Контакти

11200 Житомирська обл.
смт.Ємільчине
вул.Соборна 51
тел. (04149)21210

04347605@mail.gov.ua
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини

 

 

 

 

 

 

 

17 січня 2022 року  • Оголошення

 

Заявка - пропозиція щодо розміщення у 2022 році тимчасово вільних коштів бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади на депозитних рахунках у банках

 

 

Фінансовий відділ Ємільчиської селищної ради повідомляє про можливість розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках в обсязі 5 000 000 грн.


Відповідно до вимог ст.16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), згідно з п. 10 рішення Ємільчинської селищної ради від 17.12.2021 № 1832 «Про бюджет Ємільчинської селищної територіальної громади на 2022 рік», фінансовий відділ Ємільчинської селищної ради оголошує проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитних рахунках у 2022 році.


1. У конкурсі можуть брати участь банки, філії (відділення) за умови якщо держава володіє 75 чи більше відсотками їх статутного капіталу;
2. Конкурс проводиться при наявності не менше двох пропозицій від банків, які прийняті до розгляду.
3. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади, без обмеження граничною сумою розміщення.
4. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади на депозитних рахунках, такі документи:
4.1. заяву на участь у конкурсі;
4.2.конкурсну пропозицію, в якій обов’язково вказується:
4.2.1. річна процентна ставка, яка не може бути змінена протягом року;
4.2.2. термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунки бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади, відкриті в Казначействі за письмовим зверненням фінансового відділу селищної ради;
4.2.3. незнижувальний залишок на депозитному рахунку або відсутність такої вимоги банку;
4.2.4. умови та періодичність сплати процентів;
4.3. завірені належним чином копії:
4.3.1. свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;
4.3.2. статуту банку;
4.3.3. положення про філію (відділення) банку;
4.3.4. банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій;
4.3.5. довіреності керуючому філією (відділенням) банку;
4.4. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо юридичної особи та відокремленого підрозділу (філії) юридичної особи (в разі наявності).
5. Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим відділом селищної ради і банком є:
5.1. можливість постійного поповнення вкладу;
5.2. права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків;
5.3. заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового відділу селищної  ради;
5.4. недопущення зменшення річної процентної ставки по вкладу (депозиту) на протязі року, або протягом строку розміщення депозиту, який зазначений в Договорі банківського вкладу (депозиту). В разі якщо банком буде запропоновано зменшити процентну ставку, це буде підставою для ініціювання розірвання Договору банківського вкладу (депозиту) та проведення нового конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади на депозитних рахунках у 2022 році.
5.5 в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади, відкриті в Казначействі, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки (до п’яти календарних днів) повернення вкладів або процентів на вклад. Якщо строк затримки складає більше п’яти календарних днів, починаючи із шостого дня такої затримки повернення коштів (вкладу або процентів) банк сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасного виконання грошового зобов’язання за кожен день прострочення. За прострочення понад тридцять календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 1% від неповернутої суми за кожен день прострочення.
6. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, визначені у договорі банківського вкладу (депозиту), не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.
7. В Договорі банківського вкладу (депозиту) з банком - переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.01. 2011p. № 6 (зі змінами).
8. Критеріями при визначенні банку - переможця є:
8.1. розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);
8.2. термін повернення коштів на рахунок бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади за письмовим зверненням фінансового відділу селищної ради;
8.3. розмір незнижувального залишку на депозитному(-их) рахунку(-ах) або його відсутність;
8.4. строки перерахування до бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади процентів за вкладом;
8.5. позитивний досвід спільної роботи.
9. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.
10. Пропозиції подаються в запечатаному конверті до  25 січня 2022р. за адресою: смт. Ємільчине, вул. Соборна, 18 А кім. № 211. Контактний телефон 2-13-70 (Кириленко І.Б.) На конверті з пропозицією необхідно вказати: "Не відкривати до 10-00 год. 26 січня 2022р."
11. Розкриття пропозицій відбудеться 26 січня 2022р. о 10-00 год.
12. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації.
13. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.
14. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.
15. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію.
16. До участі в конкурсі не допускаються банки:
16.1. які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі;
16.2. які були визначені переможцем конкурсу, проте з ними було розірвано Договір банківського вкладу (депозиту) через вимогу банку зменшити процентну ставку, яка була заявлена установою банку на конкурсі та завдяки якій банк став переможцем конкурсу. Таке обмеження діє протягом трьох років з дня розірвання Договору банківського вкладу (депозиту).
17. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені в пунктах 8 та 9 умов проведення конкурсу.
18. Про результати розгляду наданих пропозицій учасників конкурсу буде повідомлено до27 січня 2022 року.
19. У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовляється від укладення з фінансовим відділом селищної ради договору банківського вкладу (депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

 

 

Фінансовий відділ Ємільчинської селищної ради

 

11 січня 2022 року  • Засідання виконавчого комітету

 

12 січня 2022 року о 10.00 год у залі засідань селищної ради (смт Ємільчине, вул.Соборна, 18А) відбудеться засідання виконавчого комітету.

З проєктами порядку денного та рішень можна ознайомитись тут.

 

05 січня 2022 року  • Забезпечення законності

 

Керівник Новоград-Волинської окружної прокуратури закликав правоохоронців та керівників органів державної влади і місцевого самоврядування діяти спільно у забезпеченні законності


У четвер, 30 грудня 2021 року, у приміщенні Новоград-Волинської окружної прокуратури під головуванням керівника відомства відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів щодо стану запобігання і протидії злочинності та на пріоритетних напрямах.


Учасники координаційної наради та запрошені представники органів влади Новоград-Волинського району обговорили стан протидії злочинності, забезпечення законності та правопорядку в регіоні.


Виступаючи перед учасниками наради, керівник окружної прокуратури зосередив увагу присутніх безпосередньо на тих проблемних питаннях, які вимагають невідкладного вирішення та суттєвої активізації спільних зусиль правоохоронців.


Серед таких, зокрема, необхідність вжиття заходів для виявлення та розкриття кримінальних правопорушень у земельній сфері, сферах охорони довкілля, надр, водних ресурсів та незаконної порубки, перевезення та збуту лісу, бюджетній сфері, корупційних правопорушень; проведення комплексу спільних заходів спрямованих на попередження, виявлення та розкриття кримінальних правопорушень за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів, довідок про вакцинацію від COVID-19, міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів; необхідність забезпечення належного якісного розслідування кримінальних правопорушень та прийняття остаточних законних рішень у кримінальних провадженнях.


Іван Островський також окреслив й інші актуальні питання, зокрема стосовно попередження кримінальних правопорушень як серед неповнолітніх осіб, так і серед тих, хто вже вчиняв кримінальні правопорушення, а також вжиття належних заходів до відшкодування збитків, завданих кримінальними правопорушеннями.


Учасники наради обмінялися думками з проблемних питань, висловили своє бачення щодо їх вирішення та надали відповідні пропозиції.


Підсумовуючи роботу координаційної наради, Іван Островський наголосив, що  забезпечення законності і правопорядку в регіоні – це спільне завдання правоохоронців, органів державної влади і місцевого самоврядування та закликав усіх до спільних, злагоджених дій.


