:
внесення змін до бюджету Ємільчинської територіальної громади (виділення коштів на співфінансування по облаштуванню басейну, на технагляд по облаштуванню басейну, розробку містобудівної документації с. Підлуби під будівництво амбулаторії, поточний ремонт частини фасаду МСК «Юність», поточний ремонт вхідної групи та частини фасаду, придбання меблів для басейну);
розроблення генерального плану та плану зонування територій смт Ємільчине;
виготовлення проектно-кошторесних документацій, зокрема, на капітальний ремонт вул. Мічуріна, будівництва водопровідної мережі по вул. Лісовій;
надання платних послуг відділом освіти, молоді та спорту та закладами освіти (у подальшому це дасть можливість, зокрема, здійснювати в межах Ємільчинської ОТГ пасажирські перевезення шкільним автобусом, на що селищна рада вже отримала відповідну ліцензію). 

 

20 лютого 2019 року  • Консультує Міністр юстиції

 

Якою є процедура усиновлення, - розяснює Міністр юстиції Павло Петренко


Що таке усиновлення?

Згідно з українським законодавством, усиновлення  - це прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім випадку усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України (в цьому випадку усиновлення здійснюється в консульській установі або дипломатичному представництві України).  

 

Хто підлягає усиновленню?

 

Усиновленню підлягають діти, які перебувають на обліку як: 
- діти-сироти;- діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти, батьки яких дали згоду на усиновлення.

 

Хто може бути усиновлювачем?


Законодавством України визначено коло осіб, які можуть бути усиновлювачами:
- дієздатна особа віком не молодша 21 року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини;
- особа має бути старша за дитину  не менш як на 15 років. У разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці не може бути меншою, ніж 18 років;
- подружжя;
- особи, які проживають однією сім'єю;
- якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв'язку з усиновленням втрачають правовий зв'язок з нею, усиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна жінка.
При цьому кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, необмежена.

 

Чи є якісь переваги у праві на усиновлення?

 

Так, переважне право над іншими усиновити дитину має громадянин України, в сім'ї якого виховується дитина; який є родичем дитини; якщо усиновлювачем є чоловік матері або дружина батька дитини; якщо особа усиновлює одразу кількох дітей, які є братами та/або сестрами.
Крім того,  переважне право на усиновлення дитини має подружжя.

Як стати на облік потенційним усиновлювачам? 
Облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину, здійснює служба у справах дітей.  Щоб стати на облік, потенційним усиновлювачам потрібно подати:
- заяву про взяття на облік як  кандидатів в усиновлювачі; 
- копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу заявника;
- довідку про заробітну плату за останні 6 місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС;
- копію свідоцтва про шлюб  (якщо заявники перебувають у шлюбі);
- висновок про стан здоров'я кожного заявника; 
- засвідчену нотаріальну письмову згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя);
- довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС;
- копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

 

Що робить служба у справах дітей?

 

Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та всіх документів перевіряє їх на відповідність вимогам законодавства,  проводить бесіду із заявниками, складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників, розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок. У разі надання позитивного висновку ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі.
Після знайомства та встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей із заявою про бажання усиновити дитину. Служба у справах дітей готує висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. Висновок подається в суд разом з іншими документами.

 

На що ще потрібно звернути увагу?

 

Усиновлення дитини здійснюється за письмовою згодою: батьків дитини, засвідченою нотаріально, піклувальників, опікунів або закладу охорони здоров’я чи навчального закладу, де перебуває дитина. Також усиновлення здійснюється і за згодою самої дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.
У разі відсутності дозволу опікуна, піклувальника на усиновлення дитини, така згода може бути надана органом опіки та піклування.
Суд своїм рішенням може постановити  проведення усиновлення без дозволу органу опіки і піклування,  якщо буде встановлено, що усиновлення дитини відповідає її інтересам.
Роз'єднання братів і сестер при  усиновлені  не допускається.

 

Як звернутися до суду?

 

Особа, яка бажає усиновити дитину, подає до суду заяву про усиновлення.  Також до заяви додаються:
- копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з подружжя, засвідчена нотаріально, - при усиновленні дитини одним із подружжя;

- медичний висновок про стан здоров’я заявника;

- довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи;

- документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням;

- інші документи, визначені законодавством.
Судові витрати, пов’язані з розглядом справи про усиновлення, сплачуються заявником.
*Заява про усиновлення може бути відкликана до набрання чинності рішення суду про усиновлення.

 

Чи можна змінити прізвище та ім’я дитини після усиновлення? 

        

За окремим клопотанням заявника, суд вирішує питання про зміну імені, прізвища та по батькові, дати і місця народження усиновленої дитини. Однак дата народження дитини може бути змінена не більш, як на 6 місяців.

 

Здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

 

Нагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей здійснюється службами у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів до досягнення ними 18 років.
Крім того, щороку протягом перших 3-х років після усиновлення дитини перевіряються  умови її проживання та виховання. В подальшому така перевірка здійснюватиметься один раз на 3 роки до досягнення дитиною 18 років.

 

Куди звертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?


Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій країні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.

 

19 лютого 2019 року  • Слава Україні! Героям слава!

 

 

20 лютого - п'ята річниця трагічних, сповнених героїзму подій Революції Гідності - День Героїв Небесної Сотні.
Ми вклоняємось великій людській, громадянській і національній відвазі та самовідданості українців, які змінили хід історії нашої держави - своєю жертовністю дозволили нам будувати нове майбутнє України. 
Ми висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих Героїв та закликаємо весь український народ до єдності в цей непростий час для нашої держави.
Дякуємо Вам, Герої України! Ви назавжди залишитесь у наших серцях!

 

Сергій Волощук,
Ємільчинський селищний голова

 

18 лютого 2019 року  • Звітує влада

 

Селищний голова Сергій Волощук разом із головами адміністрації Ігорем Євтушком та районної ради Віктором Сорокою розпочали робочі поїздки старостинськими округами, де Сергій Володимирович звітуватиметься за результати роботи 2018 року та ознайомлюватиме жителів населених пунктів із планом розвитку територій на 2019-2020 роки. 
Під час сьогоднішнього візиту в Андрієвицький та Симонівський округи громади не лише заслухали узагальнену інформацію про виділені на їхні колишні сільськи ради кошти (від придбання фарби, бензотримерів до заміни вікон в Андрієвицькій школі, відновлення вуличного освітлення в Симонах, яке також найближчим часом з'явиться і в Андрієвичах і т. д.), а й мали змогу поставити питання всім присутнім першим особам району та громади. 
Звичайно, головне для людей - стан доріг та автобусне сполучення. 
І якщо андрієвичанам "болить" ще й відсутність у селі аптеки, то симонівці, скориставшись зборами, винесли на обговорення питання місцевого масштабу - перехід вірян з Московського Патріархату до Православної Церкви України.
Більшість - за.

 

13 лютого 2019 року  • Підтримка децентралізації

 

50 голів об’єднаних територіальних громад Житомирщини підписали звернення щодо підтримки реформи децентралізації, ініційованої Президентом України Петром Порошенком.


Про рішення об’єднатися, результати децентралізації та досягнення ОТГ розповіли керівники громад 13 лютого під час брифінгу - більш детальна інформація розміщена на сайті обласної державної адміністрації http://oda.zt.gov.ua/50-goliv-otg-zhitomirshhini-pidpisali-zvernennya-shhodo-pidtrimki-deczentralizaczii.html

 

 

12 лютого 2019 року  • Педагогічна виставка

 

За підсумками педагогічної виставки «Сучасна освіта Житомирщини – 2019», яка відбулася 6 лютого і на яку були представлені роботи закладів загальної середньої освіти Ємільчинської селищної ради в номінаціях: «Навчальний посібник», «Навчально-методичний посібник», «Практичний посібник», «Навчальна програма», «Практикум», «Тестові завдання», «Збірник текстів диктантів»:

І місце - Бацюн Тетяна Юріївна, вчитель історії та правознавства ЗЗСО Ємільчинської гімназії (навчально–методичний посібник «Історія Ємільчинщини – краєзнавчі та пошукові дослідження»); Кот Тетяна Петрівна, вчитель англійської мови, керівник гуртка «Крок за кроком» ЗЗСО Ємільчинської гімназії (навчальна програма «Формування європейських цінностей через діяльність євроклубу»); Коваленко Альона Миколаївна, вчитель початкових класів ЗЗСО Ємільчинської гімназії (практикум «Ігрові технології як засіб формування позитивної мотивації учнів у вивченні математики в 2-му класі»); Шевчук Петро Євгенович, керівник Степанівського ЗЗСО І-ІІІ ст., вчитель української мови та літератури, Шевчук Володимир Петрович, вчитель української мови та літератури Степанівського ЗЗСО І-ІІІ ст. (навчальний посібник «Українська мова у віршах 9 клас»).