За результатами наради, із врахуванням висловлених учасниками пропозицій, розроблено комплекс узгоджених заходів, які сприятимуть усуненню негативних тенденцій у регіоні.

 

31 грудня 2021 року  • Оголошення

 

До  уваги  громадськості  та  підприємств Ємільчинської громади

 

Відповідно до рішення Ємільчинської селищної ради від 22.10.2021 року №1472 розпочалося розроблення комплексного плану просторового розвитку території Ємільчинської селищної територіальної громади. Це містобудівна документація, яка включає планувальні рішення щодо перспективного використання всієї території Ємільчинської  громади, а також: генеральний план селища Ємільчине як адміністративного центру громади, генеральні плани інших населених пунктів громади та детальні плани території в межах громади.

 

Відповідно до Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації (постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 №926) селищна рада оголошує про:


- початок реєстрації пропозицій фізичних та юридичних осіб до комплексного плану просторового розвитку території громади;


- приймання заявок на участь у робочій групі виконавчого комітету селищної ради, яка формуватиме завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території громади та його громадське обговорення.

 

Зазначені заявки та пропозиції приймаються до 31 січня 2022 року включно на адресу електронної пошти 04347605@mail.gov.ua або письмово на адресу селищної ради: 11201, смт Ємільчине, вул. Соборна, 18А.

 

 

31 грудня 2021 року  • Оголошення

 

Комунальне підприємство «Водоканал» Ємільчинської селищної ради як виконавець комунальних послуг із централізованого водопостачання та водовідведення інформує про намір здійснити зміну тарифів на послуги із централізованого водопостачання.


Загальний розмір планованого тарифу на централізоване водопостачання, поданого на затвердження до виконкому селищної ради, становить 27,50  грн. за 1 м3, в тому числі 4,58 грн. – ПДВ.


Діючий тариф на послуги із централізованого водопостачання становить:
- для населення  21,95 грн., з урахуванням відшкодування з селищного бюджету різниці  в сумі 4,21 грн. до економічно обгрунтованого розміру  тарифу 17,74 грн.;
- для інших споживачів 25,76 грн.;


Тариф востаннє переглядався у лютому 2021 року (рішення виконавчого комітету селищної ради від 26.02.2021 №26). Протягом 2021 року ціна на електричну енергію для підприємства зросла із 2,574  грн./кВт до 4,824 грн./кВт (зростання 87%), мінімальна заробітна плата – із 6000 грн. до 6500 грн. (зростання 8%).


Планований тариф на централізоване водопостачання зросте  для населення на 25%, для інших споживачів – на 6%.


Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом 14 днів із дня виходу цього оголошення за адресами:
- смт Ємільчине, пров.Шкільний, 8, КП «Водоканал», email: em.kpv@i.ua   ;
- смт Ємільчине, вул. Соборна, 51, Ємільчинська селищна рада, email: 04347605@mail.gov.ua

 

 

23 грудня 2021 року  •

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

         Назва документа державного планування: Програма економічного та соціального розвитку Ємільчинської селищної ради на 2022 рік. Метою Програми є поліпшення рівня і якості життя населення Ємільчинської селищної ради за рахунок забезпечення стабільності її соціально-економічного розвитку шляхом збереження позитивних тенденцій в усіх галузях економіки, розширення діючого виробництва, створення нових робочих місць, запровадження прогресивних форм організації виробництва у агропромисловому комплексі, зростання надходжень до місцевого бюджету за рахунок оренди земель, підвищення ефективності житлово-комунального господарства, поліпшення дорожньої інфраструктури, вирішення проблемних питань функціонування гуманітарної і соціальної сфери.
В основі методики створення – вимоги законодавства України, насамперед, законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про стимулювання розвитку регіонів», Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки, Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року.
         Програма затверджується рішенням Ємільчинської селищної ради Житомирської області.
Передбачувана процедуру громадського обговорення. Громадське обговорення проектів Програми та Звіту про стратегічну екологічну оцінку (далі – Звіт про СЕО) проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді) протягом 30 календарних днів з дня опублікування повідомлення.
З проектами Програми та Звіту про СЕО можна ознайомитися у Ємільчинській селищній раді за адресою: вул. Соборна, 51, селище Ємільчине, Новоград-Волинський район, Житомирська область, або на сайті Ємільчинської селищної ради за посиланням з проєктом Програми; за посиланням з Звітом про СЕО. 
Зауваження та пропозиції до проектів Програми та Звіту про СЕО надавати в письмовому вигляді до Ємільчинської селищної ради за адресою вул. Соборна, 51, селище Ємільчине, Новоград-Волинський район, Житомирська область, 11201, або за електронною поштою 04347605@mail.gov.ua.
Наявна екологічна інформація, у тому числі пов’язана зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування знаходиться в Ємільчинській селищній раді за адресою: вул. Соборна, 51, селище Ємільчине, Новоград-Волинський район, Житомирська область.
Транскордонні консультації в рамках зазначеної процедури стратегічної екологічної оцінки  не проводяться.

 

 

03 грудня 2021 року  • Стратегія розвитку

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

Назва документа державного планування: Стратегія розвитку Ємільчинської селищної територіальної громади на 2021–2027 роки та План її реалізації на 2021–2023 роки (далі – Стратегія). Мета Стратегії полягає у вирішенні спільних проблем та реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціонального використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства. Це досягається через спільну реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу.
Стратегія – прогнозний та програмний документ соціально-економічного розвитку громади. В основі методики створення – вимоги законодавства України, насамперед, законів України «Про засади державної регіональної політики», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про стимулювання розвитку регіонів», Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки, Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування. Стратегія затверджується рішенням Ємільчинської селищної ради Житомирської області.
Передбачувана процедуру громадського обговорення. Громадське обговорення проектів Стратегії та Звіту про стратегічну екологічну оцінку (далі – Звіт про СЕО) проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді) із 3 грудня 2021 року по 12 січня 2022 року.
З проектами Стратегії та Звіту про СЕО можна ознайомитися у Ємільчинській селищній раді за адресою: вул. Соборна, 51, селище Ємільчине, Новоград-Волинський район, Житомирська область, або на сайті Ємільчинської селищної ради за посиланням https://emrada.in.ua/ в розділі «Стратегія розвитку».
Зауваження та пропозиції до проектів Стратегії та Звіту про СЕО надавати в письмовому вигляді до Ємільчинської селищної ради за адресою вул. Соборна, 51, селище Ємільчине, Новоград-Волинський район, Житомирська область, 11201, або за електронною поштою 04347605@mail.gov.ua
Наявна екологічна інформація, у тому числі пов’язана зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування знаходиться в Ємільчинській селищній раді за адресою: вул. Соборна, 51, селище Ємільчине, Новоград-Волинський район, Житомирська область.
Транскордонні консультації в рамках зазначеної процедури стратегічної екологічної оцінки  не проводяться.

 

30 листопада 2021 року  • До сесії селищної ради

 

03 грудня 2021р. відбудеться засідання 9 сесії селищної ради.

З проєктами порядку денного та рішень можна ознайомитись тут. (доповнено)

 

26 листопада 2021 року  • До сесії селищної ради

 

03 грудня 2021р. відбудеться засідання 9 сесії селищної ради.

З проєктами порядку денного та рішень можна ознайомитись тут.

 

26 листопада 2021 року  • "Дія.Цифрова освіта"

 

Міністерство цифрової трансформації запустило національну онлайн-платформу з цифрової грамотності "Дія.Цифрова освіта", яка наразі доступна в мережі Інтернет за посиланням https://osvita.diia.gov.ua .

На онлайн-платформі кожен громадянин може безкоштовно опанувати цифрові навички за новим сучасним форматом - освітні серіали, які розділені за категоріями (наприклад : для батьків; для вчителів; для держслужбовців; для школярів; для бізнесу; для активних громадян тощо).

Також, на платформі доступний онлайн серіал "Як громаді стати цифровою" https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-communities .

 

24 листопада 2021 року   • Засідання виконавчого комітету

 

26 листопада 2021 року о 10.00 год. в малому залі селищної ради (смт Ємільчине, вул.Соборна, 18А) відбудеться засідання виконавчого комітету.

З проєктами порядку денного та рішень можна ознайомитись тут.

 

 

 

 

 

 

 

17 листопада 2021 року   • Реформування лісової галузі

 

Голова Державного агентства лісових ресурсів Юрій Болоховець про укрупнення лісгоспів у рамках реформування галузі.


Тезисно про головне:


Підкріплюємо слова реальними діями. Наша команда ініціювала внесення лісгоспів до переліку об’єктів, що не підлягають приватизації, згідно з урядовим законопроектом №4020 «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (додаток №5).


Крім цього, Лісовий кодекс України у частині 2 статті 16 трактує, що ліси на землях державної та комунальної власності, спеціалізовані лісогосподарські підприємства не є об’єктами державно-приватного партнерства згідно із Законом України «Про державно-приватне партнерство», зокрема об’єктами концесії згідно із Законом України «Про концесію».


Очевидно, що сьогодні стан ведення лісового господарства потребує адаптації до сучасних запитів із боку суспільства. Реформування передбачає оновлення нормативно-правової бази, збільшення фінансування, узгодженості дій органів державної та місцевої влади, чіткого розподілу повноважень, формування фінансово стійких та конкурентоспроможних державних лісогосподарських підприємств. Крім того, ми активно працюємо над діджиталізацією галузі і переводимо послуги в онлайн.


Але найскладнішим питанням є оптимізація лісгоспів. Ефективність підприємства, яке веде господарство на площі 10-15 тисяч гектар, недостатньо висока. Тому сьогодні здійснюється системна трансформація сфери лісогосподарювання для забезпечення нової якості ведення лісового господарства на всіх рівнях.


УКРУПНЕННЯ ЛІСГОСПІВ: НАШ ОФІС – ЦЕ ЛІС, А НЕ АДМІН БУДІВЛІ.

 

За яким принципом відбувається оптимізація лісгоспів. Першочергове завдання лісівників – збереження існуючих і створення нових високопродуктивних насаджень. Ключовими аспектами в об’єднанні лісгоспів були далеко не тільки економічні показники. При прийнятті рішення враховано більше десяти параметрів діяльності лісогосподарських підприємств, серед яких соціальні, адміністративні, виробничі, безпекові, рекреаційні, інвестиційні умови.


Особливу увагу ми звертали на доцільність розташування адміністративно-управлінського корпусу майбутнього об’єднаного підприємства, зважаючи на: географічне розташування, економічну розвиненість району, територіальне сполучення та інші фактори, зокрема можливості швидкого реагування на виникнення лісової пожежі.


Крім показників діяльності підприємств були враховані також потенційні загрози їхньої господарській діяльності в майбутньому, для прикладу зменшення розрахункової лісосіки за рахунок заповідання земель лісогосподарського призначення. Зазначимо, що в середньому адміністративні витрати на одну «контору» становлять близько 7 млн грн/рік. (127 підприємств, які будуть об’єднані*7 млн/рік = це додатково 890 млн грн на розвиток).


СПЕЦІАЛІСТИ І ДАЛІ ПРАЦЮВАТИМУТЬ У ГАЛУЗІ


Філософією Держлісагентства у процесі реформування є зміна акцентів із «фінансування контори» на «фінансування лісу», тобто створення точок зростання економічної активності на основі об’єднаних лісогосподарських підприємств, які стануть драйверами розвитку цих територій.


У процесі припинення діяльності знаходиться 127 державних лісогосподарських підприємств, з яких в процесі реорганізації буде звільнено близько 950 працівників і працівниць. Це лише 2% від загальної чисельності по галузі. Зараз у лісовій галузі фактично працює 42 000+ тисяч людей. При цьому ми маємо 3235 вакансій!


Сучасний лісівник – людина з профільною освітою. Він працює в лісі, а не в конторі, немов у палаці. У руках лісівника – смартфон, у кожному лісництві є інтернет.


ПОДАТКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ ГРОМАДАМ


Деякі територіальні громади висловлюють стурбованість із приводу можливої втрати податкових надходжень до місцевих бюджетів від державних лісогосподарських підприємств через їхню реорганізацію. Будьте впевнені, податки залишаються громадам! Місцеві податки та збори, які платять державні лісогосподарські підприємства, сьогодні і після реформування будуть сплачуватися до бюджетів тих самих громад, сільських та селищних рад, оскільки головні структурні підрозділи (лісництва) не ліквідуються та не об’єднуються. Тобто рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів та податок за лісові землі відповідно до діючого законодавства і далі буде перераховуватися до місцевого бюджету за місцезнаходженням лісової ділянки.


Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), нарахований працівникам структурних підрозділів (лісництв, нижніх складів тощо), перераховуватиметься до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу.


Підприємствами галузі за 10 місяців 2021 року сплачено 5,5 млрд грн, що на 2 мільярди грн більше аналогічного періоду минулого року.

 

Пряма мова - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2423889911080317&id=685569911579001

 

17 листопада 2021 року   • Оголошення

 