ІІ місце - Матяш Марина Андріївна, вчитель початкових класів Ємільчинського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 (тестові завдання «Використання тестових завдань як засобу перевірки й оцінювання сформованості знань з природознавства»); Євтушок Наталія Миколаївна, педагог-організатор Ємільчинського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 (практичний посібник «Квест як засіб розвитку патріотичних почуттів учнів закладу загальної середньої освіти»).


ІІІ місце - Сидоренко Лариса Борисівна, вчитель хімії ЗЗСО Ємільчинської гімназії (навчальний посібник «Розв’язування задач – основа всебічного розвитку учнів»); Ковальчук Любов Миколаївна, вчитель математики ЗЗСО Ємільчинської гімназії (збірник текстів математичних диктантів «Математичні диктанти як засіб активізації розумової діяльності учнів»).
Роботи вчителів, які зайняли перше місце, стали учасниками обласного етапу виставки перспективного педагогічного досвіду «Сучасна освіта Житомирщини - 2019».

 

12 лютого 2019 року  • "Центр пробації"

 

ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР
Філії Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області
Начальник відділу: Шомко Тетяна Григорівна, підполковник внутрішньої служби
Адреса: вул. Соборна, 51, смт Ємільчине,  Житомирська область, 11200
тел.: 098-907-51-96
електронна скринька: zt11_probation@ukr.net
Графік роботи:   понеділок – четвер: 09:00 – 18:00
п’ятниця: 09:00 – 16:45
обідня перерва: 13:00 – 13:45
вихідний: субота, неділя

Завдання і функції уповноважених органів з питань з питань пробації визначені Законом України «Про пробацію», Кримінальним, Кримінальним процесуальним, Кримінально-виконавчим кодексами України та іншими законами України.

 

ПРОБАЦІЯ - ЦЕ ...
забезпечення безпеки  суспільства (громади) шляхом запобігання вчиненню правопорушень;
надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рішення (складення досудової доповіді);
організація виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;
пробаційний нагляд: контроль за особою, яка вчинила правопорушення, а також допомога, спрямована на підтримку такої особи в суспільстві (консультації, мотивування до змін, сприяння у вирішенні проблемних питань);
допомога особі, яка готується  до звільнення з місць позбавлення волі, в адаптації до життя в суспільстві.

 

ДО КОГО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРОБАЦІЯ?
особа, щодо якої складається досудова доповідь;
особа, засуджена до покарання, що не пов’язане з позбавленням волі, як от: заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадські та виправні роботи;
особа, якій покарання у виді позбавлення волі замінено на покарання у виді громадських або виправних робіт;
особа, звільнена з випробувальним терміном від відбування покарання у виді позбавлення (обмеження) волі;
звільнена від відбування покарання вагітна жінка та жінка, яка має дитину віком до трьох років;
особа, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі.

 

ПЕРЕВАГИ ПРОБАЦІЇ:
ДЛЯ ОСОБИ, яка вчинила правопорушення:
можливість змінитись без перебування у місцях позбавлення волі (ізоляції від суспільства), підтримка на шляху до змін;
збереження сімейних стосунків та зв’язків у громаді;
збереження роботи та житла;
позитивний соціальний ефект: особа не втрачає соціальні зв’язки та шанс створити сім’ю.
ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА (ГРОМАДИ):
убезпечення громади від вчинення повторних злочинів;
справедливе здійснення правосуддя: баланс між карою за вчинене правопорушення, відшкодуванням завданої шкоди та інтересами членів суспільства.
ДЛЯ ДЕРЖАВИ:
зниження злочинності;
зниження кількості ув’язнених в місцях позбавлення волі осіб;
позитивний економічний ефект: утримання правопорушника у місцях позбавлення волі набагато дорожче для держави, ніж перебування на пробації; а також залишаючись у суспільстві особа не втрачає роботу та сплачує внески у держбюджет;
дотримання міжнародних стандартів.
ВИДИ ПРОБАЦІЇ:
Досудова пробація – забезпечення суду інформацією, що характеризує особу, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування обставин її життя для прийняття судом справедливого рішення про міру її відповідальності (складення досудової доповіді).
Наглядова пробація - здійснення наглядових та соціально-виховних заходів: надання психологічної, консультативної та інших видів допомоги, сприяння працевлаштуванню, залучення до навчання, участь у виховних заходах та соціально-корисній діяльності, проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно особи, до якої застосовується пробація.
Пенітенціарна пробація – це допомога особі, яка готується до звільнення з місць позбавлення волі у трудовому та побутовому влаштуванні за обраним нею місцем проживання, влаштування до закладів охорони здоров’я та сприяння в адаптації до життя у суспільстві.

 

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ НЕБАЙДУЖИХ ГРОМАДЯН В ЯКОСТІ ВОЛОНТЕРІВ ПРОБАЦІЇ.

 

08 лютого 2019 року  • Звіт селищного голови

 

8 лютого 2019 року в приміщенні Будинку культури смт.Ємільчине селищний голова Сергій Волощук прозвітував перед жителями громади про роботу за 2018 рік.  

 

 

 


 

 

31 січня 2019 року  • Досвід роботи

 

Посадовці Житомирщини написали посібник і поширюють свій досвід колегам

 

У грудні 2018 року завершився проект «Управління містом і міською/сільською громадою в моделі партнерства та співпраці – адаптація до українських умов», що був реалізований Асоціацією польських міст і Асоціацією міст України у співпраці з містом Плоцьк, який фінансувався Міністерством закордонних справ республіки Польща.


У рамках даного проекту відбулося 5 робочих зустрічей представників громад-учасниць проекту з України та Польщі. Українську сторону представляли Житомирська міська, Ємільчинська селищна та Станишівська сільська ради Житомирської̈ області. Польськими партнерами виступили місто Плоцьк, місто-ґміна Ґомбін, місто-ґміна Гродзиськ Мазовецький.


Під час усіх етапів впровадження проекту українські посадовці генерували ідеї проектів, які можуть бути впроваджені в їхніх громадах, враховуючи досвід польських колег та адаптуючи його до українських умов та реалій.


«Це найцінніші знання – отримати їх безпосередньо від авторів, працювати пліч-о-пліч із польськими колегами. І чим більше українських самоврядців будуть мати можливість спостерігати, як працюють муніципалітети, як вирішують нагальні питання та звідки залучають додаткові кошти, як співпрацюють влада, бізнес і громадськість, як облаштовують свій побут в успішних країнах, тим менше буде залишатися домислів та ілюзій, і з’являтися додаткові стимули та впевненість у власних кроках, тим швидше будуть відбуватися якісні зміни у суспільстві» ,- зауважила Тетяна Кухарська, виконавчий директор Житомирського РВ АМУ, координатор проекту.


За результатами проекту був підготовлений посібник, який доступний у двох форматах: для он-лайн перегляду та для завантаження і друку. (Завантажити).


Видання містить інформацію про громади-партнери з Польщі, які брали участь в проекті, про польський досвід управління громадою за моделлю партнерства та співпраці, пояснення вкладається в поняття "партнерства та співпраці".


Друга частина посібника містить інформацію про українські громади-учасниці проекту, про досвід, який здобули фахівці місцевих рад під час реалізації проекту, та висновки, що оформлені у вигляді проектних заявок.

 

Світлана Прокоф'єва, консультант з комунікацій Житомирського відділення Асоціації міст України

 

28 січня 2019 року  • До уваги суб’єктів підприємницької діяльності

 

 

Оголошується конкурс бізнес-проектів у рамках реалізації Порядкучасткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації     бізнес-проектів (далі - Порядок), затвердженого рішенням Житомирської обласної ради від 18.12.2018 № 1293, додаток 7.

Порядок визначає умови та механізм надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва в рамках Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік шляхом часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію бізнес-проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва.

 

Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати наступним вимогам:
- зареєстровані на території Житомирської області.
- не мають заборгованості перед державним і місцевими бюджетами зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
- реалізують бізнес-проекти, спрямовані на створення нових робочих місць.
- працюють у межах видів діяльності, визначених Порядком, та отримали кредити на розвиток підприємницької діяльності.