Ємільчинська селищна рада повідомляє про оприлюднення проекту містобудівної документації місцевого рівня, а саме «Детальний план території земельної ділянки площею 28,90 га кадастровий номер 1821755100:07:013:0114 в смт Ємільчине по вул. Військовій,  щодо можливості розміщення зони загального відпочинку (скверу), ринку й інших комерційних об'єктів обслуговування населення,  житлового багатоквартирного будинку, а також проведення інженерної підготовки території, благоустрою існуючої території, визначення охоронних та санітарно-захисних зон від існуючих об'єктів, реконструкції й упорядкування існуючої забудови змішаного типу» (далі – ДПТ). Проект розроблений згідно рішень Ємільчинської селищної ради від 12.02.2021 р. №218 та від 15.09.2021 р. № 985.
Замовник розроблення ДПТ – Ємільчинська селищна рада Житомирської області.
Мета розроблення детального плану Замовником:
- уточнення функціонального використання частини території кварталу у більш крупному масштабі відповідно до проектних рішень генерального плану;
- уточнення функціонального призначення території в межах ДПТ та фактичних  змін, які сталися за останні роки на території;
- створення правових умов для відновлення процесу містобудівного освоєння окремої частини території селища в межах визначеної ділянки;
- відображення існуючих суміжних земельних ділянок та їх функціонального використання;
- пошук вільних від забудови територій, надання пропозицій розміщення проектної забудови; 
- забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації з урахуванням інтересів власників земельних ділянок, які є суміжними землекористувачами.
Графічні матеріали (схеми) місця розташування території представлені для ознайомлення за посиланнями: схема розташування, проектний план з обмеженнями, а також у кабінеті заступника селищного голови Володимира Євтуха за адресою: смт Ємільчине, вул. Соборна, 51, другий поверх, кабінет 25.
У зв'язку із карантинними обмеженнями для запобіганням поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), громадське обговорення проекту ДПТ проводиться виключно у формі надання письмових зауважень і пропозицій, у тому числі в електронному вигляді.
Пропозиції та зауваження надаються в письмовій формі на електрону адресу 04347605@mail.gov.ua (з посиланням на державні будівельні норми, пункти Закону) до 13 грудня 2021 року.
Громадські слухання по факту завершення обговорення проекту містобудівної документації на місцевому рівні передбачено провести 14 грудня 2021 року о 14:30 в приміщенні актової зали селищної ради за адресою: 11201, Житомирська область, Новоград-Волинський район, смт Ємільчине, вул. Соборна,  буд. 51. (2-й поверх),  тел. для довідок +3804149-21210.

 

10 листопада 2021 року   • Оголошення

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

Ємільчинська селищна рада Житомирської області  оголошує  конкурс  на визначення  суб’єктів оціночної діяльності  на проведення  робіт  з експертної  грошової оцінки   земельних ділянок з метою їх подальшого продажу:
1) земельна ділянка  розташована  в межах населеного пункту  за адресою: 11214,Житомирська область,Ємільчинська селищна рада,с.Степанівка, вул.Рад,87 Б, 
Дата проведення конкурсу: 13 грудня  2021 року;
Місце проведення конкурсу: 11201, Житомирська область, Ємільчинська селищна рада, вул.Соборна,51;
Початок проведення конкурсу: 10 год. 00 хв.
Основні характеристики  земельної ділянки, що підлягає  експертній грошовій  оцінці:
земельна ділянка розташована  на території  Ємільчинської селищної ради Житомирської області  в межах населеного пункту с.Степанівка.
Категорія земель: землі  промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони  та іншого призначення;
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі;
Площа: 0,0173 га.

2) земельна ділянка  розташована  в межах населеного пункту  за адресою: 11201,Житомирська область, смт.Ємільчине, вул.Шкільна,10  
Дата проведення конкурсу: 13 грудня 2021 року;
Місце проведення конкурсу: 11201, Житомирська область, Ємільчинська селищна рада, вул.Соборна,51;
Початок проведення конкурсу: 10 год. 30 хв.
Основні характеристики  земельної ділянки, що підлягає  експертній грошовій  оцінці:
земельна ділянка розташована  на території  Ємільчинської селищної ради Житомирської області  в межах населеного пункту смт.Ємільчине.
Категорія земель: землі  промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони  та іншого призначення;
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі;
Площа: 0,0128 га.

Претенденти, які  бажають  взяти участь  у конкурсі, повинні  до 06 грудня  2021 року (включно)  подати  до Ємільчинської  селищної ради  конкурсну  документацію, що складається із  пропозиції  та підтверджуючих документів.
До  підтверджуючих документів  належать:
-заява на участь  у конкурсі  за встановленою  формою;
-копія установчого  документа претендента;
-копії  кваліфікаційних  документів оцінювачів;
-копія  свідоцтва про  реєстрацію  в державному  реєстрі  оцінювачів;
-інформація про  претендента (документ, який містить  відомості про претендента  щодо його  досвіду роботи, кваліфікації  та особистого  досвіду  роботи  оцінювачів, який  повинен бути  документально підтверджений).
До підтверджуючих документів  також можуть  додаватися  рекомендації  та висновки  контролюючих органів, інших  державних установ  щодо  практичної діяльності претендентів.
Конкурсна документація   подається   у запечатаному  конверті  до  Ємільчинської селищної ради  Житомирської області  за адресою: 11201, Житомирська область, смт.Ємільчине, вул.Соборна, 51.
Телефони для довідок: (04149) 2-12-10, (04149) 2-13-65
Адреса електронної пошти: emrada1@ukr.net
На конверті  зазначається:  «На конкурс з відбору  суб’єктів  оціночної діяльності», а також:
-повне найменування  і місцезнаходження замовника;
-повне найменування  і місцезнаходження  виконавця.
На  окремому  конверті «Конкурсні пропозиції» повинно бути  маркування: «Не відкривати  до  10год. 00хв. (10год.30 хв.)  13.12.2021 року».

 

09 листопада 2021 року   • Громадська думка

 

Згідно вимог статті 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  другим пленарним засіданням 8 сесії селищної ради 22 жовтня 2021р.прийняте рішення №1282 щодо  утворення 13 старостинських округів замість 21,  тобто в попередніх межах залишилися :
Андрієвицький, Великояблунецький, Кулішівський, Підлубівський, Симонівський старостинський округи.

Цим рішенням об’єднані: 
- Березниківський та Сергіївський старостинські округи;
- Великоцвілянський та Тайківський старостинські округи;
- Малоглумчанський та Великоглумчанський старостинські округи;
- Руднє-Іванівський та Кочичинський старостинські округи; 
- Середівський, Медведевський та Сербівський старостинські округи;
- Степанівський, Кривотинський, Мокляківський старостинські округи;
- приєднано до Миколаївського старостинського округу с.Осівка;
- утворено Руденський старостинський округ в межах сіл Руденька, Горбове, Здоровець, Льонівка, Чміль.

Дане рішення вступає в дію з 23 грудня 2021 року.

Тобто, до цієї дати необхідно провести роботу щодо організації повноцінного функціонування новоутворених округів, насамперед визначившись з іх очільниками – старостами.

Згідно статті 54-1 кандидатуру старости на затвердження сесії виносить селищний голова після  відповідних консультацій з громадськістю, якщо кандидата підтримує не менше 20 відсотків жителів, що мають право голосу на виборах.

Рішенням першого пленарного засідання 8 сесії  селищної ради від 15 вересня №988 затверджені Положення про громадські слухання та Положення про вивчення громадської думки.

Громадські слухання, в зв’язку з «Червоною зоною», проводити не передбачається можливим, тому формою консультацій з громадськістю залишається вивчення громадської думки.

Розпорядженням селищного голови від 29.10.2021р. №79 утворено  організаційний комітет з підготовки та проведення вивчення громадської думки щодо кандидатур для затвердження на посади старост, до складу якого ввійшли :

- працівники селищної ради :
РОМАНЮК  Олександр Романович – голова оргкомітету,
БОНДАР  Олександр Іванович -  заступник голови оргкомітету,
РОМАНЧУК  Валентина Олександрівна - секретар оргкомітету,

- за погодженням керівників фракцій депутати селищної ради :
АФАНАСЬЄВА Лариса Іванівна,

БАЦЮН Наталія Анатоліївна,

ЖИЛЮК Роман Степанович,

ЖЕКА Сергій Леонідович,

ЛОЗКО Оксана Олександрівна ,

ЛІСОВА Олена Володимирівна,

ФІЛОНЕНКО Федір Михайлович.

 

Розпорядженням селищного голови від 29.10.2021р. №80 рекомендовані для затвердження на посади старост:

 

1) Березниківського старостинського округу – ШНАЙДЕР Ольгу Володимирівну, старосту Березниківського старостинського округу;
2) Великоцвілянського старостинського округу – РОМАНЧУКА Сергія Андрійовича, старосту Тайківського старостинського округу;
3) Малоглумчанського  старостинського округу -  ШТИЛЬ Надію Григорівну, старосту Малоглумчанського старостинського округу;
4)  Руднє-Іванівського старостинського округу – ДІДУСА Олександра Дмитровича – старосту Руднє-Іванівського старостинського округу;
5) Степанівського старостинського округу – ОСАДЧУКА Костянтина Миколайовича, старосту Степанівського старостинського округу.

 

Цим же розпорядженням передбачено з 17 по 23 листопада 2021р. провести в населених пунктах старостинських округів опитування громадської думки шляхом збору підписів на підтримку кандидатів з врахуванням епідеміологічної ситуації.

 

08 листопада 2021 року   • Цифрова грамотність

 

Міністерство цифрової трансформації України з 01 по 30 листопада 2021 року проводить "Місяць цифрової грамотності", в ході якого на платформі Дія.Освіта є можливість переглянути серіали :

 

- "Основи кібергігієни"   https://osvita.diia.gov.ua/courses/cyber-hygiene

- "Кіберняні"   https://osvita.diia.gov.ua/courses/cybernanny

- "Обережно! Кібершахраї"   https://osvita.diia.gov.ua/courses/attention-cyber-fraudsters

- Серіал для батьків «Безпека дітей в інтернеті»   https://osvita.diia.gov.ua/courses/serial-dlya-batkiv-onlayn-bezpeka-ditey

- "Як громаді стати цифровою"   https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-communities

- "Електронний підпис"   https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-signature

 

03 листопада 2021 року   • Забезпечення технічними засобами реабілітації

 

На виконання Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб та дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 року № 321 (зі змінами) (далі– Порядок) та Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року№ 121 (зі змінами), Міністерством соціальної політики України розроблено електронний кабінет особи з інвалідністю для подання документів, зокрема, заяв про взяття на облік для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.


Реєстрація особи з інвалідністю в особистому електронному кабінеті можлива за посиланням https://ek-cbi.msp.gov.ua/.


Створення електронного кабінету забезпечує:
- доступ громадянам до електронного кабінету за кваліфікованим електронним підписом (далі–КЕП);
- особам, зареєстрованим в Централізованому банку даних з проблем інвалідності (далі– ЦБІ), можливість подачі заяв про потребу в забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації (далі–ТЗР) та пакету документів шляхом заповнення стандартизованих форм, прикріпленні сканованих копій документів та підписання КЕП;
- особам, які відсутні в ЦБІ, можливість подачі заяви на первинну реєстрацію в ЦБІ із заповненням стандартної форми реєстрації, прикріпленням сканованих копій необхідних документів та підписом документів КЕП;
- можливість надсилання громадянам в електронний кабінет повідомлень про результат розгляду заяви про забезпечення ТЗР та пакету документів;
- доступ до інтерактивного каталогу ТЗР з розширеними фільтрами, виробників ТЗР, надавачів соціальних послуг;
- можливість надсилання інформаційних повідомлень з ЦБІ на електронну скриньку при виникненні подій, про які необхідно повідомити громадян;
- проведення опитування громадян щодо стану забезпечення ТЗР та оцінки якості наданих послуг.


Зазначені можливості електронного кабінету значно полегшують та прискорюють процедуру забезпечення громадян ТЗР.

 

25 жовтня 2021 року   • Оголошення

 

Запрошуємо усіх активних громадян, представників бізнесу, громадських організацій, взяти участь у розробці проєкту Програми економічного та соціального розвитку територіальної громади

Ємільчинської селищної ради
на 2022 рік

 

            Шановні жителі Ємільчинської територіальної громади, поділіться своїм баченням розвитку громади!
З метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади, на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» Ємільчинською селищною радою та її виконавчими органами розпочато розробку проєкту  Програми економічного та соціального розвитку Ємільчинської селищної ради  на 2022 рік.


На основі наявних проблем та оцінки стану економічного і соціального розвитку громади у Програмі визначаються пріоритети соціально-економічного розвитку на 2022 рік, будуть встановлені завдання та розроблено конкретні заходи щодо реалізації пріоритетів розвитку громади.


Просимо надати пропозиції щодо заходів, які сприятимуть соціально-економічному розвитку громади в наступному році. Це можуть бути питання у будь-якій сфері: освіта, охорона здоров’я, культура, економіка, інфраструктура, благоустрій. Головне - щоб надана пропозиція чи проєкт були в межах повноважень селищної ради, чітко та конкретно сформульовані.


Пропозиції просимо надавати до відділу економічного розвитку, інвестицій, транспорту, комунальної власності Ємільчинської селищної ради за адресою: смт Ємільчине, вул. Соборна, буд. 18А, кабінет 203 або електронною поштою: ekonom.emrada@gmail.com , за формою, що додається:

 


п/п

Контактні дані особи, що надає пропозицію (П.І.Б./назва юр.особи, телефон)

Зміст пропозиції

Потреба в коштах на реалізацію заходу (джерела фінансування)

Очікувана ефективність від впровадження пропозиції, реалізації заходу

 

 

 

 

 

            

Пропозиції приймаються до 12 листопада 2021 року. Ваші  пропозиції будуть опрацьовані відділом економічного розвитку, інвестицій, транспорту, комунальної власності Ємільчинської селищної ради та передані на розгляд виконавчого комітету селищної ради.


Ваша думка і Ваші пропозиції дуже цінні для нас!

 

 

23 жовтня 2021 року   • Обговорення Стратегії розвитку

 

Шановні жителі Ємільчинської громади!

 

Продовжується громадське обговорення проекту Стратегії розвитку Ємільчинської територіальної громади на 2021-2027 роки та  плану її реалізації на 2021-2023 роки.
В електронному варіанті ці документи можна переглянути, завантаживши їх із сайту селищної ради, розділ «Стратегія розвитку», або за посиланням https://emrada.in.ua/str14.html .
В паперовому вигляді ці матеріали можна переглянути у приміщенні ЦНАПу Ємільчинської селищної ради (вул. Соборна, 18А) або на першому поверсі приміщення селищної ради (вул. Соборна, 51). Тут же можна заповнити відповідні формуляри із пропонованими Вами змінами та доповненнями до Стратегії розвитку громади.
Крім того, Ваші зауваження, пропоновані зміни та доповнення можна надіслати у довільному вигляді на адресу селищної ради вул. Соборна, 51, на адресу електронної пошти emrada.strategia@ukr.net  або заступнику селищного голови Володимиру Євтуху за телефоном: 0-4149-2-12-10.
Проект Стратегії розвитку громади розроблений фахівцями Ємільчинської селищної ради за експертної та методологічної підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та особисто експерта Чернігівського регіонального Офісу Програми «U-LEAD з Європою» Володимира Бойка.
Запрошуємо до обговорення!