 

Банками - партнерами даної програми є: АТ «Ощадбанк», ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «Кредобанк», ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «ОТП БАНК» та інші, які долучаться до партнерства.

 

Детальні умови участі у конкурсі, зразок заявки на участь у конкурсі на отримання часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію  бізнес - проектів у рамках Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2019 рік та перелік документів, які подаються суб’єктами підприємництва розміщено на сайті департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації.

 

Зазначені документи учасникам конкурсу необхідно подати до департаменту агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації до 01.04.2019 року за адресою: м. Житомир,  вул. Мала Бердичівська, 25, каб. 206.
Опрацювання заявок та бізнес-проектів буде проведено протягом 10-ти робочих днів після закінчення терміну подачі документів.
Детальну інформацію також можна отримати за телефонами: (0412) 47-44-37, 47-44-92 та в банках - партнерах Програми».
* Участь у конкурсі можуть приймати суб’єкти підприємництва, які отримали кредити в 2019 році. 

 

28 січня 2019 року  • Трудове законодавство

 

Громади постійно шукають джерела для збільшення своїх доходів, щоб надавати якісні та доступні послуги і при цьому розвиватися. Питаннями наповнення місцевих бюджетів мають перейматися не лише виконавчі органи місцевої ради та депутати, але й самі мешканці. Усі, хто живе в громаді, користуються послугами бюджетних установ і закладів, а отже мають розуміти, що не можуть стояти осторонь питань їх фінансування. Крім того, з місцевого бюджету реалізуються важливі для кожного мешканця проекти соціального та економічного розвитку території.


Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2017 № 1774 передбачає, що органи місцевого самоврядування для виявлення неоформлених трудових відносин можуть проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають як у комунальній власності територіальної громади, так і не у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.      

                                 
У свою чергу, Кабінет Міністрів прийняв постанову від 26.04.2017 № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Цим Уряд затвердив Порядки здійснення державного контролю та державного нагляду за додержанням законодавства про працю. В них детально регламентується проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань, які замінили колишні планові та позапланові перевірки.


Згідно із ухваленим Законом «Про Державний бюджет України на 2019 рік» мінімальна заробітна плата у 2019 році становить 4173 грн та у погодинному розмірі – 25,13 грн.


Трудові відносини роботодавця із працівником розпочинаються із укладання трудового договору, який оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу.


Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника ЄСВ за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

 • засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

 • на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

 • на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

 

За порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність у таких розмірах:
1. 30 мінімальних зарплат, за кожного працівника, це 125 190 грн. (якщо мінімальна зарплата 4 173 грн.) за наступні порушення:
– фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору;
– оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час;
– виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску.
У 2018 році такий вид штрафу становив 111 690 грн.
2. 10 мінімальних зарплат, за кожного працівника, це 41 730 грн. (у 2018 році – 37230 грн) за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за не оплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці).
3. 3 мінімальні зарплати, – це 12 519 грн. за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі. У 2018 році – 11 169 грн.
4. 10 мінімальних зарплат, за кожного працівника, це 41 730 грн. (якщо мінімальна зарплата 4 173 грн.) за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу»«Про альтернативну (невійськову) службу»«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»У 2018 році – 37 230 грн.
5. 1 мінімальна зарплата (4 173 грн.) за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище. У 2018 році – 3723 грн.

 

Фактичний допуск одного працівника до роботи без трудового договору (без наказу) може коштувати 142 190 грн. (125 190 грн. + 17 000 грн.) + виплата такому працівникові заробітної плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності у регіоні у відповідному періоді.

 

Підприємству треба приділити дуже велику увагу щодо правильного оформлення наказів про прийняття працівників на роботу, оскільки за можливе визнання недійсного наказу підприємству загрожує штраф у 125 190 грн, а якщо наказ оформлений правильно, але підприємство несвоєчасно повідомило фіскальну службу про прийняття працівника на роботу, то таке порушення коштуватиме підприємству 4 173 грн. Ст. 41 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність для керівника підприємства від 8 500 грн. до 17 000 грн. за фактичний допуск працівника без трудового договору.
Не направлення повідомлення до фіскальної служби про прийняття працівника на роботу (або несвоєчасне направлення) коштує 4 173 грн. (у 2018 році – 3723 грн) фінансового штрафу і до 1 700 грн. адміністративного штрафу.

 

Однак, на сьогоднішній день приорітетом селищної ради є не покарання чи накладення стягнень на суб’єктів господарської діяльності, а націлення їх на дотримання ними чинного законодавства при оформленні своїх працівників, нарахування заробітної плати та дотримання мінімальних гарантій умов праці, що все разом призведе до наповнення місцевого бюджету.

 

25 січня 2019 року  • Сесія селищної ради

 

 

30 січня 2019 року об 11.00 год. відбудеться 13 сесія селищної ради 7 скликання. З проектами рішень можна ознайомитись тут.

 

 

24 січня 2019 року  • Виїзний прийом громадян

 

 

Селищний голова Сергій Волощук провів  виїзний прийом громадян в Осівці, Чмілі та Мокляках.
Серед спільних питань, які піднімали жителі всіх трьох сіл - це, зокрема, автобусне сполучення, якість доріг та недобросовісних орендарів земельних паїв сельчан.
Щодо можливості дістатися людям до Ємільчиного, то, сподіваємось, у найближчому часі вона буде, оскільки наразі селищна рада працює над отриманням   ліцензії на пасажирські перевезення.
Дороги ж нині в підпорядкуванні області. Але місцеве самоврядування має намір подати звернення, аби певні напрямки від райцентру були передані громаді.
Чмілівці попросили в клуб музичну апаратуру та тенісний стіл, що й отримають у найкоротший термін.   Сергій Володимирович також візьме під свій контроль встановлення критих зупинок у Чмілі та Мокляках.
І ще одне, про що очільнику громади довелось чимало вислухати від жителів Осівки і Чміля, - то це про роботу, а вірніше, зі слів людей, бездіяльність депутата селищної ради в даному окрузі.
Кажуть, що бачили його в кожній хаті лише напередодні виборів восени 2017 року з обіцянками про ремонт тих же доріг та появи автобусів. Щоправда, впродовж 2018-го телефонував депутат до Чміля разів зо три, аби громада визначилась із місцем для встановлення дитячого майданчика. Та й по тому.
Тож, шановні друзі. Коли приходить час виборів чи то  державного, чи місцевого рівнів - сім разів відміряймо, один відріжмо! 

 

 

19 січня 2019 року  • Хрещення Господнє

 

  

 


 

 

 

18 січня 2019 року  • Засідання виконкому

 

На засіданні виконкому 18 січня схвалено звіт про виконання селищного бюджету за 2018 рік, затверджено перспективний план роботи виконкому на 2019 рік, на відповідні заяви громадян виділено матеріальну допомогу загальною сумою 13 тис. 200 грн, затверджено план основних заходів цивільного захисту селищної ради на 2019 рік та програму загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій селищної ради до дій у надзвичайних ситуаціях на 2019 рік тощо.
Після засідання виконкому відбувся семінар-нарада, під час якого присутнім держслужбовцям нагадали основні вимоги Закону України "Про запобігання корупції", йшлося про заходи щодо матеріально-технічного забезпечення проведення виборів Президента України, стан військового обліку в старостинських округах.
Також було напрацьовано дорожню карту дій, що мають забазпечити ефективне використання громадою земель резерву і запасу за межами населених пунктів площею більше 5 тисяч га, переданих нашій ОТГ в грудні 2018 року.

 

 

17 січня 2019 року  • Комунальне господарство

 

16 січня розпочалися довгоочікувані роботи з реконструкції надважливого для селища об'єкта - каналізаційного колектора діаметром 500 мм по вул. 1 Травня.

 

 

 

17 січня 2019 року  • "Відкривай Україну"

 

 

Відомий своїм творчим неспокоєм та креативністю учнівсько-педагогічний колектив гімназії й цього разу не лишився осторонь та долучився до освітнього проекту "Відкривай Україну", метою якого є набуття молоддю практичного проектного досвіду.
Тож сьогодні селищний голова Сергій Волощук із заступником Володимиром Євтухом відвідали гімназію, поспілкувались із представниками команди-учасниці конкурсу та загалом оглянули заклад, де, власне, як і скрізь є не тільки набутки, а й певні проблеми.

 

11 січня 2019 року  • Нова українська школа

 

За програмою нової української школи з державного бюджету було придбано 130 комплектів меблів для 1-х класів Ємільчинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1, ЗЗСО Ємільчинської гімназії, Підлубівського та Степанівського ЗЗСО.