 

 

23 жовтня 2021 року   • Сесія селищної ради

 

Засідання розпочалось традиційно з привітань депутатів, які в міжсесійний період святкували своє день народження. І сьогодні квіти та вітання були для Лідії Верещинської та Анжеліки Цмокалюк.
Питання порядку денного, які були попередньо опрацьовані та погоджені на постійних комісіях, депутати також затвердили.
Найбільшу дискусію в присутніх викликали питання новоутворених старостинських округів та надання ТОВ "ВІНД СОЛАР ЕНЕРДЖІ-3" в оренду на 49 років земельних ділянок на розміщення енергогенеруючих підприємств (вітряків).
Щодо округів, то після неодноразових зустрічей голів фракцій політичних партій було вирішено створити 13 округів (нині є 21), що і лягло в основу проекта рішення. Але в ході сесії Віктор Лісовий вніс пропозицію про збереження Сербівського округу, яку, врешті, більшість депутатів не підтримали.
Тож з нового року на виконання ст.54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо меж старостинських округів, у нашій в громаді їх буде не 21, а 13 (Сергіївський об'єднається з Березниківським, Тайківський із Великоцвілянським, Медведівський та Сербівський із Середівським, Кривотинський та Мокляківський підуть до Степанівського округу, Кочичинський у Руднє-Іванівський, Осівка приєднається до Миколаївки, Великоглумчанський піде в Малоглумчанський округ).
Руденька, Горбове, Здоровець, Чміль та Льонівка створять свій округ із центром у Руденьці.
Щодо оренди земельних ділянок на 49 років під вітряки, про які вкотре розповів представник ТОВ - питання врешті було погоджено з умовою, яка повинна бути прописана в угоді: поки вітряки не встановлено - орендна сплата буде 3% від вартості землі. Коли ж лопасті почнуть виробляти електроенергію - оренда сплата зросте до 12%.

 

 

Відеозвіт про роботу 2 пленарного засідання 8 сесії селищної ради можна переглянути тут.

 

23 жовтня 2021 року   • Конкурс

 

21 жовтня 2021 року відбувся конкурс на заміщення вакантної посади директора Ємільчинського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Сонечко».
Документи на конкурс, які відповідають вимогам затвердженого Положення, подала Прищепа Тетяна Петрівна.
Кандидат склала відповідний іспит та підготувала змістовну презентацію проєкту програми розвитку закладу дошкільної освіти.
Відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії та за результатами конкурсного відбору переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора Ємільчинського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Сонечко» Ємільчинської селищної ради визнано Прищепу Тетяну Петрівну.

 

18 жовтня 2021 року   • Оголошення

 

Ємільчинська селищна рада інформує

Розпорядженням селищного голови від 18.10.2021 року № 284-к розпочато проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської селищної ради Житомирської області».

Ємільчинська селищна рада повідомляє про початок формування конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської селищної ради Житомирської області».


Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094, Положення про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Ємільчинської селищної ради Житомирської області, затвердженого рішенням восьмої сесії, першого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради VIIІ скликання від 15.09.2021 року № 983 до складу конкурсної комісії входять у рівній кількості:
- представники Ємільчинської селищної ради;
- представники трудового колективу Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської селищної ради Житомирської області», обрані на загальних зборах трудового колективу;
- представники галузевої професійної спілки, громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та/або незалежні експерти у сфері охорони здоров’я.

Галузеві професійні спілки, громадські об’єднання у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності подають по три кандидатури селищній раді, розпорядженням селищного голови визначаються представники до складу конкурсної комісії з таких кандидатур та/або з переліку незалежних експертів у сфері охорони здоров’я у кількості, рівній кількості представників Ємільчинської селищної ради.

 

Кількість членів конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я становить дев’ять осіб.

 

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:
- наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
- накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
- наявність конфлікту інтересів.

 

            Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до Ємільчинської селищної ради протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення – до 17:00 годин 02.11.2021 року.

 

30 вересня 2021 року   • Інформаційне повідомлення

 

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо  реорганізації та ліквідації  закладів освіти, їх перейменування та затвердження відповідного проєкту рішення, що виноситиметься на розгляд Ємільчинської селищної ради Житомирської області - детально тут.

 

 

29 вересня 2021 року   •Оголошення

 

                                                           ОГОЛОШЕННЯ

 

Ємільчинська селищна рада Житомирської області  оголошує  конкурс  на визначення  суб’єктів оціночної діяльності  на проведення  робіт  з експертної  грошової оцінки   земельних ділянок з метою їх подальшого продажу:


1) земельна ділянка  розташована  в межах населеного пункту  за адресою: 11214,Житомирська область,Ємільчинська селищна рада,с.Степанівка, вул.Рад,87 Б, 
Дата проведення конкурсу: 27 жовтня 2021 року;
Місце проведення конкурсу: 11201, Житомирська область, Ємільчинська селищна рада, вул.Соборна,51;
Початок проведення конкурсу: 10 год. 00 хв.
Основні характеристики  земельної ділянки, що підлягає  експертній грошовій  оцінці:
земельна ділянка розташована  на території  Ємільчинської селищної ради Житомирської області  в межах населеного пункту с.Степанівка.
Категорія земель: землі  промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони  та іншого призначення;
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі;
Площа: 0,0173 га.

 

2) земельна ділянка  розташована  в межах населеного пункту  за адресою: 11201,Житомирська область, смт.Ємільчине, вул.Шкільна,10  
Дата проведення конкурсу: 27 жовтня 2021 року;
Місце проведення конкурсу: 11201, Житомирська область, Ємільчинська селищна рада, вул.Соборна,51;
Початок проведення конкурсу: 10 год. 30 хв.
Основні характеристики  земельної ділянки, що підлягає  експертній грошовій  оцінці:
земельна ділянка розташована  на території  Ємільчинської селищної ради Житомирської області  в межах населеного пункту смт.Ємільчине.
Категорія земель: землі  промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони  та іншого призначення;
Цільове призначення: для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі;
Площа: 0,0128 га.

 

Претенденти, які  бажають  взяти участь  у конкурсі, повинні  до 20 жовтня  2021 року (включно)  подати  до Ємільчинської  селищної ради  конкурсну  документацію, що складається із  пропозиції  та підтверджуючих документів.
До  підтверджуючих документів  належать:
-заява на участь  у конкурсі  за встановленою  формою;
-копія установчого  документа претендента;
-копії  кваліфікаційних  документів оцінювачів;
-копія  свідоцтва про  реєстрацію  в державному  реєстрі  оцінювачів;
-інформація про  претендента (документ, який містить  відомості про претендента  щодо його  досвіду роботи, кваліфікації  та особистого  досвіду  роботи  оцінювачів, який  повинен бути  документально підтверджений).


До підтверджуючих документів  також можуть  додаватися  рекомендації  та висновки  контролюючих органів, інших  державних установ  щодо  практичної діяльності претендентів.
Конкурсна документація   подається   у запечатаному  конверті  до  Ємільчинської селищної ради  Житомирської області  за адресою: 11201, Житомирська область, смт.Ємільчине, вул.Соборна,51.
Телефони для довідок: (04149) 2-12-10, (04149) 2-13-65
Адреса електронної пошти: emrada1@ukr.net


На конверті  зазначається:  «На конкурс з відбору  суб’єктів  оціночної діяльності», а також:
-повне найменування  і місцезнаходження замовника;
-повне найменування  і місцезнаходження  виконавця.
На  окремому  конверті «Конкурсні пропозиції» повинно бути  маркування: «Не відкривати  до  10год. 00хв. (10год.30 хв.)  27.10.2021 року».

 

 

28 вересня 2021 року   • Вакцинація

 

Чому важливо вакцинуватися від COVID-19, навіть якщо ви перехворіли?

 

ВООЗ рекомендує вакцинуватись від COVID-19, навіть якщо ви вже перехворіли. Імунітет після перенесеної хвороби залежить індивідуально від кожного організму і невідомо скільки природній імунітет захищатиме вас (bit.ly/3kJTxd5).
.
Одне із досліджень Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (C.D.C) показує, що невакциновані люди, які перенесли COVID-19 мають вдвічі вищий ризик захворіти на COVID-19 знову, ніж вакциновані (bit.ly/2XTx7wV).
.
Якщо ви хочете бути впевнені у захисті від важкого перебігу, госпіталізації та смерті від COVID-19 — вакцинуйтесь.
.
Кого зараз вакцинують?
.
В Україні розпочався 5-й етап вакцинації. Це означає, що всі охочі віком від 18 років можуть щепитись від COVID-19. Вакцинуватися можуть:
.
● усі охочі українці віком 18+
.
● іноземці та особи без громадянства, які легально перебувають в Україні, віком 18+
.
● в окремих випадках діти 12+.
.
Пріоритетом залишаються медики, освітяни, соціальні працівники, військові, літні люди та люди із супутніми захворюваннями. Саме ці групи в зоні найвищого ризику та найбільш вразливі до COVID-19.
.
Де можна вакцинуватися від COVID-19?
.
Щепитися можна:
.
• у найближчому пункті щеплення
.
• у центрі масової вакцинації
.
• або до вас приїде мобільна бригада (до організованих колективів більше 50-ти людей та маломобільних громадян).
.
Хто може щепитися в центрах масової вакцинації?
.
● Усі охочі українці 18+
.
● іноземці та особи без громадянства, які легально перебувають в Україні, віком 18+
.
● В окремих випадках діти 12+.

 

 

За інформацією Житомирської облдержадміністрації https://oda.zht.gov.ua/news/chomu-vazhlyvo-vaktsynuvatysya-vid-covid-19-navit-yakshho-vy-perehvorily/

 

23 вересня 2021 року   • Оголошення

 

ДО УВАГИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ!


Наказом Міністерства фінансів України від 19.03.2021 № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності» (далі – Наказ про структуру власності № 163) набрав чинності 11 липня 2021 року, і, відповідно, тримісячний строк відведений ЗУ від 06.12.2019 № 361 на подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників у 2021 році, обчислюється з 11 липня 2021 по 10 жовтня 2021 року (включно).


Отже, до 10 жовтня 2021 року всі юридичні особи (за винятком наведених нижче), щодо яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) мають міститися відомості про кінцевих бенефіціарних власників та які зареєстровані до дати набрання чинності Наказом про структуру власності № 163, мають подати державному реєстратору відомості про кінцевих бенефіціарних власників.


Не надають відомості про кінцевого бенефіціарного власника у 2021 році: політичні партії, профспілки, творчі спілки, організації роботодавців та їх об’єднання, адвокатські об’єднання, ОСББ, релігійні організації, державні органи, державні та комунальні підприємства; установи, організації, заклади охорони здоров’я які перебувають у державній чи комунальній власності територіальної громади або об’єднаної територіальної громади.


Документи, які необхідні для подачі відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, для внесення інформації в ЄДР формується (у обсязі визначеному у статті 171 Закону № 755) з наступних документів:
- заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) – форма 2, або заява щодо державної реєстрації юридичної особи громадського формування – форма 4;
- структура власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності № 163;
- витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі коли засновником юридичної особи є юридична особа–нерезидент;
- нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка має статус як кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи, для фізичної особи-нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру – для фізичної особи-резидента.


Акцентуємо увагу, що підтвердження кінцевих бенефіціарів в 2021 році необхідно подавати з використанням оновлених у липні 2021 року форм заяв, нова редакція яких почала діяти з 11 липня 2021 року відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 29 червня 2021 року №2320/5.


Перед складанням структури власності, спочатку варто ознайомитися зі зразками складання схематичного зображення структури власності розміщених на сайті Міністерства фінансів України на веб-сторінці “Зразки складання схематичного зображення структури власності“.


До 10 жовтня 2021 року, юридичним особам (за виключенням громадських формувань) необхідно подати документи з відомостями про бенефіціарів:
державному реєстратору через центр надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), або державному чи приватному нотаріусу, який здійснює надання послуг зі здійснення реєстраційних дій та внесення інформації до ЄДР.


У випадку якщо юридична особа є громадським формуванням (організацією), то документи які містять відомості про бенефіціарів потрібно подати до територіального управління Міністерства юстиції України, або подати документи з відомостями про бенефіціарів до ЦНАП, у разі якщо такий ЦНАП за місцезнаходженням заявника (місті чи іншомунаселеному пункті) уповноважений здійснювати прийняття документів громадських формувань для подальшого направлення до територіального управління Мінюсту України.


Адміністративний збір не буде справлятися у разі подання державному реєстратору відомостей про кінцевих бенефіціарів (в обсязі документів визначених Законом № 361) до 10 жовтня 2021 року (включно), тобто протягом трьох місяців з дня набрання чинності Наказом про структуру власності № 163.


Разом з тим, у разі одночасного внесення інших змін до відомостей ЄДР про юридичну особу чи закінчення тримісячного строку з дня набрання чинності Наказом про структуру власності № 163, адміністративний збір буде справлятися у розмірі встановленому ст. 36 Закону № 755.

 

 

 

09 серпня 2021 року  • Конкурсний відбір

 

06 серпня 2021 року відбувся конкурсний відбір на посаду керівника Комунальної установи "Великояблунецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Ємільчинської селищної ради Житомирської області". З відеофіксацією конкурсного відбору можна ознайомитись за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=5zzHmD94psk

 

06 серпня 2021 року  • Конкурс

 

Відбулися засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника  закладу загальної середньої освіти Ємільчинської селищної ради Житомирської області (Великояблунецька ЗОШ) - з протоколом №3 можна ознайомитись тут.

 

04 серпня 2021 року  • Надання адміністративних послуг

 

         За сім місяців 2021 року через Центр надання адміністративних послуг Ємільчинської селищної ради надано 7410 адміністративні послуги.
Із них:
- 4905 послуг відділу в Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області;
- 6 послуг Ємільчинського районного сектору управління Державної міграційної служби України в Житомирській області;
- 1151 послуга Ємільчинської селищної ради (відділ земельних ресурсів);
- 157 послуг Ємільчинської селищної ради (державна реєстрація юридичних осіб, ФОП);
- 1181 послуга Ємільчинської селищної ради (державна реєстрація нерухомого майна);
- 2 послуги Ємільчинської районної державної адміністрації;
- 7 послуг Центрально-Західного   міжрегіонального   управління   Міністерства   юстиції
(м. Хмельницький);
- 1 послуга дозвільного характеру.