 

 

 

8 січня 2019 року  • ЗНО

 

Відділ освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради повідомляє, що 8 січня – старт реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)

 

Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна з 8 до 31 січня 2019 року на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти.
У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета: 16 березня – з української мови і літератури, а 23 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання мають можливість:

 • - ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

 • - виконати пробний тест, що відповідає вимогам програм ЗНО, характеристиці і структурі сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року;

 • - попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;

 • - навчитись ефективно розподіляти час на виконання тесту;

 • - отримати правильні відповіді та дізнатися результат тестування;

 • - оцінити рівень готовності до проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною послугою. Вартість тестування визначає регіональний центр оцінювання якості освіти. Докладніше про проходження пробного тестування, у тому числі про вартість, можна дізнатися на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

 

 

03 січня 2019 року  • Юридична консультація

 

Виїзд з дитиною за кордон: коли потрібен дозвіл другого з батьків, а коли – ні, – консультує Міністр юстиції Павло Петренко.
Завдяки другому пакету законів  #ЧужихДітейНеБуває  діти мають  можливість безперешкодно виїхати за кордон для подорожей, лікування, спортивних змагань та навчання.
Як регулюється  тимчасовий виїзд дитини за кордон при наявності боргу зі сплати аліментів?
Безперешкодно тимчасово поїхати з дитиною в іншу країну тому з батьків, який проживає з дитиною, можна, якщо інший з батьків має заборгованість з аліментів 4 місяці. А для дітей з інвалідністю та тяжко хворих дітей  цей строк скорочено до 3 місяців.
Для цього потрібно  звернутися до органів державної виконавчої служби Мін’юсту або приватного виконавця, щоб отримати довідку про наявність в іншого з батьків заборгованості зі сплати аліментів.
При перетині державного кордону України необхідно пред’явити довідку про наявність заборгованості у другого з батьків зі сплати аліментів.  Якщо йдеться про борг для утримання тяжко хворої дитини, то необхідно подати також документ, що підтверджує хворобу дитини або її інвалідність.
Окремо хочу зазначити, що ці норми стосуються усіх поїздок, навіть тих, тривалість яких перевищує 1 місяць.
Чи можна тимчасово виїхати з дитиною без дозволу другого з батьків, коли немає боргу зі сплати аліментів?
Вивезти дитину за кордон для подорожі або навчання може лише матір чи батько, яка (який) не перешкоджає другому з батьків бачитися з малюком і брати участь у вихованні свого сина чи доньки. За виконання цієї умови достатньо поінформувати рекомендованим листом другого з батьків про тимчасовий виїзд дитини, якщо його місце проживання відомо. У листі має бути зазначена  мета поїздки, куди їде дитина, а також на який термін покидає територію України.
При перетині кордону України прикордоннику необхідно пред’явити рішення суду або органу опіки про визначення місця проживання дитини та документи, які підтверджують мету виїзду та строк перебування за кордоном.
Важливо вчасно повернутися до України з дитиною строком до 1 місяця з дати виїзду.
Як поїхати з дитиною за кордон тому з батьків, хто проживає окремо від дитини?
Для того, щоб скористатися правом поїздки з малюком за кордон, той з батьків, який проживає окремо від дитини, повинен належно виконувати батьківські обов'язки і, що найголовніше, не мати заборгованості зі сплати аліментів.
Для цього потрібно звернутися з рекомендованим листом із повідомленням про вручення до того з батьків, з яким проживає дитина, за наданням нотаріально посвідченої згоди на виїзд її за межі України.
У разі ненадання тим з батьків, який проживає з дитиною, у 10-денний строк з моменту повідомлення про вручення рекомендованого листа нотаріально посвідченої згоди на виїзд дитини за кордон, потрібно звернутися до суду із заявою про надання дозволу на виїзд дитини за кордон БЕЗ згоди другого з батьків.
При перетині державного кордону України слід пред’явити нотаріально посвідчену згоду другого з батьків або рішення суду про дозвіл на виїзд дитини за кордон без згоди другого з батьків.
Важливо вчасно повернутися до України з дитиною у строк, передбачений згодою або рішенням суду.
Яке покарання за порушення строку вивезення дитини?
Аби збалансувати права й обов’язки батьків, ми встановили реальну відповідальність для порушників.
За умисне порушення місячного строку встановлена адміністративна відповідальність – штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Окрім цього, такі батько чи матір втратять на рік право виїзду за кордон з дитиною, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків.
Окремо звертаю вашу увагу на те, що ці новели стосуються лише тих дітей, які проживають у неповних сім’ях. Для всіх інших наявність нотаріально засвідченого дозволу є обов’язковою.  

Якщо у вас залишились питання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги за номером: 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро надання безоплатної правової допомоги по всій Україні ви можете отримати юридичну консультацію та правовий захист.


 

02 січня 2019 року  • Нова українська школа

 

 

 

Від управління освіти і науки Житомирської ОДА отримали Ємільчинський ЗЗСО І-ІІІ ступенів кабінет біології, а Горбівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів - кабінет математики.


 

28 грудня 2018 року  • Рада регіонального розвитку

 

 

 

У раді регіонального розвитку Ємільчинського району за участі голови обласної ради В. Ширми, керівника району І. Євтушка, голови районної ради В. Сороки, очільників Ємільчинської та Барашівської обєднаних громад С. Волощука і С. Варварчука йшлося, зокрема, про основні досягнення процесу децентралізацйії в районі, проблеми та песпективи, а також особливості державної підтримки обєднаних територіальних громад, як то у сфері розпорядження землями за межами населених пунктів.
Володимир Ширма наголосив на тому, що громади, які обєдналися вже виграли у тому, що держава їм надала адресну фінасову допомогу, вони мають змогу консолідувати й власні фінансові ресурси для вирішення питань місцевого розвитку. Він також закцентував, що обласний бюджет цього року зумів, а наступного року це буде гарантовано, надати фінансову допомогу для місцевих бюджетів для освітлення населених пунктів, виконання інших заходів соціально-економічного розвитку.
Селищний голова Сергій Волощук у своєму виступі прозвітував про виконання селищного бюджету-2018, про проекти, які вдалося реалізувати за підтримки державного та обласного бюджету та плани, що покладені в основу програми економічного та соціального розвитку селищної ради на 2019 рік і окремі перспективи на 2020-2021 роки.
Частиною заходу стало вручення Сергієм Волощуком та Володимиром Ширмою керівникам закладів сертифікатів на предмети та обладнання, придбаних протягом грудня 2018 року.


 

28 грудня 2018 року  • Вирішення земельних питань

 

 

41 учасник бойових дій, які боронили Україну від агресора на сході держави, сьогодні отримали документи (проекти землеустрою) на земельні ділянки для ведення індивідуального садівництва. 
Дякуємо вам, наші захисники!


 

21 грудня 2018 року  • Будівництво амбулаторії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради Володимир Ширма та селищний голова Сергій Волощук проінспектували хід будівництва лікарської амбулаторії в Підлубах.
Наразі завершуються роботи з заливки фундаменту, завезено блоки, пробурено скважину глибиною 150 метрів.
Загалом у Житомирській області заплановано будівництво 22 амбулаторій та придбання 22 одиниць службового автотранспорту. На ці заходи Житомирщина отримала 194,5 млн грн з державного бюджету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

21 грудня 2018 року  • Сесія селищної ради

 

На дванадцятій сесії сьомого скликання Ємільчинської селищної ради, останньої в році, що минає, народні обранці погодили, зокрема:
Програму соціально-економічного розвитку Ємільчинської селищної ради на 2019 рік;
Селищну програму біобезпеки та біологічного захисту населення на 2019 рік;
Селищний бюджет ОТГ на 2019 рік (140 млн 735 тис. 612 грн, резервний фонд - 100 тис. грн тощо);
Відновлення вуличного освітлення в Малій Глумчі (виготовлення проектно-кошторесної документації);
Проектно-кошторесну документацію на "Капітальний ремонт резервуарів чистої води" загальною вартістю станом на 31 жовтня 2018 року - 1583, 233 грн.
Серед кадрових рішень: затвердження на посаду Євтуха В. П. першим заступником селищного голови та заступником - Онищук О. В.
Детальніше про прийняті рішення - на офіційному сайті селищної ради.
Оскільки за результами щорічного конкурсу "Краща спортивна громада Житомирщини" Ємільчинська селищна рада посіла ІІІ місце (грошова премія -100 тис. грн), запрошений на сесійне засідання голова обласної ради Володимир Ширма вже традиційно з подарунками, а в даному випадку - з вартісними та якісними м'ячами - разом із селищним головою Сергієм Волощуком нагородили кращих спортсменів, вчителів фізкультури, меценатів спортивного року та ветеранів спорту.
Депутат обласної ради Віктор Мельник в особі свого помічника також привітав подарунками нашу громаду з новорічними святами та спортивними досягненнями.


 

8 грудня 2018 року  • Чемпіонат з настільного тенісу

 

 

У Чемпіонаті Ємільчинської селищної ради з настільного тенісу, який урочисто відкрив очільник громади Сергій Волощук взяли участь 46 спортсменів-аматорів із Ємільчиного, Серід, Великого Яблунця, Рясного, Чміля, Підлубів, Степанівки. 
Призерами серед хлопців у категорії 12-18 років стали: 1 місце - Олексій Куровський, 2 - Вадим Волошин, 3 - Назар Гордієнко. 
В категорії чоловіків 18-35 років: 1 місце - Микола Ничипорчук, 2 - Петро Скидан, 3 - Артем Шомко. 
В категорії старше 35 років: 1 місце - Віктор Кейбіс, 2 - Олександр Дмитренко, 3 - Олександр Омельченко.
Призерами серед дівчат у категорії до 18 років стали: 1 місце - Анастасія Волощук, 2 - Карина Букша, 3 - Вікторія Антонюк. 
У категорії жінок старше 18 років: 1 місце - Юлія Гарбар, 2 - Ольга Онищук, 3 - Ірина Дмитренко.
Окремою категорією учасників були хлопці, молодші 12 років. Усі вони отримали заохочувальні грошові премії від спонсорів.
Нагороду, як наймолодший учасник, отримав Дмитро Остапчук 2009 р. н., Найстаршою учасницею стала Ольга Олексіївна Яценко 1956 р. н.
Грошова нагорода від селищного голови Сергія Волощука дісталася родині Олександра Дмитренка, четверо членів якої були учасниками чемпіонату.
Спонсорами селищного свята пін-понгу стали ПСП "Восток-Запад" та ДП "Ємільчинський лісгосп АПК".

 

6 грудня 2018 року  • Проект Програми економічного і соціального розвитку

 

 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ЗБІР ПРОПОЗИЦІЙ ДО ПРОЕКТУ Програми ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Ємільчинської СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОТГ НА 2019 РІК

 

На даний час розпочато розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Ємільчинської селищної ради ОТГ на 2019 рік.
Законодавчою та методичною основою проекту Програми є  закони України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, наказ Мінрегіону України від 30.03.2016 № 75 ,,Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади”.
Програма економічного і соціального розвитку об'єднаної територіальної громади – це документ, що визначає цілі та пріоритети розвитку об'єднаної територіальної громади на короткостроковий період, конкретизує завдання та заходи у рамках таких цілей та пріоритетів, відповідальних виконавців та строки виконання заходів, обсяги фінансування, джерела фінансування та індикатори (показники) оцінки результативності виконання заходів Програми.
Просимо громадськість, депутатський корпус, представників бізнесу, мешканців об’єднаної територіальної громади надавати пропозиції до проекту Програми  до 15 грудня 2018 року  у Ємільчинську селищну раду в письмовому та електронному вигляді.
В подальшому усі зібрані матеріали будуть опрацьовані та систематизовані робочою групою у єдиний документ, та передані на розгляд  сесії селищної ради для затвердження.

Контактна особа: Соляннікова Оксана, тел. 097 3763484, 
e–mail: ekonom.emrada@gmail.com


 

6 грудня 2018 року  • КП "Водоканал" інформує

 

 

Відтепер мешканці смт. Ємільчине можуть дивитись стан розрахунків, подавати покази лічильників, знайомитись з новинами підприємства у персональному кабінеті абонента КП "Водоканал" за такою адресою:
https://www.abon.com.ua/company?company_id=175

На сервісі є можливість подати показники за воду, дізнатись про стан рахунків, переглядати поточні ціни на послуги, історію оплат і показів лічильників, пільги та субсідії, ознайомитись з новинами підприємства.

Для реєстрації на сайті потрібна лише поштова скринька. Для доступу до даних за особовим рахунком потрібно вказати свій номер особового рахунку  та суму останнього платежу. Поділіться новиною з друзями і сусідами!  

 

 

5 грудня 2018 року  • Проекти громадських організацій

 

 

Програма «U-LEAD з Європою» прагне тісно співпрацювати з організаціями громадянського суспільства, які сприяють децентралізації на регіональному і місцевому рівнях та підтримують розвиток громад, та запрошує громадські організації подавати свої проектні пропозиції, щоб отримати фінансування своїх проектів.

Програма «U-LEAD з Європою» готова надавати підтримку інноваційним проектам громадських організацій, спрямованим на сприяння розвитку громад, залучення громадян до процесу розвитку громад та, відповідно, підвищення привабливості громад через реалізацію цих проектів.

Предметом проектів повинні бути зазначені теми:
- підтримка залучення молоді до розвитку громад;
- налагодження діалогу між молоддю та органами влади;
- підтримка рівноправного залучення жінок до процесу формулювання політики та ухвалення рішень та підвищення гендерного балансу у відповідних  місцевих інституціях;
- підтримка залучення людей з особливими потребами до проектів розвитку громад та процесу формулювання політики та ухвалення рішень.

Заявки приймаються до 20 грудня 2018 року  на електронну адресу iryna.voitsekhivska@giz.de

Деталі конкурсу за посиланням: https://decentralization.gov.ua/news/10146

 

 

3 грудня 2018 року  • Захід для дітей з особливими потребами

 

 

3 листопада Центральний будинок культури приймав гостей із усього району - фахівці Будинку дитячої творчості та відділу освіти, молоді та спорту провели для дітей з особливими потребами розважальні та пізнавальні заходи з нагоди Міжнародного дня осіб з інвалідністю.
Діти та їх батьки переглянули невеликий концерт, посмакували солодощами з чаєм, мали змогу взяти участь у майстер-класах з малювання та роботи із солоним тістом, а також взяти участь у змаганнях із шашок.
Ємільчинська селищна рада дякує Валентину Недзельському - пастору Церкви євангельських християн-бабтистів за вагому підтримку у проведенні цих заходів.

 

 

3 грудня 2018 року  • Міжнародний день людей з інвалідністю

 

 

 

"Територіальний центр соціального обслуговування" є організатором соціального проекту

"Придбання інвалідного електровізка для Євтушка Віталія Володимировича, інваліда дитинства 1 групи, жителя с.Степанівка".

 

 

Благодійний рахунок комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування Ємільчинської селищної ради :

Код 41833131

МФО 811039

р/р 31550326127707

ГУДКСУ в Житомирській області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 листопада 2018 року  • Ігор Гундич : Воєнний стан жителі області не відчують

 

Введення воєнного стану в 10 областях України жителі Житомирської області не відчують, як і жителі інших куточків держави.

 

На цьому наголосив голова Житомирської ОДА Ігор Гундич сьогодні, 29 листопада, під час брифінгу.

 

«Воєнний стан мінімально стосуватиметься звичайного населення, якщо не буде відкритого вторгнення Росії. Тому я, як голова обласної адміністрації, не хочу накручувати ситуацію, створювати штаби, раду оборони. Навіть якщо це буде створено, то під грифом "таємно" і про це буде знати обмежене коло осіб. І на населення це не впливає жодним чином», – зазначив Ігор Гундич.

 

Керівник області також додав, що Житомирщина готова до надзвичайних ситуацій та у разі необхідності допомагатиме й іншим областям.

 

«Завжди є резерви в області на випадок надзвичайних ситуацій. В обласному бюджеті передбачаються на це кошти», – зазначив Ігор Гундич.

 

За його словами, об’єкти, де можуть у разі воєнних дій перебувати люди, завжди знаходяться у належному стані. Їх перевірка проводиться постійно відповідно до плану, який затверджений головою ОДА.

 

 

29 листопада 2018 року  • Зарплата освітян

 

Всі питання з недостатністю по заробітній платі вчителям Житомирщини вирішуються.

 

Про це зазначив голова Житомирської ОДА Ігор Гундич сьогодні, 29 листопада, під час спілкування з журналістами.