 

29 липня 2021 року  • Засідання комісії

 

Відбулися засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника  закладу загальної середньої освіти Ємільчинської селищної ради Житомирської області (Великояблунецька ЗОШ) - з протоколом №1 та протоколом №2 можна ознайомитись тут.

 

 

29 липня 2021 року  • "Дія.Цифрова освіта"

 

Міністерство цифрової трансформації запустило національну онлайн-платформу з цифрової грамотності "Дія.Цифрова освіта", яка наразі доступна в мережі Інтернет за посиланням https://osvita.diia.gov.ua .

На онлайн-платформі кожен громадянин може безкоштовно опанувати цифрові навички за новим сучасним форматом - освітні серіали, які розділені за категоріями (наприклад : для батьків; для вчителів; для держслужбовців; для школярів; для бізнесу; для активних громадян тощо).

Наразі, на платформі доступний новий онлайн серіал "Як громаді стати цифровою" https://osvita.diia.gov.ua/courses/digital-communities .

 

 

23 червня 2021 року  • Конкурс

 

Ємільчинською селищною радою оголошується конкурсу на посаду директора Комунальної установи «Великояблунецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Ємільчинської селищної ради Житомирської області» - детально тут.

 

 

08 червня 2021 року  • Конкурсний відбір

 

04 червня 2021 року відбувся конкурсний відбір на посади керівників КУ "Заклад загальної середньої освіти Ємільчинська гімназія Ємільчинської селищної ради Житомирської області" та КУ "Опорний заклад освіти "Ємільчинський заклад загальної середньої освіти І-Ш ступенів №1 Ємільчинської селищної ради Житомирської області".

З протоколом №3 засідання конкурсної комісії можна ознайомитись тут.

З протоколом №4 засідання конкурсної комісії можна ознайомитись тут.

 

 

07 червня 2021 року  • Конкурсний відбір

 

04 червня 2021 року відбувся конкурсний відбір на посади керівників КУ "Заклад загальної середньої освіти Ємільчинська гімназія Ємільчинської селищної ради Житомирської області" та КУ "Опорний заклад освіти "Ємільчинський заклад загальної середньої освіти І-Ш ступенів №1 Ємільчинської селищної ради Житомирської області".

З відеофіксацією конкурсного відбору можна ознайомитись за посиланням - https://www.youtube.com/channel/UCfEvDpt7IQqHNM7Kt_tOcuw/videos

 

02 червня 2021 року  • Засідання комісії

 

Відбулося друге засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників  закладів загальної середньої освіти Ємільчинської селищної ради Житомирської області - з протоколом та рішеннями можна ознайомитись тут.

 

01 червня 2021 року  • Засідання комісії

 

Відбулося перше засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників  закладів загальної середньої освіти Ємільчинської селищної ради Житомирської області - з протоколом та рішеннями можна ознайомитись тут.

 

26 травня 2021 року  • Оголошення

 

Оголошення про проведення конкурсу


Конкурсна комісія, утворена розпорядженням Ємільчинського селищного голови від 24.05.2021 № 116-К, оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської селищної ради Житомирської області».


Конкурс проводиться на підставі розпорядження Ємільчинського селищного голови від 24.05.2021 № 116-К у зв’язку із введенням посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської селищної ради Житомирської області» відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094.


Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської селищної ради Житомирської області», код ЄДРПОУ 38613347, розташоване за адресою: вул. 1 Травня, 133, смт Ємільчине Житомирської області, є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Ємільчинської селищної ради Житомирської областівживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я. Підприємство здійснює медичну практику згідно ліцензії від 08.11.2018 р., виданої Міністерством охорони здоров’я України.


Статут підприємства затверджений рішенням Ємільчинської селищної ради від 20 листопада 2020 р. №2144 «Про внесення змін до Статуту Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської селищної ради».


Структура підприємства складається із: 6-ти лікарських амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (селище Ємільчине, села Підлуби, Серби, Велика Цвіля, Миколаївка, Мала Глумча); 7-ми фельдшерсько-акушерських пунктів (села Горбове, Куліші, Середи, Степанівка, Рудня-Іванівська, Березники, Кривотин); 19-ти фельдшерських пунктів (села Королівка, Медведеве, Мокляки, Садки, Нараївка, Руденька, Чміль, Хутір-Мокляки, Осівка, Тайки, Симони, Великий Яблунець, Андрієвичі, Непізнаничі, Болярка, Сергіївка, Велика Глумча, Кочичине, Паранине); адміністративно-управлінського та господарсько-обслуговуючого персоналу; інформаційно-аналітичного відділу. Загальна кількість працівників підприємства – 127 штатних працівників.


Фінансування діяльності підприємства проводиться із Національної служби здоров’я України згідно укладеного договору №0000-ОТ95-М000 від 02.04.2021. Фінансовий план підприємства на 2021 рік, затверджений рішенням Ємільчинської селищної ради від 18 грудня 2020 року №31, передбачає доходи і видатки підприємства в розмірі 16 166,2 тисячі гривень.


Документи для участі в конкурсі на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської селищної ради Житомирської області» приймаються із 28 травня до 25 червня 2021 року включно за адресою:

Ємільчинська селищна рада, загальний відділ, вул. Соборна, 51 смт Ємільчине, кабінет 15.
Довідки надаються за телефоном 2-12-10 та за адресою електронної пошти emrada1@ukr.net .

 

Претенденти на участь у конкурсі подають такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (за формою згідно з додатком 1 до постанови КМУ від 27.12.2017 №1094);
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію;
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних (згідно з додатком 2 до постанови КМУ від 27.12.2017 №1094);
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду (за формою згідно з додатком 3 до постанови КМУ від 27.12.2017 №1094);
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів (згідно із додатком 4 до постанови КМУ від 27.12.2017 №1094);
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини  третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).


Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.


Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).


Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.


Вимоги до претендента (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 року №1977 «Про внесення  змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»):
- вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров'я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров'я».
- стаж роботи: не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.
- повинен знати:
*Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я;
*профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я;
*податкове та екологічне законодавство;
*перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я;
*можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни;
*кадрові ресурси закладу охорони здоров'я;
*порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів та програм виробничо-господарської діяльності;
*ринкові методи господарювання та управління;
*кон'юнктуру ринку;
*порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин;
*вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції;
*основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління;
*етику ділового спілкування та ведення переговорів;
*трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації;
*правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку;
*сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом;
*методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні;
*специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.


Конкурсна пропозиція має бути обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі (WORD-документ на CD-диску, або флеш-карті). Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:
- план реформування закладу протягом одного року;
- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Умови оплати праці керівника – відповідно до умов контракту.

 

Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів розпочнеться 29.06.2021 року у залі засідань адмінбудівлі селищної ради за адресою вул. Соборна, 51 в смт Ємільчине о 10:00 годині.