 

«Ніколи ні обласна адміністрація, ні держава не відсторонювалися від проблем, які виникають в органах місцевого самоврядування. Ми знаємо про проблему з недостатністю по заробітній платі вчителям. Найближчими днями будемо чітко розуміти, яка додаткова освітня субвенція прийде на область, щоб врегулювати це питання», – зазначив Ігор Гундич.

 

За його словами, на сьогодні є 9 органів місцевого самоврядування, де виникла недостатність на виплату заробітної плати.

 

«Це не означає, що органи місцевого самоврядування самі не можуть закрити цю недостатність. Питання в тому, що згідно з бюджетним кодексом, кожен голова ОТГ, мер міста має забезпечити виплати по захищеним статтям, бо у разі невиплати це кримінальна відповідальність. Але кожен намагається до останнього чекати, щоб отримати додаткову субвенцію, і це відбувається з року в рік. Так, проблему цю ми вирішимо. Але це не означає, що так буде завжди. На сьогодні голова ОТГ – це не просто посада, на яку тебе вибрали люди. Це, в першу чергу, відповідальність, яку ти маєш нести перед громадою. У певних випадках потрібно робити непопулярні кроки. Якщо мова йде про те, що малокомплектні школи потрібно оптимізовувати, то це потрібно робити. Тому що коли в школі 18 учнів і 25 вчителів – такого бути не повинно», – наголосив керівник області.

 

Ігор Гундич додав, що зараз мова йде про кількість шкіл, а про якість освіти.

 

«Є міністерська програма, де чітко прописано, які школи мають бути, які школи необхідно оптимізовувати. І не потрібно прикриватися тим, що це проблема державна. Вихід простий – не потрібно боятися і пояснювати людям. У кожній ОТГ є опорні школи, які потрібно реконструювати під нову українську школу, новий освітній простір, і туди із задоволенням будуть іти діти. Це наш прямий обов’язок – надати якісну освіту, створити сучасні умови та забезпечити професійних вчителів», – зазначив голова ОДА.

 

 

28 листопада 2018 року  • Сесія селищної ради

 

28 листопада відбулось засідання 11 сесії селищної ради 7 скликання, на якій із внесенням змін до селищного бюджету закрито питання оплати праці освітянам у 2018 році, утворено відділ з благоустрою селищної ради. Депутатами схвалено рішення про розвиток партнерських стосунків між Ємільчинською селищною радою та гміною Гродзіск-Мазовецький Республіки Польща, затверджено селищну програму фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської районної ради". Окрім того розглянуті питання комунальної власності, освіти, земельні.

 

 

28 листопада 2018 року  • Права найменших українців

 

Консультує Міністр юстиції Павло Петренко

 

        Хочу поінформувати шановну читачку, що на початку липня цього року ми домоглися прийняття другого пакету законів у рамках проекту Уряду та Мін’юсту #ЧужихДітейНеБуває. Новації цих законів покликані захистити економічні права найменших українців та убезпечити їх від можливого економічного насильства з боку дорослих.
Серед іншого ми прописали й норму, яка стосується підвищення мінімального розміру аліментів на одну дитину. Ця норма, як й інші положення пакету законів, почала діяти 28 серпня.


Який розмір аліментів запроваджується цим Законом?
Відповідно до прийнятих змін, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Однак ця сума може бути присуджена лише в тому випадку, коли у батька чи матері, які проживають окремо, не вистачає коштів для того, щоб платити більші аліменти.
Натомість мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину прирівнюється до прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
З 28 серпня це стало:
-  1559 грн для дитини до 6 років;
-  1944 грн для дітей від 6 до 18 років.
З 1 грудня 2018 р. планується підняття відповідних сум до:
-  1626 грн для дітей менше 6 років;
-  2027 грн для дітей 6 років і старших.


Яким чином здійснюватиметься контроль за цільовим витрачанням аліментів?
Одне з важливих питань, які нам ставили як представники громадськості, так і народні депутати перед прийняттям другого пакету законів, стосувалося посилення контролю за використанням коштів. Адже багато хто побоювався, що сплачені аліменти можуть використовуватися не на потреби дитини.
Хочу наголосити, що орган опіки та піклування проводитиме регулярні інспекції батьків, з якими живуть діти і які, відповідно, отримують аліменти. Порядок та періодичність таких інспекцій визначатиметься Мінсоцполітики.
Окрім того, за заявою платника аліментів, який не має заборгованості зі сплати аліментів, інспекції можуть проводитися позапланово, але не більше за один раз на три місяці.
Також у законі ми передбачили санкції до того з батьків, котрий витрачає отримані кошти не на потреби дитини, зокрема, ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей, тягне за собою попередження або накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Де можна отримати детальнішу консультацію по кожному конкретному випадку?
Для того, щоб отримати більш детальні консультації чи роз’яснення, слід звернутися до одного з наших центрів чи бюро безоплатної правової допомоги. Дізнатися, де розташовано найближчий з них, можна на сайті: http://legalaid.gov.ua/ua/ або за телефоном гарячої лінії: 0(800)213-103.

 

 

26 листопада 2018 року  • Звернення медичних працівників

 

Медичні працівники Житомирщини закликали Митрополита Житомирського і Новоград-Волинського УПЦ Никодима та Митрополита Овруцького і Коростенського УПЦ Віссаріона підтримати створення в Україні Єдиної Помісної церкви.

 

Таким чином медики долучилися до ініціативи керівників області та міста і культурних діячів, які напередодні також звернулися до керівників єпархій УПЦ МП підтримати Єдину Помісну Церкву.

 

Звернення підписали 525 медичних працівників Житомирської області.

 

 «Медичні працівники, як і священнослужителі, роблять Божу справу, повертаючи до життя людей. Кожного дня, беручи до рук скальпеля або вислуховуючи хворого, ми просимо Божої допомоги у своїй роботі. Дуже часто медики, як і священнослужителі, рятують душі від розпачу та зневіри. Тому звертаємося до вас з проханням зрозуміти всю важливість створення єдиної помісної української церкви і дати можливість кожному вірянину обрати той храм, де його душа та серце відчують Божу благодать», – йдеться у зверненні.

 

За матеріалами сайту обласної державної адміністрації

 

26 листопада 2018 року  • Актуально про субсидії

 

Консультує Міністр юстиції Павло Петренко


Що таке субсидія?
Житлова субсидія надається: на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, житлово-комунальних послуг, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив; на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива один раз на рік.
Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою громадянам – мешканцям домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком.
Житлова субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива призначається у разі, коли домогосподарство не отримує комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовує природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення.
Якщо для опалення житлового приміщення (будинку) одночасно використовується теплова енергія та/або природний газ, та/або електрична енергія, соціальні нормативи для опалення (теплопостачання) приміщення (будинку) під час розрахунку житлової субсидії застосовуються тільки на одну комунальну послугу.


Хто має право на субсидію?
Право на отримання житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, що проживають у житлових приміщеннях (будинках):

 • один із членів домогосподарства, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку);
 • один із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору найму (оренди) житла у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги;
 • індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги;
 • неповнолітні, які залишились без батьківської опіки, за заявою опікуна (піклувальника). 

Куди звернутися, щоб отримати субсидію?
Призначення субсидій та контроль за їх цільовим використанням здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.
У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських і селищних рад.


Які умови призначення субсидії?
Житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства. До складу домогосподарства включаються всі особи, що зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування і доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії.
Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання  відмінне від адреси домогосподарства (крім доходів батьків у випадку призначення субсидії студентам, які зареєстровані у гуртожитку за місцем навчання, та доходів одного з батьків дитини у разі призначення субсидії другому з батьків з дитиною у разі, коли батьки розлучені).
Якщо у складі домогосподарства кількість тих зареєстрованих членів домогосподарства, хто фактично проживає, є меншою за кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), за рішенням комісії соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на тих членів домогосподарства, хто фактично проживає і зареєстровані за тією чи іншою адресою.
За рішенням комісії доходи членів домогосподарства, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично за цією адресою не проживають, в сукупний дохід домогосподарства не враховуються.
Рішення комісії приймаються на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.


Які документи потрібні для отримання субсидії?
Заява про призначення житлової субсидії та декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.
Довідки про доходи (у разі зазначення в декларації інших отриманих доходів, інформація про які відсутня у Державній фіскальній службі, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування, і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру).
Договір найму (оренди) житла (за наявності).
Документи можуть бути надані поштою, у електронній формі через сайт Мінсоцполітики (https://subsidii.mlsp.gov.ua/), особисто.


Чи довго чекати відповіді, і як довго діє субсидія?
Рішення про призначення субсидії, відмову або подання документів на розгляд комісії приймається протягом 10 днів після подання заяви та отримання відомостей щодо доходів заявника, складу зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб, забезпеченості громадян житловою площею та комунальними послугами тощо.
Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону  і розраховується:
- на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;
- на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.


У яких випадках надання субсидії можуть припинити?
За поданням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення,   управителів, об’єднання, виконавців комунальних послуг у разі, коли:
- домогосподарству припинено надання житлово-комунальної послуги (послуг) внаслідок того, що громадянин має заборгованість із сплати обов’язкової частки платежу за житлово-комунальні послуги, встановлену йому під час призначення житлової субсидії і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день припинення надання такої послуги (послуг);
- громадянин має заборгованість із сплати обов'язкової частки платежу за внесками за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також за житлово-комунальні послуги, обов'язкової частки внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, встановлену йому під час призначення житлової субсидії і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день внесення подання об'єднанням;
- у заяві та/або декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;
- громадянин не повідомив структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про обставини, зазначені у пункті 16 цього Положення, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення;
- під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення житлової субсидії, які вплинули на право призначення житлової субсидії або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії.
За рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у разі, коли:
- виникли обставини, що унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема у разі переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення (будинок), іншу місцевість, у випадку смерті одинокої особи;
- громадянин, якому призначено житлову субсидію, звернувся із заявою про припинення її надання.
Поновлення надання житлової субсидії протягом сезону її призначення можливе з місяця, наступного за місяцем, в якому надійшло повідомлення про відновлення надання житлово-комунальної послуги (послуг), сплату заборгованості за житлово-комунальну послугу (послуги), оплату витрат на управління багатоквартирним будинком.


Куди звертатися, щоб отримати детальну консультацію?
Центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту, є Міністерство соціальної політики України – https://www.msp.gov.ua.
Окрім того, необхідну консультацію можна отримати за телефоном єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103.

 

 

23 листопада 2018 року  • Чемпіонат з настільного тенісу

 

 

8 грудня (субота) о 10-00 у спортивному залі МСЦ «Юність» відбудеться Чемпіонат Ємільчинської селищної ради з настільного тенісу, присвячений Дню місцевого самоврядування.
Заявки на участь у Чемпіонаті приймаються до 7 грудня включно за номером телефону +380987355516.
До участі в змаганнях допускаються всі бажаючі незалежно від статі та віку.
Призери та переможці кожної вікової групи (І, ІІ, ІІІ місця) нагороджуються пам’ятними кубками, медалями, грамотами та грошовими преміями.
Також на учасників Чемпіонату чекають призи за окремими номінаціями:

 • наймолодший учасник;

 • найстарший учасник.

 

 

22 листопада 2018 року  • Благоустрій населених пунктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відновлено освітлення центральної вулиці в Середах.

 

 

 

 

 

 

 

22 листопада 2018 року  • Медична реформа

 

У районі працює 11 лікарів загальної практики сімейної медицини і 4 лікарі-педіатри, із якими загалом підписали декларації 17 тисяч 49 осіб або 51,5% від усіх проживаючих у районі.
Четверо лікарів – Луцак Н. В., Лозко О. О., Марчук І. В., Примак М. Я. вже набрали кількість пацієнтів, рекомендовану МОЗ - 1800. Втім, за згодою керівництва чисельність пацієнтів може бути збільшена, але не перевищувати 2-х тисяч.
Наразі залишаються відкритими для пацієнтів лікарі поліклініки Карпюк А, М., Ярошук А. Г. та в Яблунці, Глумчі, В. Цвілі, Миколаївці, Сербах і педіатр у Барашах.
Чи важливо для пацієнта вчасно укласти угоду в медзакладі?
Так! Адже за таких умов він сам обирає фахівця, якому довіряє.
У разі, якщо ви спізнились і вподобаний вами лікар вже має потрібну кількість пацієнтів – угоду укладатимете з тими, хто норму ще не набрав.
Коли людина час згаяла – свідомо не підписала декларацію або «вільних» лікарів не залишилось, а хвороба підступила – в будь-якому випадку без допомоги ніхто не залишиться: лікар прийме-огляне, за потреби скерує до профільного спеціаліста. 
Втім, є ще один важливий аспект, чому потрібно активізуватись в укладанні угод із фахівцями.
Якщо досі на зарплату медпрацівникам держава виділяла субвенцію, а решту потреб закривали з місцевого бюджету (за 10 місяців поточного року селищна рада загалом на потреби ЦРЛ і ПМСД спрямувала 2 млн 364 тис. 598 грн), то з 1 січня 2019 року наше комунальне некомерційне підприємство ЦПМСД фінансуватиметься з національної Агенції «Здоров’я».  І кошти виділятимуться за кількістю укладених угод: 370 грн на пацієнта, що підписав декларацію і 240 грн - на пацієнта-«непідписанта». Чим менше декларацій, тим менші надходження від Агенції, що означає подальші фінансові труднощі медзакладу.
До слова, укладання угод – процес, не обмежений у часі. Лише потрібні  бажання людини, її паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон.

 

 

 

20 листопада 2018 року  • Трудове законодавство

 

Перевірки Держпраці: за порушення трудового законодавства роботодавець може бути притягнутий до адміністративної, фінансової або кримінальної відповідальністі.
Адміністративна відповідальність (зріз):
Порушення встановлених термінів виплати зарплати, виплата її не в повному обсязі тощо - штраф від від 510 до 1700 грн (повторне вчинення протягом року — від 1700 до 5100 грн).
Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства - від 8500 до 17000 грн (повторно — від 17000 до 34000 грн).
Порушення чи невиконання колективного договору, угоди – від 850 до 1700 грн.
Невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з держнагляду за додержанням законодавства про працю або створення перешкод для діяльності цих органів – штраф від 850 до 1700 грн.
Прийняття посадовими особами підприємств, установ, організацій на роботу громадян без паспортів або з недійсними паспортами – від 17 до 51 грн (повторно - від 170 до 238 грн).
Фінансова відповідальність:
Фактичний допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний час, виплата заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ - 30 розмірів мінзарплати за кожного працівника (2018 році – це 111690 грн).
Порушення встановлених строків виплати заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі - 3 розміри мінзарплати (в 2018 р. - 11169 грн)
Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - 10 розмірів мінзарплати (в 2018 р. - 37230 грн).
Недотримання встановлених законом гарантій та пільг мобілізованим працівникам - 10 розмірів мінзарплати (в 2018 р. - 37230 грн).
Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - 3 розміри мінзарплати (в 2018 р. - це 11169 грн). Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю для виявлення неоформлених трудових відносин - 100 розмірів мінзарплати (2018 р. - 372300 грн).
Кримінальна відповідальність:
Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю - штраф від 34000 до 51000 грн або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або виправні роботи на строк до 2 років.
Незаконне звільнення з роботи з особистих мотивів або інше грубе порушення законодавства про працю, вчинене повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки або матері, яка має дитину до 14 років або дитину-інваліда - штраф від 51000 до 85000 грн або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років.
Безпідставна невиплата заробітної плати більше ніж за один календарний місяць - штраф від 8500 до 17000 грн або виправні роботи на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Зазначені санкції мають право застосовувати Голова Держпраці, його заступники, начальники управлінь та відділів Держпраці з заступниками, начальники територіальних органів Держпраці і їх заступники.
Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

 

 

26 жовтня 2018 року  • Сесія селищної ради

 

10 сесією селищної ради розглянуті питання щодо виконання селищного бюджету за 9 місяців 2018 року, внесені зміни до бюжету, затверджена селищна програма «Питна вода» на 2018 -2020 роки. Також прийняті рішення щодо контрактної форми роботи керівників закладів загальної середньої освіти  селищної ради, використання комунального майна, з земельних питань.

 

 

26 жовтня 2018 року  • Засідання педагогічної ради

 

 

Відповідно до плану роботи ЗЗСО Ємільчинська гімназія на 2018/2019 н.р. 26 жовтня 2018 року відбулося засідання педагогічної ради на тему: «Нова українська школа – школа компетентностей ХХІ століття» (Давидова С.С. – заступник директора гімназії з навчально-виховної роботи).
Освітяни не тільки змістовно обговорили питання: «Чи вдало стартувала реформа в освіті та якою має бути НУШ?» (Євтушок Т.С.- соціальний педагог) та як адаптувалися першокласники гімназії до освітньої діяльності в НУШ (Лук’янчук А.В. – практичний психолог), а й визначили пріоритетні завдання вчителів початкової школи в умовах НУШ (Михнюк Л.В., – тренер НУШ, учитель початкових класів), ознайомилися з організацією освітнього середовища в умовах НУШ у початковій школі (Малина Т.Й. -  учитель початкових класів) та шістьма цеглинками в освітньому просторі (Сокирко Л.М. - учитель початкових класів), визначили інноваційний простір для творчості педагога в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» ( Бацюн Т.Ю. – вчитель історії та правознавства).
Особливу активність проявили педагоги в рольових іграх «Ранкове коло», «Дитина дня», «Нові ролі вчителя: коуч, тьютор, фасилітатор» (Михнюк Л.В., – тренер НУШ, учитель початкових класів).
Своїми міркуваннями щодо реформування системи освіти, пріоритетних напрямків НУШ, самоосвітньої діяльності вчителів поділилася Лариса Валентинівна Романюк – методист відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради.
Підсумовуючи засідання педагогічної ради керівник гімназії Галина Миколаївна Коваленко наголосила, що НУШ буде успішною, якщо в неї прийде успішний вчитель-фахівець, вчитель-лідер, який може вести за собою, який любить свій предмет і фахово його викладає.

 

 

26 жовтня 2018 року  • Перехід на зимовий час

 

 

28 жовтня Україна повертається до зимового часу: в ніч із суботи на неділю о 4 годині ранку маємо перевести стрілки годинників нa годину назад.
Перехід відбувається згіднo з постанoвoю Кабінету міністрів України № 509 вiд 13 травня 1996 року "Пpо порядок числення часу нa території України".

 

 

25 жовтня 2018 року  • Робота постійних комісій

 

 

25 жовтня, напередодні сесії селищної ради, працювали чотири постійних комісії: бюджетна, земельна, комунальної власності та з питань освіти, культури, охорони здоров'я.
Так, серед опрацьованих проектів рішень: затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва амбулаторії в Підлубах, Програми "Питна вода" на 2018-2020 роки та проекту про контрактну форму роботи керівників шкільних і дошкільних закладів освіти. Питання ж про оптимізацію освітньої мережі, а саме - закриття Непізнаницької та Сергіївської шкіл (у зв'язку з приписами ДСНС і не тільки) вирішено додатково вивчити, провести відповідну роз'яснювальну роботу з батьками учнів і педколективами та винести на розгляд наступної сесії.
Члени бюджетної комісії, на засіданні якої був присутнім і начальник місцевого відділення поліції Віталій Магалецький, погодили наступні проекти рішень: про виділення відомству правоохоронців 30 тис. грн на укомплектування станції в Підлубах; 1 млн 373 тис. 900 грн медичної субвенції (на первинну медицину) - передати до райбюджету; відділу освіти 2 млн грн - на заробітну плату педпрацівникам, 70 тис. грн - на харчування учнів, 50 тис. грн - на запчастини для шкільних автобусів та 26 тис. грн - на їх техобслуговування і техогляд; 50 тис. грн - УПСЗН; службі у справах дітей - 18 тис. грн; 140 тис. 440 грн - на поточний ремонт ЗДО №3; КП "Водоканал" 18 тис. 960 грн - на придбання насоса, 23 тис. 950 грн - на ремонт двигуна ГАЗ-53, 16 тис.765 грн - на проведення гідродинамічної очистки каналізаційних колекторів тощо.

 

 

25 жовтня 2018 року  • Конкурсний відбір

 

 

Інформація про результати конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки  земельної ділянки, що розташована в межах населеного пункту с. Руденька вул. Незалежності, 177, Ємільчинського району Житомирської області, з метою її подальшого продажу

          Конкурсна комісія з відбору суб'єктів оціночної діяльності Ємільчинської селищної ради повідомляє, що 22.10.2018 року було проведено конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до  виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки - вул. Незалежності, 177, с. Руденька, площею 13,1674га,  цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
До участі в конкурсі були допущені 3 конкурсанти. Враховуючи запропоновані строк та вартість виконання робіт з оцінки вищезазначеної земельної ділянки, беручи до уваги досвід учасників у виконанні робіт з оцінки подібного майна, відповідно до результатів голосування членів конкурсної комісії переможцем конкурсу було  визначено ФОП Лапкіну Тетяну Василівну, згідно до протоколу засідання конкурсної комісії від 22.10.2018 року.

 

 

 

24 жовтня 2018 року  • Сесія селищної ради

 

 

26 жовтня 2018 року об 11.00 год. в залі засідань селищної ради відбудеться чергова сесія селищної ради. З проектами порядку денного та рішень можна ознайомитись тут.

 

 

17 жовтня 2018 року  • Розвиток інфраструктури

 

Наразі в селищі триває будівництво тротуарів на вулиці Шевченка та вулиці Військовій (окрім тротуарів, - підпірна стінка, підземна зливова каналізація та нове асфальтне покриття на автостоянці).
Також відбуваються роботи з облаштування басейну (фінансуються з трьох джерел - ДФРР, інфраструктурної субвенції та селищного).

 


 

12 жовтня 2018 року  • "Права захисників"

 

 

Стартувала всеукраїнська інформаційна кампанія «Права захисників»

 

 

Міністерство юстиції України в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» розпочало інформаційну кампанію #ПраваЗахисників, спрямовану на інформування учасників бойових дій про їхні права. Ця кампанія покликана надати максимальну інформацію ветеранам про передбачені для них права і гарантії, а також як їх реалізувати і захистити.
У межах інформаційної кампанії ветеранам АТО буде роз’яснено, як скористатися правами та преференціями, наданими їм державою.
Так, захисники мають право на:
·     безоплатну правову допомогу (первинну і вторинну);
·    безоплатне отримання земельної ділянки (для ведення особистого селянського господарства, садівництва, будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, індивідуального дачного будівництва, будівництва гаражів);
·    пільги на оплату послуг житлово-комунального господарства (знижки на оплату за користування житлом, комунальних послуг, вартість палива);
· безкоштовний проїзд (усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, автобусами приміських і міських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання);
·      щорічну разову грошову допомогу;
·      безоплатне медичне забезпечення.
За детальною інформацією можна звертатися до Єдиного контакт-центру системи безоплатної правової допомоги (цілодобово та безкоштовно в межах України) за телефоном: 0 800 213 103.

 

 

05 жовтня 2018 року  • Навчальний візит

 

 

 

 

Селищний голова Сергій Волощук із заступником Володимиром Євтухом та начальником фінансового відділу Інною Кириленко наразі перебувають у Польщі в складі делегації представників ОТГ Житомирщини (Ємільчинської, Станішівської та м. Житомир) із навчальним візитом у рамках проекту Асоціації міст України та асоціації міст Польщі "Управління містом та місто-сільською громадою в моделі партнерства та співробітництва". Нагадаємо, що метою проекту є передача польського досвіду українським органам місцевого самоврядування. Тож, 3 по 10 жовтня делегація відвідає Плоцьк, Гродзік Мазовецький та Гомбін. Зокрема, 4 жовтня українська делегація взяла участь у Міжнародному форумі державно-приватного партнерства, що проходив у Плоцьку.

 

 

 

02 жовтня 2018 року  • На вшанування ветеранів

 

До Міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана Ємільчинська селищна рада закупила 80 продуктових наборів, із яких 66 - для жителів відповідних категорій старостинських округів, 14 наборів - мешканцям Ємільчиного, Горбова, Руденьки та Здоровця.

 

 

02 жовтня 2018 року  • Семінар-практикум

 

На виїзному семінарі-практикумі «Особливості організації та здійснення виховного процесу в закладах освіти», що пройшов на базі Степанівського ЗЗСО І-ІІІ ст. за участі начальника відділу освіти, молоді та спорту С. Л. Жеки і заступників директорів шкіл із виховної роботи, директор Степанівського закладу П. Є. Шевчук розповів про історію та сьогодення школи, як то здобутки учительського та учнівського колективів тощо.
В ході теоретичної частини семінару фахівець із методичної роботи М. С. Рацун висвітлила питання організації в закладах освіти виховної роботи в частині безпеки і благополуччя дитини та розповіла про особливості організації та здійснення виховного процесу в умовах нової української школи.
В ході практичної частини заступник директора школи Л. І. Яценко провела з учасниками семінару тренінги за програмою виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».
Завершився захід круглим столом, впродовж якого учасники обговорили зміни в освіті, що їх започатковує закон «Про освіту», проблеми, пов’язані з упровадженням інновацій та нові підходи щодо їх вирішення.